V literatúre sa uvádza, že Fiľakovo vydalo listinu s vlastnou pečaťou už v roku 1356. Avšak o výzore tejto pečate nič nevieme. Novú pečať i mestský erb dal vyhotoviť gróf Štefan Koháry II. v roku 1722.

Známa je aj pečať z roku 1772, pozostávajúca zo strieborného štítu, kde zo zeleného kopca vyrastá palma a nad horným okrajom štítu je zlatá koruna.

pecat

Pečať mesta Fiľakovo je okrúhla uprostred s mestským erbom a kruhovitým nadpisom MESTO FIĽAKOVO. Pečať mesta sa používa pri slávnostných príležitostiach - udelenie Čestného občianstva mesta, na pečatenie významných listín, dokumentov, zápisníc mestského zastupiteľstva, mestskej rady a pod.

pecatdnes

Mladší erb z konca 18. storočia je červený, zlatá koruna je tentoraz umiestnená na vrchol kopca. Z nej vyrastá strieborný dvojramenný kríž a za ním zelená palma. Jeho zavedenie pravdepodobne súvisí so zavedením malého štátneho znaku za Leopolda II (1790-1792).

Mesto v súčasnosti používa zjednodušenú verziu heraldicky správnejšieho erbu z roku 1772. Erbom mesta Fiľakovo je v bielom štíte zo zeleného kopca vyrastajúca palma so žltým kmeňom a zelenou korunou.

erb

Zástavu mesta Fiľakovo tvorí šesť pozdĺžnych pruhov v poradí farieb žltá, zelená, biela, žltá, zelená, biela. Zástava má pomer strán 2:3 a je ukončená tzv. lastovičím chvostom, t. j. zástrihom, siahajúcim do jednej tretiny dĺžky listu zástavy.

flag

Súbory na stiahnutie: