Stav podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok, dotáciu a riešených úspešných projektov [PDF, 86 kB]