Aktuálny stav podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) a dotáciu [PDF, 69 kB]

Aktuálny stav úspešných projektov [PDF, 81 kB]

Aktuálny stav sledovaných projektov - následný monitoring [PDF, 65 kB]