Stav podaných žiadostí o dotáciu a úspešných projektov Mesta Fiľakovo [PDF, 87 kB]