Záverečná správa projektu financovaného zo zdrojov Európskej Únie pod názvom „Podpora identity a integrácie menšín prostredníctvom nástrojov umenia - konferencie a festivaly za účelom prezentácie pozitívnych skúseností“

Mesto Fiľakovo prevzalo v spolupráci s miestnym občianskym združením INFO ROM záštitu a nad spoločným európskym programom „Európa pre občanov“, ktorý pozostával z medzinárodných festivalov a konferencií. Projekt spojil štyri európske krajiny s rozličnými kultúrami a identitami. Do partnerskej iniciatívy sa okrem Fiľakova zapojili samosprávy a občianske združenia mesta Nagyecsed z Maďarska, mesta Zamość z Poľska a mesta Oraviţa z Rumunska. Zúčastnené spolky sa venovali riešeniu sociálnych problémov marginalizovaných komunít, uchovávaniu rómskych tradícií a koordinovaniu dobrovoľníckych aktivít. Účastníci v priebehu troch mesiacov navštívili všetky zapojené lokality, kde sa do miestneho programu projektu aj aktívne zapojili. V prílohe je zverejnená záverečná správa v slovenskom a anglickom jazyku.

Záverečná správa - slovenský jazyk [PDF, 219 kB]
Záverečná správa - anglický jazyk [PDF, 333 kB]