Prehľad podaných žiadostí o dotáciu a úspešných projektov Mesta Fiľakovo v roku 2015 [PDF, 96 kB]