Prehľad podaných žiadostí o dotáciu v rokoch 2014 a 2015 [PDF, 85 kB]