Primátor mesta Fiľakovo, Mgr. Attila Agócs, PhD. dňa 02.02.2015 podpísal Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 504 484,14 EUR na realizáciu aktivít úspešného projektu s názvom „Efektivita, progresívnosť a budúcnosť pod jednou strechou - v škole 21. storočia: ZŠ s VJM - ul. Mládežnícka č.7, Fiľakovo“.

Cieľom projektu je komplexná rekonštrukcia a modernizácia striech, výplňových konštrukcií (okien, dverí) a osvetlenia Základnej školy Štefana Koháriho II. s VJM.

Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky - www.ropka.sk

Začiatok realizácie projektu: 10.02.2015
Skončenie realizácie projektu: 30.11.2015

logo

logo

logo

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou, vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ing.arch. Erika Anderková, projektová manažérka