Prehľad podaných žiadostí o grant v roku 2014 [PDF, 69 kB]