Aktuálny stav podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok [PDF, 93 kB]

Aktuálny stav sledovaných projektov Mesta Fiľakovo - následný monitoring [PDF, 71 kB]

Implementované projekty Mesta Fiľakovo [PDF, 100 kB]