Aktuálny stav podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok [PDF, 88 kB]

Aktuálny stav sledovaných projektov Mesta Fiľakovo - následný monitoring [PDF, 68 kB]

Implementované projekty Mesta Fiľakovo [PDF, 97 kB]