Prehľad podaných žiadostí o grant od roku 2008 do 2010 (aktualizované: 7.3.2011) [PDF, 122 kB]