V mesiaci jún došlo k podpísaniu zmluvy medzi Ministerstvom kultúry SR a Mestom Fiľakovo (19.000 EUR) o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci projektu: Príprava a realizácia systematickej obnovy NKP - Fiľakovského hradu. Celkový rozpočet projektu: 20.547,- EUR.

Momentálne prebieha geodetické zameranie Fiľakovského hradu, ako i archeologický prieskum jednej kazematy nádvoria stredného hradu, do ktorého sa zapojili účastníci VII. Mládežníckeho tábora na skrášľovanie hradu tým, že pomáhali pri zemných prácach. Výsledkom projektu bude tiež príprava prezentačnej publikácie o hrade a medzinárodná konferencia koncom roka.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

obrazok

účastníci tábora pri zemných prácach

obrazok

prieskum hradu