Aktuálny stav podaných žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP), dotáciu [PDF, 95 kB]

Aktuálny stav sledovaných projektov - následný monitoring [PDF, 66 kB]

Aktuálny stav úspešných projektov [PDF, 92 kB]