10 odporúčaní pri COVID-19 [PDF, 340 kB]

Osoby s vyšším rizikom ochorenia [PDF, 984 kB]

Pomoc sebe a druhým [PDF, 773 kB]

SAD Lučenec, a.s. - Mimoriadné cestovné poriadky (platné od 2. apríla 2020 do 12. decembra 2020) [ZIP, 256 kB]

SAD Lučenec, a.s. - Výzva cestujúcim [PDF, 286 kB]

Opatrenia a rozhodnutia

Krízový plán pri predchádzaní šírenia ochorenia COVID-19 pre Mestský úrad Fiľakovo Mestskú políciu Fiľakovo a kancelárie Terénnej sociálnej práce [PDF, 228 kB]

Uznesenie Vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 [PDF, 202 kB]

Zbierka zákonov SR - Uznesenie Vlády SR č. 678 z 22.10.2020 [PDF, 190 kB]

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020 [PDF, 192 kB]

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky - OE/791/86973/2020 [PDF, 553 kB]

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - OLP/2777/2020 [PDF, 226 kB]

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - 2020/10610:1-A1030 [PDF, 179 kB]

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - OLP/2775/2020 [PDF, 536 kB]

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - OLP/2732/2020 [PDF, 407 kB]

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - OLP/2731/2020 [PDF, 334 kB]


V priestoroch Okresného úradu Banská Bystrica je dňom 30.03.2020 zriadené Call centrum pre poskytovanie informácií k problematike koronavírusu.
Kontakt:
0961 699 555 - z verejnej pevnej siete a mobilných sietí
048/4306555 - z verejnej pevnej siete a mobilných sietí
Call centrum je možné kontaktovať od pondelka do piatka v čase od 08:00 hod. do 20:00 hod.