• 1. mája
 • 29. augusta
 • B. Bartóka
 • B. Nemcovej
 • B.S. Timravy
 • Baštová
 • Bernolákova
 • Biskupická
 • Čajkovského
 • Československej armády
 • Daxnerova
 • Družstevná
 • Egreš
 • Farská lúka
 • Fialkova
 • Gemerská
 • Gorkého
 • Hlavná
 • Hollého
 • Hviezdoslavova
 • I. Madácha
 • J. Kalinčiaka
 • J. Kráľa
 • Jána Bottu
 • Jánošíkova
 • Jesenského
 • Jilemnického
 • Jókaiho
 • Kalajová
 • Kpt. Nálepku
 • Kukučínova
 • Kvetná
 • Lučenecká
 • Malá
 • Malocintorínska
 • Mládežnícka
 • Mlynská
 • Mocsáryho
 • Moyzesova
 • Nám. Koháryho
 • Nám. padlých hrdinov
 • Nám. Slobody
 • Obrancov mieru
 • Odborárska
 • Parková
 • Partizánska
 • Podhradská
 • Poľná
 • Puškinova
 • Radničná
 • Rázusova
 • Ružová
 • Sládkovičova
 • Smetanova
 • SNP
 • Šávoľská cesta
 • Školská
 • Športová
 • Štúrova
 • Švermova
 • Tajovského
 • Tehelná
 • Tichá
 • Tolstého
 • Továrenská
 • Trhová
 • Tulipánova
 • Úzka
 • Vajanského
 • Viničná
 • Záhradnícka
 • Železničná