A Szlovák Köztársaság Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériuma, mint a Regionális Operatív Programok Igazgató Szerve döntött a Fülek Város által 2014 májusában benyújtott „Bérlakások építése a marginalizált közösség számára Fülek városában“ elnevezésű vissza nem térítendő anyagi támogatást igénylő kérvény jóvahagyásáról. A pályázati kérvény a ROP-4.1b-2013/01 (4.1. Székhelyek Regenerációja, a támogatás területe: 4.1b Lakhelyek Infrastruktúrájának Támogatása) számú pályázati felhívás alapján lett kidolgozva.

Fülek Város polgármestere 2014.08.27-én írta alá a 633 600 eurós jogosultsági összegű vissza nem térítendő pénzügyi támogatásról szóló szerződést. A projekt konkrét célja felépíteni Füleken egy különálló, 12 lakásos bérházat a Vasúti utcában. A projekt kivitelezésének időtartama: 2014 augusztus - 2015 december.

Fülek Városának, mint a támogatás kérvényezőjének az ROP Igazgató Szerve által kínált három épületvariáció közül kellett egyet kiválasztania.

Popovics Judit, Füleki Városi Hivatal, Stratégiai és Városfejlesztési Alosztály

pohľad fasády

vizualizácia
A képen látható a kiválasztott variáció - vizualizáció a tervezett bérházról


logo

logo

logo

Ez a projekt a Regionális Operációs Program keretén belül az ERFA által van támogatva.