• Füleki vár állami műemlék (Fotó: Schnelczer Zoltán)
 • Vigadó (Fotó: Illés Gábor)
 • Berchtold-kastély (Fotó: Schnelczer Zoltán)
 • Városi Park (Fotó: Schnelczer Zoltán)
 • A Szűz Mária mennybemenetelének tiszteletére szentelt templom és ferences kolostor (Fotó: Schnelczer Zoltán)
 • Nógrádi Turisztikai Információs Központ (Fotó: Fülek Város)
 • Városháza (Fotó: Városi archívum)
 • Füleki vár állami műemlék (Fotó: Schnelczer Zoltán)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Elérhetőségek
Füleki Városi Hivatal
Radničná 25, 986 01 Fülek
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Ügyfélfogadás
Városi Hivatal:
H.-Cs.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Péntek: 7.30-11.30
Ügyfélfogadó központ:
H.-Cs.: 7.30-16.00
Péntek: 7.30-11.30

Fülek Város „A kommunális hulladék szelektív gyűjtése során kialakult rendszer hatékonyabbá tétele Fülek város területén“ című, 1 092 500,88 Eur értékű a Környezetvédelmi Operációs Program keretén belül megpályázott sikeres projektjének fő célja a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyabbá tétele Füleken és a szemétgazdálkodást irányító Füleki Közhasznú Szolgáltatások elnevezésű vállalat megsegítése, hogy a szelektív hulladékgyűjtés alap infrastruktúrája kiépüljön, kialakuljanak a bővítés alapfeltételei, javuljon minőségében a kommunális hulladék szelektív gyűjtése valamint növekedjen a lakosság, kiemelten a kirekesztett társadalmi csoportok környezettudatossága.

Jelenleg működik szelektív hulladékgyűjtés a városban, azonban csak korlátozott mennyiségben és minőségben. A város a múltban három szakaszban hajtotta végre a hulladékgazdálkodási tervezetet. Az első szakaszban létrejött  maga a hulladék gyűjtőhely - átrakodó állomás a Sávolyi/Šávolská utcán. A második szakaszban a meglévő géppark bővítésére került sor egy hulladékgyűjtő jármű beszerzésével. A harmadik szakaszban pedig a szelektív hulladékgyűjtéshez elengedhetetlen technológiát szerezte be a város, amely a hulladékot három fő csoportba szelektálja: műanyag, üveg és papír. Ez a csoportosítás 17 gyűjtőállomás létrehozásával van bebiztosítva ahol miden hulladék csoporthoz külön gyűjtőkonténer áll rendelkezésre. Ugyanakkor a város beszerzett egy bálázó gépet is a megfelelő tárolás érdekében.

A szelektív hulladékgyűjtés jelenleg különböző módon történik. Míg a lakótelepeken színekkel megkülönböztetett konténerekben, a családi házaknál úgynevezett zsákos rendszerrel. A kijelölt napon a lakosok kirakják a zsákokat házuk kapuja elé, ahonnan a Füleki Közhasznú Szolgáltatások vállalat dolgozói azokat kiszórják a gyűjtő gépjárműre. A konténeres rendszer a füleki lakótelepeken és a többi lakóépületnél működik. Három darab 1100 literes gyűjtőkonténer van elhelyezve minden gyűjtőállomáson, külön az üvegre, papírra és műanyagra. Jelenleg nem különíti el a város a fémeket, a biológiailag lebomló hulladékot és a biológiailag lebontható települési hulladékot. A komposztot szükség esetén a város vásárolja. A város jelenlegi gyűjtőkonténerekkel való felszereltsége elégtelen, a hulladék szelektív feldolgozása az ideiglenesen felállított gyűjtőhelyen,  a közszolgálati telephelyen nem elég hatékony, nem elégséges és nem felel meg a szükséges építészeti és műszaki paramétereknek. A jelenlegi gyűjtőállomásokról hiányoznak konténerek a fémhulladékra, nincs kijelölt hely a biológiailag lebontható települési hulladék szortírozására és ideiglenes tárolására, nincs kijelölt hely a települési hulladék gyűjtésére, szállítására és feldolgozására.

A projekt megvalósításával új gyűjtőtelep jön létre, amely lehetővé teszi, úgy az elkülönített hulladékok gyűjtését, szállítását és további feldolgozását, mint a papír és műanyag hidraulikus préssel való feldolgozását. A projekt építészeti munkákat is tartalmaz, melyek elsősorban a tároló csarnok és a gyűjtőállomások felújításához és korszerűsítéséhez, másfelől új gyűjtőudvar kiépítéséhez vezetnek az egykori állami birtok területén, Rátka település irányában. Jelenleg készül és folyamatban van a közbeszerzési eljárás, az építkezés kezdete 2014 júniusában várható. A lakótelepeknél lévő 17 jelenlegi gyűjtőállomás kibővül egy konténerrel a fémhulladék számára. Továbbá 10 új gyűjtőállomást hozunk létre szelektív hulladékgyűjtés céljából, ahol külön konténerek lesznek fellelhetőek papír, műanyag, üveg és fém hulladék gyűjtése céljából.  Családi házak közelében 13 helyen sor kerül a zsákos rendszer kiiktatásához, amely gyűjtőtartályokkal lesz helyettesítve, külön tartállyal a papír, műanyag, üveg és fémhulladék számára. A projekt végrehajtása után a szelektált hulladék évi mennyisége 591 tonnára nő.
Az új gyűjtőtelep kilenc építkezési objektumból (ÉO) áll majd:

 • ÉO - 103 Porta - konténer
 • ÉO - 104 Illemhely - konténer
 • ÉO - 105 Járófelület
 • ÉO - 106 Területen belüli alacsony feszültség csatlakozása
 • ÉO - 107 Területen belüli elosztás elosztója
 • ÉO - 108 Villámhárító
 • ÉO - 109 Kerítés
 • ÉO - 110 Tereprendezés és parkosítás
 • ÉO - 111 Földfeletti tűzvédelmi tartály

A Füleki szelektív hulladékgyűjtési rendszer a következő hulladékok kezelését helyezi előtérbe:

 • papír, műanyag, üveg és fémhulladék gyűjtése, kezelése és tárolása,
 • biológiailag lebomló hulladék gyűjtése és kezelése kertekből és parkokból a gyűjtőtelepen.

A pályázat tárgya továbbá a szükséges gépesítés bebiztosítása - kétkamrás préselő gép, mobil mérleg, minimum 16 m3 gyűjtőgépjármű rotációs préssel, kezelési kistraktor homlokrakodóval a kezelési kistraktorra, maximum 110 lóerős kezelési kistraktor horgos konténer szállítóval. Ahhoz, hogy biztosítani lehessen a hulladék begyűjtését a hulladéktermelőktől, szükséges 5 darab rugalmas 6 m3 gyűjtőkonténer beszerzése, továbbá 109 darab 1100 literes tűzi horganyzott konténer, ebből fémhulladék gyűjtésére 40 darab, műanyaghulladék gyűjtésére 23 darab, papírhulladék gyűjtésére 23 darab és üveghulladék gyűjtésére 23 darab.

Fülek város területén található hulladékgyűjtő konténerek pontos elhelyezésének pontjai: Paprét/Farská lúka,  Stúr/Štúrova utca, Május 1./1. Mája utca, Vasúti/Železničná utca, J. Botto/J. Bottu utca, Kertészeti/Záhradnícka utca, Park/Parková utca, Sládkovič/Sládkovičova utca, Malom/Mlynská utca, Kalinčiak/Kalinčiakova utca, B.S.Timravy utca, Odborárska utca, Družstevná utca, Partizán/Partizánska utca, Kukučín/Kukučínova utca, Virág/Kvetná utca, Obrancov mieru utca, Daxnerova utca, Ifjúsági/Mládežnícka utca, Iskola/Školská utca, Vajanského utca, Mocsáryho utca, Hollého utca, SNP utca.

A projekt különböző tevékenységei végrehajtása érdekében szükséges a kellő promóciós anyagok beszerzése és a kellő számítástechnikai rendszerek telepítése a gyűjtőudvar sikeres működése érdekében.

A projekt befejeztével két munkahelyet hozunk létre kifejezetten a marginalizált roma közösségek részére és egy munkahelyet a hátrányos helyzetű csoportok tagjai részére.

A projekt kivitelezésének irányítása és ellenőrzése közvetlenül a kedvezményezett - Fülek város hatáskörébe tartozik, ebben segítik majd a projektmenedzser külső asszisztense és egy szakképzett személy a közbeszerzés terén, aki gazdag tapasztalatokkal rendelkezik az említett tevékenység kivitelezése terén. Építési munkálatok - úgy a gyűjtőtelep kiépítését, a meglévő gyűjtőállomások korszerűsítését és építését szerződés alapján a kivitelező végzi majd el, mint a technológiai berendezések beszerelését is. A projekt figyelemmel kísérését és irányítását a kedvezményezett belső alkalmazottai végzik el. A gyűjtőtelep üzemeltetője Fülek város járulékalapú szervezete, a  Füleki Közhasznú Szolgáltatások elnevezésű vállalat lesz, mely 100%-ban városi tulajdonban áll.

Mivel csökken a raktározott hulladék mennyisége, csökkenni fog a hulladéklerakó-gázok mennyisége is, ami jótékonyan járul hozzá a légkör védelméhez. A promóciós tevékenységeknek köszönhetően a lakosság tudatossága is nő a hulladékgazdálkodás terén. Csökkennek a város kiadásai, amelyek a hulladéklerakással hozhatóak összefüggésbe, és nőnek a bevételek, amelyek a szelektált hulladék eladásából származnak. Ez a projekt az előző szakaszokra épít, melyek a gyűjtőtelep kiépítését, a gépjárműpark bővítését és a technológiai felszerelést biztosították. Manapság illegális szemétlerakó helyek keletkeznek a városban. Ezen projekt megvalósításával a szelektív hulladékgyűjtés koncepciójának alapjait fektetjük le, csökken a környezeti szennyezés és nő az olyan tevékenységek száma, melyek a szelektált hulladék gyűjtésének tudatosságát növelik.

Ezek a javasolt tevékenységek, melyeket a leírt pályázatban feltártunk, jelentős mértékben hozzájárulnak a hulladék szelektálásához, elsősorban azon hulladékokhoz, melyek másodlagos feldolgozásra alkalmasak - így csökkentve a nemzetgazdaság nyersanyag erőforrásának igénybevételét, csökkentve és megelőzve a kerti hulladék nagy terjedelemben való helytelen ártalmatlanítását - nem irányított hulladéklerakókra való szállítással, ahogy azok elégetésével is. A projekt fő célja, hogy felszámolja a hatékony szelektív hulladékgyűjtés legnagyobb akadályait, melyek a magas bevezetési költségek, gyenge pénzügyi motiváció, a szelektívgyűjtés anonimitása és a szelektív hulladékgyűjtésről szóló információk hiánya a köztudatban.

Ing. Arch. Anderko Erika

operačný program životné prostredie

európska únia

A cookie-k segítenek szolgáltatásaink biztosításában. Szolgáltatásaink használatával ön beleegyezik a cookie-k használatába.
További információ (szlovák nyelven) Rendben