A projekt címe: Palóc Út, közös tematikus útvonal komplex látogatóbarát fejlesztése
A projekt kódja: HUSK 0801/1.3.1/0071
Vezető partner: Palóc Út Egyesület (Salgótarján, HU)

logo

logo

logo

Projekt partnerek

Fő határon túli partner:
1. Fülek Város (SR)

További partnerek:
2. Občianske združenie Pro Kalondiensis (SR)
3. Rimóc Község Önkormányzata (HU)
4. Fáy Alapítvány (HU)
5. Kozárd Község Önkormányzata (HU)
6. Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány (HU)
7. Sirok Község Önkormányzata (HU)
8. Kazár Község Önkormányzata (HU)

A támogatás összege és az ERFA-társfinanszírozás összege

Projektben résztvevő, támogatásban részesülő partnerek
Összesen (EUR)
 
806206,61
83,03%
116255,59
11,97%
48551,17
5,00%
971013,37
Támogatásban részesülő szervezet neveMegyeERFA* (EUR)Kormányzati társfin. (EUR)Saját önerő (EUR)Összesen (EUR)
Palóc Út Egyesület Nógrád 193800,00
80,75%
34200,00
14,25%
12000,00
5,00%
240000,00
Fülek Város Besztercebánya 203985,86
85,00%
23998,34
10,00%
11999,17
5,00%
239983,37
Pro Kalondiensis Polgári Társulás Besztercebánya 16553,75
80,75%
2921,25
14,25%
1025,00
5,00%
20500,00
Rimóc Község Önkormányzata Nógrád 71740,00
85,00%
8440,00
10,00%
4220,00
5,00%
84400,00
Fáy Alapitvány Nógrád 75743,50
80,75%
13366,50
14,25%
4690,00
5,00%
93800,00
Kozárd Község Önkormányzata Nógrád 90635,50
85,00%
10662,50
10,00%
5332,00
5,00%
106630,00
Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapitvány Heves 77843,00
80,75%
13737,00
14,25%
4820,00
5,00%
96400,00
Sirok Község Önkormányzata Heves 12325,00
85,00%
1450,00
10,00%
725,00
5,00%
14500,00
Kazár Község Önkormányzata Nógrád 65365,00
85,00%
7690,00
10,00%
3845,00
5,00%
76900,00

* ERFA - Európai Regionális Fejlesztési Alap
Megjegyzés: Az adatok pontosítása a Támogatási Szerződés megkötése után várható

Az ERFA támogatás célja (azaz a projekt átfogó célja)

Alapvető cél a tematikus út állomáshelyein, településein meglévő adottságok, kínálat bővítése, komplettírozása úgy, hogy az autentikus palóc értékek a turisták számára megismerhető, igénybe vehető formában, "fogyasztható" módon álljanak rendelkezésre.

Specifikus célok:

A Fülek Városra vonatkozó projekt-tevékenység rövid ismertetése

Előzmények
A 2006-2007-es határon átnyúló együttműködési HU-SK-UA szomszédsági programjának sikeres pályázata által felújításra került a füleki vár egy része és ezzel párhuzamosan valósult meg a Nógrádi Turisztikai Információs Központ (továbbiakban NTIC) felépítése a vár közvetlen közelében. Fülek vára egész Nógrád legjelentősebb történelmi öröksége. Kultúrtörténeti vonzereje összehasonlítható Eger és Hollókő várával.
A jelenlegi projekt a váralja regenerációjának - a város történelmi központjában egy kulturális és társadalmi központ létrehozásának - első szakasza. A projekt célja mindenekelőtt az, hogy az idegenforgalom és az idegenforgalom tájékoztató szolgáltatásai a helyi gazdasági szférával párhuzamosan fejlődjenek, ami új munkalehetőségeket teremt a kis- és középvállalkozók számára.

Konkrét célok
2009. szeptember elsejével kezdődött el a „Palóc Út, közös tematikus útvonal komplex látogatóbarát fejlesztése“ elnevezésű sikeres projekt megvalósítása. A projektet az Európai Unió támogatásával létrejött Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 HU-SK 0801 számú pályázati felhívására a Palóc Út Egyesület (Salgótarján, HU) mint vezető partner és Fülek Város (SR) mint fő határon túli projekt partner nyújtották be, további hét partnerrel együttműködve, 2008 decemberében.
A projekt keretén belül Fülek Városnak, mint fő határon túli partnernak, konkrét célja a város történelmi központjában, a füleki vár alatt felépített Nógrádi Turisztikai Információs Központ (NTIC) századfordulós népi stílusokat megőrző új épülete előtti udvar tereprendezése. Ezzel biztosítva lesz a tervezett Füleki Palóc Galéria terméhez való hozzáférhetőség és a különböző hagyományőrző rendezvényeknek helyet adó mesterségek udvarának a kialakítása. Az udvar részeként kiépítésre kerülő támfal, amely a vár déli domboldalának megerősítésére fog szolgálni, a benne kialakított lépcsőszerkezettel lehetővé teszi a tervezett mesterségek udvarának az alsó várudvarhoz való közvetlen csatlakozását. Az egyedi gyártású palóc - népi stílusban készült bútorokkal berendezésre kerülő Füleki Palóc Galériában majd palócföldi népművészeti tárgyakat állítanak ki, amelyek mellett helyet kapnak a helyi vállalkozók egyéni kivitelezésű termékei is.

nadvorie ntic
Az NTIK udvara (eredeti állapot)

hradny svah
A tervezett támfal helye (eredeti állapot)

plan uzemia
Terület

nadvorie
Az NTIK udvara a várból (eredeti állapot)

Eddig elvégzett projekt tevékenységek
2009 szeptemberében 6 darab hordozható, fából készült, tetővel ellátott asztal beszerzésére került sor, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a "Mesterségek udvara" működéséhez. Ezeket az asztalokat először a 2009. szeptember 25-27. között Füleken, a Fülek Város és a Besztercebánya Megyei Önkormányzat által szervezett "Turisztikai világnap" alkalmából használták. A rendezvényen több hagyományos népi mesterség bemutatására is sor került. A terv szerint ennek a helyszíne a "Mesterségek udvara" lett volna, de ennek kialakítására az információs központ udvarában a munkálatok még el sem kezdődtek, ezért a kézműves foglalkozásokra a sétáló utcában - Várfelső utca - került sor, közvetlenül a tervezett udvar előtt.

2010.03.19-én aláírásra került a Támogatási Szerződés (ERFA forrás) az Irányító szerv (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Budapest, HU) és a projektet képviselő Vezető partner (Palóc Út Közhasznú Egyesület, Salgótarján, HU) között.
2010 áprilisában bebiztosításra került az 5. számú helyiség - az NTIC épületében tervezett Palóc Galéria - külön biztonsági rendszerének önálló kezelése.

2010. június 16-án a Nemzeti Szerv (MVRR SR) és a szlovákiai Vezető Partner (Fülek Város) aláírta a Nemzeti Társfinanszírozási Szerződést.
Az építészeti munkálatokra kiírt közbeszerzési eljárás 2010 április végén érvénytelenné vált, helyette májusban új közbeszerzési pályázat kiírására került sor. A nyertes céggel (OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o.) június 25-én aláírásra került a támfal és az információs központ (NTIC) udvarának kiépítéséről szóló szerződés. Július elején elkezdődtek a földmunkálatok és a régészeti kutatás.

2010 októberében befejeződtek a füleki vár domboldalának megerősítésére szolgáló, megközelítőleg  40 m hosszúságú támfal betonozási munkálatai és megkezdődött a Nógrádi Turisztikai Információs Központ (NTIC) udvarának tereprendezése. Az építkezési beruházás befejezése 2011 április végére várható.

Novemberben leszállításra kerültek az egyedi gyártású, palóc áttörtfaragással díszített  - népi stílusban elkészített bútorok, melyek az NTIK egyik 12 m2-es helyiségében - a Füleki Palóc Galériában kerültek elhelyezésre. A palóc stílus jegyeit őrző kiállítási- és eladási tárgyak, szőttesek beszerzése 2010 végén megtörtént. A galéria megnyitása a látogatók számára 2011 nyarán várható.

Az NTIC udvara az építkezési munkálatok megkezdése előtt

obrazok
obrazok
obrazok
obrazok

Az SO-05 objektum - NTIC udvarának építkezési munkálatai

obrazok
obrazok
obrazok
obrazok

Az SO-03 objektum - Támfal építkezési munkálatai

obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok

A Füleki Palóc Galéria kialakítása az NTIC épületében

obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok

Hírmozaik 2011

2011. február 8-án a Palóc Út, közös tematikus útvonal című projekt keretében a kilenc projektpartner közös koordinációs értekezletére került sor a füleki Nógrádi Turisztikai Információs Központban.

obrazok
obrazok

A projekt menedzserein és szakértőin kívül az értekezleten részt vett a Külföldi vezető partner képviseletében Ing. Belko Róbert, Fülek alpolgármestere és Bózvári József, aVezető partner jogi képviselője, a Palóc Út Klaszter Egyesület (Salgótarján) elnöke.

Az értekezlet után a jelenlévők a - múlt év végén népi stílusú faragott bútorral berendezett - Füleki Palóc Galériában megtekinthették a kiállított hímzéseket és szőtteseket.

obrazok
obrazok
obrazok

2011. február elejétől tovább folytatódik a támfal és a Nógrádi Turisztikai Információs Központ udvarának kiépítése.

obrazok
obrazok

A Nógrádi Turisztikai Információs Központ udvarának kiépítése a márciusi és áprilisi hónapokban tovább folytatódott.

obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok

A látogatók számára a Füleki Palóc Galéria a nyári hónapok folyamán lesz megnyitva. További információk itt olvashatók.

obrazok
obrazok
obrazok

2011. április 28-án Kazáron, Magyarország területén, került sor a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megrendezett koordinációs értekezletre. Az egyes projekt partnerek képviselői a napirendi pontok megtárgyalása után megtekintették a felújított és berendezett kazári tájházat.

obrazok
obrazok

2011 májusában befejeződött a füleki Nógrádi Turisztikai Információs Központ udvarának térburkolása és a támfal felületének bazaltkővel való kirakása. A gyerekek számára fából  készült játszótéri eszközt - mászókát, csúszdaházat, hintát - helyeztek el.
A négy méter magas támfal tetején biztonsági okokból acélkorlátot helyeztek el. Az építkezési beruházás június végén fejeződik be a közvilágítás lámpaoszlopainak és lócáknak a kihelyezésével, valamint a zöldövezetek kialakításával.

obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok

Tavaly nyáron a földmunkákkal párhuzamosan régészeti feltárásokra került sor. A korai bronzkorból és vélhetően a kőkorszakból származó értékes leletek mellett a vár további falmaradványaira bukkantak. A falmaradvány dokumentálása és földtani bemérése megtörtént, de prezentálása a látogatók, turisták számára a projekt keretében anyagi okokból nem valósulhatott meg.

obrazok
obrazok
obrazok

A Besztercebányai Műemlékvédelmi Hivatal engedélyével a lelet szakszerű visszatemetésére került sor. A falmaradvány prezentálása a támfal felületén homokkő felhasználásával plasztikai rekonstrukció formájában valósult meg. A későbbiekben egy információs tábla fogja ábrázolni a lelet helyét és alakzatát.

2011. június 22-én volt a Nógrádi Turisztikai Információs Központ kiépített udvarának és a füleki vár déli domboldalának megerősítése céljából felépített támfalnak a hivatalos átadása-átvétele az építkezési vállalkozótól (OK TREND Fiľakovo s.r.o.).
Ezzel a „Palóc Út - közös tematikus útvonal“ elnevezésű projekt beruházási része ütemtervszerűen befejeződött. A nyilvánosság számára az udvar és a Füleki Palóc Galéria átadása a 2011. augusztus 12-ére tervezett hivatalos megnyitóval történik majd.

obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok

2011. július 5-én Terényben, Magyarország területén volt a projekt partnerek soron következő koordinációs értekezlete. A partnerek képviselői tájékoztatták egymást a pályázatban foglaltak végrehajtásáról és fotók segítségével bemutatták az eddig elvégzett projekt tevékenységeket. Az értekezlet második pontjában a Nyitó rendezvény és a Study Tour lebonyolításának a megbeszélésére került sor. A napirendi pontok megtárgyalása után a házigazdák (Fáy Társaság) bemutatták a projekt keretében felújításra kerülő helyi védettség alatt álló palóc parasztházat - a Hunnia csipkeház szakmai kiállító- és bemutatóközpontot.

obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok

2011. augusztus 12. - a Füleki Palóc Galéria hivatalos megnyitója a „Palóc Út - közös tematikus útvonal, komplex látogatóbarát fejlesztése“ elnevezésű projekt zárórendezvényeként, valamint a „Fülek város első írásos említésének 765. évfordulója és a XXI. Palóc Napok“ ünnepségsorozat keretén belül valósult meg.

A  megnyitó programját a vendégekkel Bodnár Judit, a projekt menedzsere, valamint Pócsa Denisa, az NTIC munkatársa ismertette. Ezt követően Jaromír Kaličiak, Fülek Város polgármestere és Bózvári József a Palóc Út Közhasznú Egyesület elnöke mondtak üdvözlő beszédet. A  projektet Anderko Erika, a Városi Hivatal Pályázat Előkészítő, Területrendezési és Régiófejlesztési Osztály vezetője mutatta be.  A palóc népi kultúráról és a Füleki Palóc Galéria megnyitásának jelentőségéről Agócs Attila néprajzkutató, a Füleki Vármúzeum igazgatója beszélt. A galéria felavatása közben az LC Folk népzenei együttes és Czikó Hajnalka énekes műsorát hallhatták a vendégek.
A Fülek Város színeiből összeállított szalagot Fülek polgármestere és Hakszer Richard, a Szlovák Köztársaság Mezőgazdasági és Régiófejlesztési Minisztériumának (Ministerstvo pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR) főtanácsosa vágta át.
Az ünnepi program után a jelenlévők megnézhették a galériát, és megismerkedhettek a projekt további eredményeivel, köztük az „Ismeretlen Palócföld“ című háromnyelvű kiadvánnyal, amely a tájegység néprajzi értékeit mutatja be. Sétálhattak és a lócákon megpihenhettek az információs központ újonnan kialakított udvarában. A megnyitón kézművesek és népi iparművészek tartottak bemutatót és árulták termékeiket - szintén a projektből megvásárolt elárúsító pultok mögül.

obrazok
obrazok
obrazok
obrazok
obrazok

Sajtóközlemény
A Palóc Út Közhasznú Egyesület mint vezető partner, Fülek Város mint külföldi vezető partner, továbbá a Pro Kalondiensis Polgári Társulás mint 3. számú partner, Rimóc Község Önkormányzata mint 4. számú partner, Fáy Alapítvány mint 5. számú partner, Kozárd Község Önkormányzata mint 6. számú partner, Hagyományos Értékek Megőrzéséért Alapítvány mint 7.számú partner, Sirok Község Önkormányzata  mint 8. számú partner, és Kazár Község Önkormányzata  mint 9. számú partner „Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013“ keretében megvalósuló „Palóc Út,  közös tematikus útvonal - komplex látogatóbarát fejlesztése / Palócka cesta, komplexné rozvíjanie spoločnej tematickej  trasy s orientáciou na návštevníkov“ elnevezésű HUSK/0801/1.3.1/0071 kódszámú projektje.

Prioritás: A palócság történelmi, művészeti, irodalmi, szellemi hagyatékának megőrzése, továbbfejlesztése, bemutatása, a közös idegenforgalom fejlesztése:
- a Palóc Út, mint meglévő közös turisztikai vonzerő infrastruktúrájának bővítése, felújítása,
- a határ mindkét oldaláról vonzerőket tartalmazó, a „palóc hagyományokra“ épülő tematikus út elemeinek közös turisztikai kínalatai csomaggá való fejlesztése,
- a tematikus út állomáshelyein, településein meglévő adottságok, kínálat bővítése, komplettírozása úgy, hogy az autentikus palóc értékek a turisták számára megismerhető, igénybe vehető formában, „fogyasztható“ módon álljanak rendelkezésre.

Fülek Város projekt-tevékenységei
A projekt keretén belül Fülek Város egyik konkrét célja a város történelmi központjában, közvetelenül a füleki vár alatt felépített Nógrádi Turisztikai Információs Központ (NTIC) századforduló népi stílusjegyeket megőrző új épülete udvarának „mesterségek udavarává“ való kialakítása volt. Az udvar kialakításával megfelelő tér lett biztosítva a különböző hagyományőrző rendezvényenek és vásároknak. A tereprendezés részeként felépített és bazaltkővel burkolt támfal, amely a vár déli domboldalának megerősítésére szolgál, a benne kialakított lépcsőszerkezettel lehetővé teszi a mesterségek udvarának az alsó várudvarhoz való közvetlen csatlakozását. Az udvar részeként 6 darab hordozható faból készült elárúsító pult is elkészítésre került.

A projekt másik fő célja a Füleki Palóc Galéria kialakítása volt. A galéria az NTIC épületének egyik helyiségében kapott helyett, melybe közvetlen bejárás van a mesterségek udavráról. A galéria egyedi gyártású palóc - népi stílusban készült - áttört faragású bútorokkal van berendezve, amelyben   különböző palóc szőttesek és hímzések kerültek kiállításra.

A projekt keretén belül egy háromnyelvű kiadvány került kiadásra „Ismeretlen Palócföld“ címen,  amely a tájegység néprajzi értékei mutatja be, valamint Fülek Város meglévő honlapja egy új hivatkozással bővült „Népi kultúra túraútvonalai“ elnevezéssel. A projekt teljes költsége a kilenc projek partnerra vonatkozóan: 971.013 EUR (ERFA támogatás: 806.206 EUR)

További dokumentumok:

A Füleki Palóc Galéria hivatalos megnyitója egyben a projekt keretén belül megvalósuló kétnapos (augusztus 11-12.) tanulmányút záró programja volt. A tanulmányúton turisztikai szakemberek és újságírók látogattak el a nyolc különböző helyszínre, ahol a közös, kilenc partner által megvalósuló határontúli „Palóc Út - közös tematikus útvonal, komplex látogatóbarát fejlesztése“ c. projekt eredményeivel ismerkedhettek meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával jött létre a Magyarország - Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében.
A közlemény a szerző véleményét tükrözi és az Irányító Hatóság nem felelős az ott szereplő információk esetleges felhasználásáért.
Jelen közlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.