A Városnapok és 27. Palóc Napok alkalmából 2017 augusztusában, a képviselő-testület ünnepi ülésén a következő városi díjak átadását tervezik:

Fülek Tiszteletbeli Polgára (olyan személyeknek ítélhető oda, akik jelentős mértékben járultak hozzá a város fejlődéséhez és gyarapításához, érdekeinek védelméhez és a jó hírnevének terjesztéséhez idehaza és külföldön, vagy akik kimagasló alkotói teljesítményeikkel gazdagították az emberi civilizációt),

Fülek Város Díja (olyan személyeknek ítélhető oda, akik kimagasló eredményeket értek el a tudomány, a technika, a művészet, az újságírás és a társadalmi munka területén, vagy olyan személyeknek, akik kiemelkedően hozzájárultak a város gazdasági és kulturális fejlődéséhez, népszerűsítették városunkat itthon és külföldön egyaránt, illetve olyan személyeknek, akik az életmentés vagy a város és lakosai vagyonának védelmében szereztek érdemeket),

Fülek Város Polgármesterének Díja (a város polgármestere ítéli oda a város azon polgárainak, akik sikeresen és érdemlegesen tevékenykedtek városunkért).

A szervezetek és a város polgárai javaslataikat és azok indoklását írásban adhatják le. Postai úton a Városháza címére: Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, vagy személyesen a Városháza iktatójában, 2017. június 12-ig. A javaslatok alapján a képviselő-testület dönti el, ki kapja meg a fent említett első két díjat. A polgármesteri díj odaítéléséről a város polgármestere dönt.