Fülek Város Dr. Agócs Attila polgármester által képviselve állásajánlatot hirdet a pedagógiai alkalmazottakról és szakmai alkalmazottakról, illetve néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló többször módosított Tt. 317/2009. sz. törvény értelmében, és pályázatot ír ki, amely 2016. augusztus 16-án 9.00 órai kezdettel valósul meg, a Városi Hivatal 106. sz. helyiségében.

A pályázat tárgya 2 új óvodapedagógus állás a Daxner utcai óvodában 2016. szeptember 1-jei belépéssel.

Megkövetelt iskolai végzettség:

A benyújtandó okiratok jegyzéke:

Egyéb kritériumok és követelmények:

A kérelmet a fenti okiratokkal együtt legkésőbb 2016. augusztus 9-ig lehet benyújtani (postázva az alábbi címre: Mestský úrad, oddelenie školstva, kultúry a športu, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo; személyesen a 107. sz. irodában 15.00 óráig). A borítékon tüntesse fel: „Učiteľka MŠ Daxnerova“.

A pályázat beszélgetés formájában valósul meg, melyre a pályázók nem kapnak külön meghívót. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat meghirdetését megelőzően benyújtott kérelmek nem érvényesek a jelen pályázat céljaira.

Kelt Füleken, 2016.07.08. napján

Dr. Agócs Attila
polgármester