A Füleki Városi Hivatal adó- és illeték osztálya értesíti az adó- és illetékfizetőket, hogy a 2016. évi ingatlanadó és kommunális hulladék helyi illetékének csökkentését érintő kérelmek benyujtásának határideje 2016. január 31.

50%-os ingatlanadó-kedvezményben részesülhetnek a 70 éven felüli polgárok, a súlyos egészségkárosodásban szenvedő polgárok, a súlyosan egészségkárosult polgár igazolványával rendelkező, kísérlőt igénylő lakosok, valamint a túlnyomólag vagy teljesen magatehetetlen polgárok, ha az ingatlanok kizárólag az ő személyes szükségleteiket szolgálják.

Fülek városa 50%-os szemétdíj.kedvezményben részesíti az ingatlanadónál említett polgárokon kívül a város területén kívül tanuló nappali tagozatos tanulókat, ha nem naponta utaznak lakhelyükről az iskolába. A tanulói jogviszonyt az érintett tanévre kiállított iskolalátogatási bizonyítvánnyal, ill. A diákotthoni elszállásolás felőli okmánnyal (kollégiumi igazolvány) kell igazolni.