Fülek Város Dr. Agócs Attila polgármester által képviselve pályázatot hirdet az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról, illetve néhány törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló többször módosított Tt. 596/2003. törvény 4. § /1/ bek. és a közfeladatok ellátásáról szóló többször módosított Tt. 552/2003. sz. törvény 5. § /3/ bek. rendelkezései értelmében az alábbi igazgatói posztra: Materská škola - Óvoda, Daxnerova 15, Fiľakovo.

A tisztség betöltésének feltételezhető kezdete: 2016.03.01.

Megkövetelt iskolai végzettség:

Egyéb kritériumok és követelmények:

A benyújtandó okiratok jegyzéke:

A jelentkezési ívet a fenti okiratokkal együtt legkésőbb 2015. december 18-ig kérjük benyújtani (postázva az alábbi címre: Mestský úrad, oddelenie školstva, kultúry a športu, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo; személyesen a 107. sz. irodában 13.00 óráig). A borítékon tüntesse fel: „Výberové konanie na riaditeľa MŠ - NEOTVÁRAŤ“.
A pályázatok elbírálásának időpontját és helyét a pályázókkal az iskolatanács írásban közli legkésőbb 7 nappal annak megkezdése előtt.

Kelt Füleken, 2015.11.16. napján

Dr. Agócs Attila
polgármester