A Szlovák Nemzeti Bank a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalával együttműködve Szlovákia szerte elkezdte a Háztartások pénzügyeinek és fogyasztásának megállapítása 2021 elnevezésű programot, ami az európai HFCS 2021 projekt része.

A munkaprogramot az Európai Központi Bank koordinálja, és az eurózóna országai vesznek benne részt. Célja, hogy megbízható adatokat gyűjtsenek az eurózóna háztartásainak jelenlegi gazdasági helyzetéről. 2021-ben az adatgyűjtésbe 473 önkormányzatot választottak ki, közöttük Füleket is. Véletlenszerű választással csaknem 3900 háztartást soroltak be a felmérésbe.

Az adatgyűjtés júliustól októberig zajlik. Ebben az időszakban a kiválasztott háztartásokat megbízással rendelkező adatgyűjtő biztosok fogják meglátogatni, akik kötelesek lesznek felmutatni a SZK SH-nak alkalmazotti igazolványát, valamint az EKB igazgatójának és a SZK SH elnökének aláírásával ellátott meghívólevelet. A háztartások előzőleg levélben lesznek értesítve, melyben fel lesznek tüntetve az adatgyűjtő biztosok és az illetékes vezetők elérhetőségei az esetleges hitelesítés miatt. Minden információt névtelenül fognak feldolgozni, amit a háztartások a felmérés keretei között megadnak, és csakis tudományos és nem kereskedelmi célú statisztikai elemzésre lesznek felhasználva. A bizalmas és személyi adatok védelméért a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala felelős, melynek alkalmazottait titoktartás kötelezi minden olyan adattal kapcsolatban, amit munkájuk során megtudnak. Részletes információt a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának weboldalán kapnak www.statistics.sk vagy az alábbi telefonszámon 048/4323 287.