A város első írásos említése 775. évfordulójának jegyében zajló Füleki Városnapok és 30. Palóc Napok alkalmából 2021 augusztusában, a képviselő-testület ünnepi ülésén a következő városi díjak átadását tervezik:

Fülek Tiszteletbeli Polgára Díj (olyan személyeknek ítélhető oda, akik jelentős mértékben járultak hozzá a város fejlődéséhez és gyarapításához, érdekeinek védelméhez és jó hírnevének terjesztéséhez idehaza és külföldön, vagy akik kimagasló alkotói teljesítményeikkel gazdagították az emberi civilizációt),

Fülek Város Díja (olyan személyeknek ítélhető oda, akik kimagasló eredményeket értek el a tudomány, a technika, a művészet, az újságírás és a társadalmi munka területén, vagy olyan személyeknek, akik kiemelkedően hozzájárultak a város gazdasági és kulturális fejlődéséhez, népszerűsítették városunkat itthon és külföldön egyaránt, illetve olyan személyeknek, akik életmentésben vagy a város és lakosai vagyonának védelmében szereztek érdemeket),

Fülek Város Polgármesterének Díja (a város polgármestere ítéli oda a város azon polgárainak, akik sikeresen és érdemlegesen tevékenykedtek városunkért).

A szervezetek és a város polgárai javaslataikat és azok indoklását (FIGYELEM! - indoklás nélkül a jelöléseket nem fogadják el!) írásban adhatják le - postai úton a Városháza címére: Radničná 25, 986 01 Fiľakovo, vagy személyesen a Városháza iktatójában, 2021. június 23-ig. A benyújtott javaslatok alapján a képviselő-testület dönt a fent említett első két díj odaítéléséről. A polgármesteri díj odaítéléséről a város polgármestere dönt.