A Füleki Városi Hivatal értesíti a lakosságot és az ügyfeleit, hogy a hivatal koronavírus-fertőzés miatt 2021. március 29-től az intézkdés visszavonásáig zárva tart. Szolgáltatásaink továbbra is elérhetők. A rendes munkaidőben az alábbi telefonszámon nyújtunk információt: 047/4381001.

Az épület bejárati folyosóján egy postaládát helyeztünk el, mely a leadandó vagy intézendő okmányok begyűjtésére szolgál. Minden irat elküldhető postázva vagy e-mailben is. Az egyes hivatalnokok elérhetősége a város honlapján van feltüntetve.

A halaszthatatlan anyakönyvi ügyeket ideiglenesen a Bozitai Községi Hivatal veszi át (Obecný úrad v Buzitke, 047 / 438 01 83).

Egyéb halaszthatatlan ügyek esetén hívják az illetékes osztályvezetőt: