Webové sídlo spĺňa základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna 2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy uverejneným v Zbierke zákon č. 312/2010.

Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť a je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS) a JavaScript sekvencií. Je definované v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Súbory zverejnené na stránke sú vo formáte PDF. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov Adobe Reader.

Všetky stránky je možné tlačiť bez akýchkoľvek obmedzení cez ikonu tlačiarne umiestnenú v pravej časti stránky alebo štandardnými prostriedkami internetového prehliadača (klávesová skratka CTRL + P).

Obsah stránok je generovaný open source redakčným systémom CMS Joomla!