Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia strešného plášťa budovy jedálne v areáli ZŠ Farská lúka vo Fiľakove [PDF, 392 kB]

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií [DOCX, 15 kB]

Rozpočet [XLSX, 12 kB]

Zmluva o dielo - Návrh [PDF, 451 kB]