Vážení občania! Stredoslovenská energetika, a. s. Vám oznamuje, že dňa:

12. februára 2019, t.j. v utorok, v čase od 08:00 do 16:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy vo Fiľakove na týchto uliciach: Námestie padlých hrdinov od č. 15 do č. 20, Malocintorínska č. 1 a 2, Obrancov mieru od č. 7 po č. 66, Železničná čísla 7, 9 a 11 a od č. 24 po č. 40, celá ulica Jána Bottu, ul. Parková od čísla 1 po číslo 13 a ulica Záhradnícka od čísla 1 po č. 9.

21. februára 2019, t.j. vo štvrtok, v čase od 08:00 do 16:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy vo Fiľakove na uliciach: 1. mája od č. 42 po č. 94, vrátane garáží, Biskupická od č. 32 po č. 47, Obrancov mieru od č. 1 po č. 8 a celá ulica Tajovského.

27. februára 2019, t.j. v stredu, v čase od 07:30 do 14:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy vo Fiľakove na týchto uliciach: Mládežnícka č. 1 a 2, Školská č. 2 a Štúrova od č. 2 po č. 10.

Za porozumenie ďakujeme!