Vážení občania! Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť Vám oznamuje, že dňa:

6. februára 2019 t.j. v stredu, v čase od 8.00 do 15.00 hod. bude vykonávať plánované odkalenie rozvodného vodovodného potrubia na uliciach: Mlynská, Šávoľská, Viničná, Tichá, Gemerská a Tehelná.

12. februára 2019 t.j. v utorok, v čase od 8.00 do 15.00 hod. bude vykonávať plánované odkalenie rozvodného vodovodného potrubia v lokalite Farská lúka.

13. februára 2019 t.j. v stredu, v čase od 8.00 do 15.00 hod. bude vykonávať plánované odkalenie rozvodného vodovodného potrubia na uliciach: Jesenského, Bernolákova, B.S. Timravy, Moyzesova, Odborárska, Kalinčiakova, Daxnerova a Tolstého.

V uvedených časoch môže byť senzoricky zhoršená kvalita studenej pitnej vody a ovplyvnený tlak vo vodovodnom potrubí, zlepšujúca sa kvalita tlaku a pitnej vody sa dá očakávať v popoludňajších hodinách.

Za porozumenie ďakujeme.