Územné rozhodnutie - Fiľakovo - prekládka TS 358_ts_409 [PDF, 141 kB]

Situácia stavby [PDF, 137 kB]