Územné rozhodnutie - Optický prepoj Lučenec - Fiľakovo - SAJT2037BB [PDF, 1,86 MB]