Sumarizácia výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Fiľakovo 2018 [PDF, 59 kB]

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre voličov [PDF, 46 kB]

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre volebné komisie [PDF, 42 kB]

Oznámenie pre voličov s trvalým pobytom: Fiľakovo. Voliči sú zapísaní do zoznamu voličov vo volebnom okrsku č. 7, volebná miestnosť: Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25.

Oznámenie o odvolaní kandidatúry [PDF, 22 kB]

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove [PDF, 44 kB]

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta vo Fiľakove [PDF, 31 kB]

Oznámenie o delegovaní do okrskových volebných komisií [PDF, 33 kB]

Oznámenie o delegovaní do MVK [PDF, 25 kB]

Oznámenie o preberaní kandidátnych listín [PDF, 40 kB]

Volebné okrsky utvorené na vykonanie volieb do orgánov samosprávy mesta Fiľakovo v roku 2018 dňa 10. novembra 2018 [PDF, 37 kB]

Informácie pre voliča [PDF, 45 kB]

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí [PDF, 56 kB]

Zverejnenie počtu obyvateľov mesta Fiľakovo podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [PDF, 42 kB]