Pozvánka a materiály na zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Fiľakove.

Uznesenie (11/2018 - 42/2018) z druhého zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove vo volebnom období 2018-2022 konaného dňa 13. decembra 2018 vo Fiľakove [PDF, 171 kB]

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Fiľakove [PDF, 38 kB]

Materiály na stiahnutie:

Videozáznam: