Pozvánka a materiály na zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Fiľakove.

Uznesenie (77/2018 - 81/2018) zo štyridsiateho prvého zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove [PDF, 39 kB]

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva vo Fiľakove [PDF, 36 kB]

Materiály na stiahnutie: