Menu
 • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
 • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
 • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
 • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
 • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
 • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
 • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty:
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Kontakty pre médiá:
tel.: +421 (0)918 732 702
email: tlacove@filakovo.sk

Úradné hodiny:
Po-Št: 7.30-11.30 / 12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Mestské zastupiteľstvo zriadilo mestskú radu ako svoj iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán, ktorý plní úlohu podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora mesta. Schádza sa podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace, jej zasadnutia zvoláva a vedie primátor mesta.

Členmi mestskej rady sú poslanci:

 • Róbert Eibner
 • Ing. Ladislav Fehér
 • Erik Kelemen
 • Ing. Bc. László Kerekes
 • Mgr. Zsuzsanna Szvorák

Stále komisie mestského zastupiteľstva sú zriadené v počte 7. Sú to poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Mestské zastupiteľstvo zriadilo nasledovné komisie (predsedovia komisií sú poslanci mestského zastupiteľstva):

 • komisia mestského majetku a finančná komisia
  predsedníčka: PaedDr. Tímea Tankina Tóth
 • komisia pre výstavbu, životné prostredie a územné plánovanie
  predseda: Ladislav Szakó
 • komisia sociálnych vecí a zdravotníctva
  predseda: Jozef Tankina
 • komisia regionálnej politiky, podnikateľská a cestovného ruchu
  predseda: Zoltán Anderko
 • komisia pre školstvo, mládež a šport
  preseda: Mgr. Attila Visnyai
 • komisia pre kultúru
  predsedníčka: Margita Oroszová
 • komisia ochrany verejného poriadku a dopravy
  predseda: Tibor Czupper

Komisie sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva, občanov mesta - odborníkov na príslušnú oblasť. Agendu komisie vedie tajomník komisie, ktorý je zamestnancom mesta.

Obidva orgány mestského zastupiteľstva (mestská rada a komisie) majú svoje práva a povinnosti vymedzené zákonom o obecnom zriadení (§14a 15) a rokovacími poriadkami týchto orgánov.

Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva mesta Fiľakovo [PDF, 76 kb]