Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na spolufinancovanie projektov realizovaných v rámci operačných programov NSRR na rok 2013

Harmonogram výziev súbor PDF, 238 kB