Mesto Fiľakovo v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom vo Fiľakove usporiada v dňoch 17. - 18. decembra 2015 Fiľakovský vianočný jarmok.

Jarmok bude prebiehať na Námestí slobody pri MsKS vo Fiľakove denne  od 8.00 hod. do 22.00 hod. a bude sprevádzaný bohatým kultúrnym programom.  Usporiadatelia srdečne pozývajú najmä predajcov s gastro stánkami s vianočnými špecialitami a lahôdkami (napr. varené víno, grog, medovina, vianočný punč, pečenie donutiek, pečenie trdeníkov) a predajcov darčekov, ľudových a remeselníckych výrobkov  s vianočnou tematikou. Usporiadatelia od predajcov nebudú vyberať poplatok za trhové miesto, nakoľko sa jedná o „0. ročník“ vianočného jarmoku vo Fiľakove.

Vianočný jarmok je organizovaný formou prihlášok. Záujemcovia svoju účasť na jarmoku musia vopred avizovať usporiadateľom najneskôr do 11.12.2015 na adresu Mestského úradu, odd. EaMM, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: +421915264290) alebo Mestského kultúrneho strediska, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel.: +421915812503). Usporiadatelia si s prihliadnutím na kapacitné možnosti vyhradzujú právo výberu účastníkov jarmoku.

Účastníkmi na Vianočnom  jarmoku môžu byť fyzické a právnické osoby, ktoré majú platné oprávnenie na vykonávanie obchodnej činnosti alebo poskytovanie služieb, fyzické a právnické osoby podľa osobitných predpisov, ktoré splnia podmienky  podľa zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z. z.“)  a organizačného poriadku.

Prihláška k účasti na predaji počas Fiľakovského vianočného jarmoku 2015 [DOCX, 14 kB]