Mesto Fiľakovo usporiada dňa 16. augusta 2014 (sobota) Fiľakovský jarmok z príležitosti osláv „Dní mesta a XXIV. Palóckych dní“.

 1. Jarmok sa bude konať na Námestí Slobody pri Mestskom kultúrnom stredisku vo Fiľakove a bude sprievodnou akciou trojdňových osláv organizovaných z príležitosti „Dní mesta a XXIV. Palóckych dní“ od 15.08.2014. do 17.08.2014 vo Fiľakove.
 2. Predajný čas: od 6,30 do 21,00 hod.
 3. Miestna daň za predajné miesto šírky 3,0 m je za:        
  - služby reštauračné s poskytnutím občerstvenia 10,00 EUR / bežný meter,
  - predaj výrobkov (aj ľudových a remeselníckych) 5,00 EUR / bežný meter.
  Daň sa platí aj za auto, ak je umiestnené v bezprostrednej blízkosti predajného miesta (5,00 EUR/bežný meter)!
 4. Povolenia budú vydávať organizátori na Mestskom úrade vo Fiľakove, oddelenie ekonomiky a majetku mesta, prízemie, m. č. 11, 13 nasledovne:
  - pred termínom uskutočnenia jarmoku počas pracovných dní od 7,30-16.00 hod,
  - v deň jarmoku od 6.00 - 10.00 hod. (iba vo výnimočných prípadoch).
 5. Termín uzávierky podávania prihlášok je 11. augusta 2014. Záväzné prihlášky žiadame zaslať na adresu Mestského úradu, odd. EaMM, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo.
  Mesto Fiľakovo ako organizátor s prihliadnutím na priestorové možnosti si vyhradzuje právo výberu účastníkov jarmoku. V prípade zrušenia záväznej prihlášky zo strany predávajúceho, uhradená daň nebude vrátená.
 6. Bližšie informácie môžu záujemcovia získať na tel. čísle 047/4381001 kl. 124, 175, 123 alebo 0915264290 (Ing. Varga), 0905405019 (Ing. Balážová) resp. na internetovej stránke mesta www.filakovo.sk alebo formou e-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Trhový poriadok [PDF, 38 kB]
Leták - Fiľakovský jarmok [PDF, 190 kB]
Prihláška - Fiľakovský jarmok [RTF, 38 kB]