Menu
  • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)
  • Budova Vigadó (Foto: G. Illés)
  • Kaštieľ Berchtoldovcov (Foto: Z. Schnelczer)
  • Mestský park (Foto: Z. Schnelczer)
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor (Foto: Z. Schnelczer)
  • Novohradské turisticko-informačné centrum (Foto: Mesto Fiľakovo)
  • Mestský úrad (Foto: archív mesta Fiľakovo)
  • NKP Fiľakovský hrad (Foto: Z. Schnelczer)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Kontakty
Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny
Mestský úrad:
Po.-Št.: 7.30-11.30/12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30
Klientske centrum:
Po.-Št.: 7.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Mestský úrad vo Fiľakove oznamuje občanom mesta Fiľakovo a klientom mestského úradu, že s účinnosťou od 1. júla 2016 dochádza k zmene úradných hodín na mestskom úrade, nasledovne:

  • Pondelok - štvrtok 7.30 - 11.30 / 12.30 - 16.00
  • Piatok 7.30 - 11.30

Mesto Fiľakovo v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer na prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom zriadenia novej pobočky pre OTP Banku Slovensko, a.s. vo Fiľakove.

Čítať ďalej...

Vážení spoluobčania, naše mesto sa zapojilo do ekologického programu na zber použitých atramentových cartridgov a laserových tonerov z tlačiarní. Zberný box pre recykláciu je umiestnený v ekologickom kútiku Klientskeho centra nášho Mestského úradu. Myslite ekologicky a prineste použité cartridge a tonery. Do zberného boxu ich prosím vkladajte v airbagu (vzduchový obal), igelitovom sáčku, novinách alebo inak zabalené, aby nedošlo k ich poškodeniu. Nevhadzujte ich prosím do komunálneho odpadu. Odovzdanie je zadarmo. Viac informácií nájdete na www.zbernybox.sk.

Z príležitosti osláv Dní mesta a 26. Palóckych dní ako hlavných osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o existencii mesta v auguste 2016 sa plánuje na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva odovzdať ocenenia mesta a to:

Čítať ďalej...

Súťaž o najlepší návrh loga pri príležitosti 770. výročia Fiľakova bola úspešne ukončená. Komisia zostavená pri príležitosti výročia zasadla 4. mája 2016, kedy sa na základe hlasov členov komisie a internetového hlasovania rozhodlo.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo sa v rámci dňa Zeme aj tento rok obrátilo na firmy, organizácie, združenia, školy, škôlky a verejnosť s výzvou na zapojenie sa do aktivít na zvýšenie počtu drevín v meste, a to výsadbou okrasných drevín a krov. Snahou mesta je zlepšovať a skrášľovať životné prostredie, v ktorom žijeme.

Čítať ďalej...

Oznamujeme občanom mesta Fiľakovo a klientom MsÚ, že dňa 12. apríla 2016 (utorok) v čase od 11:30 hod. do 16:00 hod. bude mestský úrad zatvorený z dôvodu preškolenia zamestnancov mestského úradu k novému programovému vybaveniu.

Mesto Fiľakovo vyhlasuje výzvu na návrh loga.

Čítať ďalej...

Školský úrad vo Fiľakove oznamuje, že zápis prvákov do základnej školy na školský rok 2016/2017 sa uskutoční jednotne vo všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v posledný aprílový týždeň, a to 27. a 28. apríla 2016 (streda a štvrtok) od 14.00 do 17.00 hod.

Čítať ďalej...

Zoznam daňových dlžníkov, u ktorých výška daňových nedoplatkov k 31.12.2015 presiahla u fyzickej osobe (FO) 160,00 EUR a u právnickej osobe (PO) 1.600,00 EUR je vypracovaný na účely zverejnenia, k čomu správcu daní a poplatku oprávňuje §52 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo sa koncom roka 2015 zapojilo do projektu „Lidl detské ihriská“, ktorý je zameraný na rozvoj voľnočasových aktivít detí. Tvorcom a investorom projektu je spoločnosť Lidl Slovenská republika, ktorá prevádzkuje na Slovensku 123 predajní potravín. Detské ihriská budú navrhnuté a realizované spoločnosťou, ktorá má tradíciu v tejto oblasti.

Čítať ďalej...

Mesto Fiľakovo oznamuje obyvateľom, že dňom 11.1.2016 sa začnú vykonávať stavebné práce v priestoroch mestského úradu za účelom vytvorenia Klientskeho centra.

Čítať ďalej...

Ples mesta Fiľakovo

Mestský úrad vo Fiľakove, referát miestnych daní a majetku mesta oznamuje všetkým daňovníkom a poplatníkom mesta, že žiadosti o poskytnutie zníženia dane z nehnuteľnosti a miestneho poplatku za komunálne odpady na rok 2016 sa podávajú správcovi do 31. januára 2016.

Čítať ďalej...

V období od mája do septembra 2015 bol zrealizovaný za účasti všetkých zamestnancov MsÚ Procesný audit Mestského úradu vo Fiľakove firmou CoMa Consulting s.r.o. so sídlom v Trenčíne. Firma bola vybratá na základe prieskumu trhu. Cieľom realizácie tejto analýzy bolo hľadanie námetov a príležitostí, ktoré budú smerovať k zlepšeniu fungovania MsÚ vo Fiľakove.

Čítať ďalej...

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok