Zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok v meste Fiľakovo 26.10.2019 [PDF, 41 kB]

Správne triedenie odpadu [PDF, 243 kB]

Kalendár separovaného zberu odpadov - rok 2019 [PDF, 113 kB]

Kalendár zberu zmesového komunálneho (ZKO), separovaného a kompostovateľného zeleného odpadu podľa ulíc - rok 2019 [PDF, 3 MB]

Harmonogram zberu zmesového komunálneho odpadu (bytové a rodinné domy) [PDF, 35 kB]