Menu
  • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
  • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
  • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty

Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
tel., fax: +421-(0)47-4381001
email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny

Pondelok - Štvrtok:
7.30-11.30 / 12.30-16.00
Piatok: 7.30-11.30

Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove usporiada dňa 22. apríla 2019 kultúrny program spojený s jarmokom pod názvom XIV. Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade. Jarmok bude prebiehať na Podhradskej ulici vo Fiľakove od 10.00 hod. do 17.00 hod. a bude sprevádzaný bohatým kultúrnym programom.

Usporiadatelia pozývajú najmä predajcov s gastro stánkami s veľkonočnými špecialitami a lahôdkami, predajcov darčekov, šperkov, bižutérie a rôznych doplnkov, ľudových a remeselníckych výrobkov najmä s veľkonočnou tematikou. Od predajcov sa vyberá poplatok za trhové miesto 2 €/ m2.

Predaj na jarmoku je organizovaný formou prihlášok. Záujemcovia sa môžu prihlásiť  spolu s povinnými dokladmi do 19.04.2019. Prihlášky doručené po tomto termíne alebo prihlášky bez povinných dokumentov nebudú akceptované. Usporiadatelia si s prihliadnutím na kapacitné možnosti vyhradzujú právo výberu účastníkov a určenia rozmiestnenia jednotlivých predajných stánkov jarmoku.

Záujemca je povinný k prihláške predložiť:

  • Kópiu živnostenského oprávnenia
  • Kópiu potvrdenia IČO
  • Kópiu potvrdenia DIČ
  • Pri stánkoch s občerstvením doložiť fotokópiu rozhodnutia RÚVZ

Účastníkmi na vianočnom jarmoku môžu byť fyzické a právnické osoby, ktoré majú platné oprávnenie na vykonávanie obchodnej činnosti alebo poskytovania služieb, fyzické a právnické osoby podľa osobitných predpisov, ktoré splnia podmienky podľa zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 178/1998 Z. z.“) a organizačného poriadku.

Záväzné prihlášky s povinnými prílohami žiadame zasielať poštou na adresu: Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 30, 986 01 Fiľakovo alebo elektronicky na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Viac informácií na tel. čísle: +421 950 689 610.

Prihláška k účasti na predaji na podujatí XIV. Palócka Veľká noc na Fiľakovskom hrade [DOCX, 16 kB]

Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.
Ďalšie informácie Ok