Menu
  • NKP Fiľakovský hrad <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Budova Vigadó <i>(Foto: G. Illés)</i>
  • Kaštieľ Berchtoldovcov <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Mestský park <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • NKP Farský kostol nanebovzatia Panny Márie a františkánsky kláštor <i>(Foto: Z. Schnelczer)</i>
  • Novohradské turisticko-informačné centrum <i>(Foto: Mesto Fiľakovo)</i>
  • Mestský úrad <i>(Foto: archív mesta Fiľakovo)</i>

Kontakty

Mestský úrad Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Tel., fax: +421-(0)47-4381001
Email: mesto@filakovo.sk

Úradné hodiny

Pondelok - Štvrtok:
7.30 - 11.30 / 12.30 - 16.00
Piatok: 7.30 - 11.30

Táto časť webovej stránky je vytvorená v rámci implementácie projektu:

„Palócka cesta, komplexné rozvíjanie spoločnej tematickej trasy s orientáciou na návštevníkov“, HUSK 0801/1.3.1/0071.

Projekt získal financovanie z Európskej únie v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko 2007-2013.

Pozn.: ide o názory autora a Riadiaci orgán nezodpovedá za akékoľvek informácie obsiahnuté v dokumente. Obsah článkov nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.

logo

logo

logo