Riaditeľstvo národného parku Bükki Nemzeti Park (Eger,HU) ako vedúci partner, Združenie právnických osôb Geopark Novohrad-Nógrád (Fiľakovo), ako aj Nezisková organizácia Nógrád Geopark (Salgótarján,HU) podali žiadosť o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu "Rozvoj infraštruktúry Novohrad-Nógrád geoparku", súčasťou ktorého budú na pripravených lokalitách geoparku na slovenskej strane realizované také činnosti, ako:

Projekt získal financovanie z Európskej únie v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko 2007-2013

obrazok
obrazok
obrazok