Prehľad podaných žiadostí o grant v roku 2013 [PDF, 67 kB]