Prehľad podaných žiadostí o grant v rokoch 2011 - 2012 [PDF, 152 kB]