• Füleki vár állami műemlék <i>(Fotó: Schnelczer Zoltán)</i>
 • Vigadó <i>(Fotó: Illés Gábor)</i>
 • Berchtold-kastély <i>(Fotó: Schnelczer Zoltán)</i>
 • Városi Park <i>(Fotó: Schnelczer Zoltán)</i>
 • A Szűz Mária mennybemenetelének tiszteletére szentelt templom és ferences kolostor <i>(Fotó: Schnelczer Zoltán)</i>
 • Nógrádi Turisztikai Információs Központ <i>(Fotó: Fülek Város)</i>
 • Városháza <i>(Fotó: Városi archívum)</i>

Elérhetőségek

Füleki Városi Hivatal
Radničná 25, 986 01 Fülek
Tel., fax: +421-(0)47-4381001
Email: mesto@filakovo.sk

Ügyfélfogadás

Hétfő - Csütörtök:
7.30 - 11.30 / 12.30 - 16.00
Péntek: 7.30 - 11.30

A városi képviselő-testület létrehozta a városi tanácsot mint saját javaslattévő, végrehajtó és ellenőrző szervét, amely feladatait a városi képviselő-testület döntései szerint látja el. Egyben a polgármester tanácsadó szerve is. Szükség szerint, de legalább háromhavonta ülésezik, ülését a polgármester hívja össze és vezeti. A Füleki Városi Tanács a városi képviselő-testület 5 tagjából áll.

A városi tanács tagjai az alábbi képviselők:

 • Eibner Róbert
 • Ing. Fehér Ladislav
 • Kelemen Erik
 • Ing. Bc. Kerekes László
 • Mgr. Szvorák Zsuzsanna

A városi képviselő-testület 7 állandó bizottságot hozott létre. Ezek tanácsadó, javaslattévő és ellenőrző szervek. A városi képviselő-testület az alábbi bizottságokat hozta létre (a bizottságok elnökei a képviselő-testület tagjai):

 • városivagyon-kezelő és pénzügyi bizottság (PeadDr. Tankina Tóth Tímea)
 • építési, környezetvédelmi és területrendezési bizottság (Szakó Ladislav)
 • szociális és egészségügyi bizottság (Tankina Jozef)
 • régiófejlesztési, vállalkozói és idegenforgalmi bizottság (Anderko Zoltán)
 • oktatásügyi, ifjúsági és sportbizottság (Mgr. Visnyai Attila)
 • kulturális (Oroszová Margita)
 • közrendvédelmi és közlekedési bizottság (Czupper Tibor)

A bizottságok a városi képviselő-testület tagjaiból, a város polgáraiból - egy adott terület szakembereiből tevődnek össze. A bizottság ügyvitelét a bizottság titkára vezeti, aki a város alkalmazottja.

A városi képviselő-testület mindkét szervének (a városi tanács és a bizottságok) jogait és kötelességeit a községi önkormányzatokról szóló törvény (14 és 15.§) és a jelen szervek tárgyalási rendje határozza meg.