MESTO FIĽAKOVO - zoznam zverejnených zmlúv

Číslo Názov zmluvy Zmluvná strana Zverejnené Dokument Cena Dátum podpisu Účinnosť od Zmluva platná do Poznámka
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiaca s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou televíznych programov v rámci vysielacieho času televíznej spoločnosti TV LocAll s.r.o. 31.12.2018 [PDF, 272 kB] 27.12.2018 01.01.2019 31.12.2019
1120978 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Energie2, a.s. 20.12.2018 [PDF, 610 kB] 14.12.2018 21.12.2018 31.12.2020
2148/2018 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 2148/2018 EURO - BUILDING, a.s. 20.12.2018 [PDF, 84 kB] 20.12.2018 21.12.2018 Zmluva o dielo č. 2148/2018
Zmluva o finančnej zábezpeke EURO - BUILDING, a.s. 20.12.2018 [PDF, 40 kB] 20.12.2018 21.12.2018
04/2019 – OEaMM Nájomná zmluva TIMBERLAND, s.r.o. 20.12.2018 [PDF, 59 kB] 19.12.2018 21.12.2018
03/2019 - OEaMM Nájomná zmluva Taxi Servis 1, s.r.o. 20.12.2018 [PDF, 59 kB] 19.12.2018 21.12.2018
02/2019 – OEaMM Nájomná zmluva Tibor Berky - TAXI M1 20.12.2018 [PDF, 59 kB] 19.12.2018 21.12.2018
01/2019 – OEaMM Nájomná zmluva TAXI Fi s.r.o. 20.12.2018 [PDF, 59 kB] 19.12.2018 21.12.2018
08/2018/OEaMM Zmluva o prevode správy majetku mesta Fiľakovo Hradné múzeum vo Fiľakove 20.12.2018 [PDF, 54 kB] 18.12.2018 21.12.2018
Zmluva o zabezpečení osobitnej pravidelnej dopravy osôb Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť 19.12.2018 [PDF, 255 kB] 18.12.2018 20.12.2018
Dodatok číslo 1 k rámcovej kúpnej zmluve Simon-Styl 13.12.2018 [PDF, 74 kB] 23.11.2018 14.12.2018 Rámcová kúpna zmluva
1126/2018/SRŠ Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2018 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 10.12.2018 [PDF, 1,55 MB] 41261,00 EUR 26.11.2018 05.12.2018 31.12.2020
Z201837640_Z Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. Z201837640_Z - Dohoda o ukončení zmluvy EKS č. Z201837640_Z IZSÁK Company, s.r.o. 03.12.2018 [PDF, 25 kB] 22.11.2018 04.12.2018
01/2018 Mandátna zmluva Filbyt s.r.o. 30.11.2018 [PDF, 63 kB] 12.11.2018 01.12.2018
07/2018/OEaMM Zmluva o prevode správy majetku mesta Fiľakovo Verejnoprospešné služby Fiľakovo 30.11.2018 [PDF, 55 kB] 06.11.2018 01.12.2018
3/BB/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Banská Bystrica 28.11.2018 [PDF, 810 kB] 6000,00 EUR 16.11.2018 29.11.2018
Zmluva o dodávke tepla - Dodatok č. 6 Filbyt s.r.o. Fiľakovo 26.11.2018 [PDF, 36 kB] 21.11.2018 27.11.2018
17/2018/OEaMM Nájomná zmluva 19th-WOOD s.r.o. 23.11.2018 [PDF, 72 kB] 06.11.2018 24.11.2018
5149206405 Zmluva o úvere Slovenská sporiteľňa, a. s. 22.11.2018 [PDF, 4,14 MB] 585000,00 EUR 20.11.2018 23.11.2018 Vlastníci bytov a nebytových priestorov Bytového domu súpisné č. 1633
5149206368 Zmluva o úvere Slovenská sporiteľňa, a. s. 22.11.2018 [PDF, 3,58 MB] 585000,00 EUR 20.11.2018 23.11.2018 Vlastníci bytov a nebytových priestorov Bytového domu súpisné č. 1633
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí služby vo verejnom obstarávaní obstaraj.to, s.r.o. 22.11.2018 [PDF, 31 kB] 05.11.2018 23.11.2018 Zmluva o poskytnutí služby vo verejnom obstarávaní
PHZ-OPK1-2018-002977 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 16.11.2018 [PDF, 1,01 MB] 16.10.2018 09.11.2018
TAPE/1802 Mandátna zmluva SIMpakt, s.r.o. 15.11.2018 [PDF, 68 kB] 15.11.2018 16.11.2018
A1794312 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 14.11.2018 [PDF, 610 kB] 25.10.2018 15.11.2018
A12761349 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 14.11.2018 [PDF, 198 kB] 25.10.2018 15.11.2018
03/2018/OEaMM Kúpna zmluva STARTcom, s.r.o. 09.11.2018 [PDF, 49 kB] 300,00 EUR 09.11.2018 10.11.2018
16/2018/OEaMM Nájomná zmluva Veronika Schneiderová 09.11.2018 [PDF, 71 kB] 06.11.2018 10.11.2018
01/2018/OEaMM Kúpna zmluva Štefan Gubányi 05.11.2018 [PDF, 217 kB] 3100,00 EUR 23.04.2018 06.11.2018
234/2018/GR Darovacia zmluva Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť 31.10.2018 [PDF, 275 kB] 10000,00 EUR 14.09.2018 01.11.2018
Zmluva o výpožičke Centrum právnej pomoci 31.10.2018 [PDF, 79 kB] 24.10.2018 01.11.2018
928/2018 Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Úrad vlády Slovenskej republiky 29.10.2018 [PDF, 1,09 MB] 35000,00 EUR 28.08.2018 10.10.2018
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o. 29.10.2018 [PDF, 150 kB] 17.10.2018 30.10.2018
N20160229022D03 Dodatok k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni s kódom ITMS2014+: 312041A136 zo dňa 29.02.2016 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 29.10.2018 [PDF, 66 kB] 15.10.2018 30.10.2018 Zmluva o spolupráci č. N20160229022
2148/2018 Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 2148/2018 EURO-BUILDING, a.s. 18.10.2018 [PDF, 468 kB] 24.09.2018 19.10.2018 Zmluva o dielo č. 2148/2018
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok Veronika Schneiderová 09.10.2018 [PDF, 114 kB] 19963,33 EUR 09.10.2018 10.10.2018
04/2018/OEaMM Kúpna zmluva Veronika Schneiderová 09.10.2018 [PDF, 75 kB] 140000,00 EUR 09.10.2018 10.10.2018
Zmluva o pôžičke Filbyt s.r.o. 08.10.2018 [PDF, 61 kB] 120000,00 EUR 05.10.2018 09.10.2018
15/2018 Nájomná zmluva Schneiderová Veronika 02.10.2018 [PDF, 90 kB] 01.10.2018 03.10.2018
Dodatok č. 6 k zmluve o zabezpečení verejného osvetlenia FIN.M.O.S a.s. 01.10.2018 [PDF, 57 kB] 01.10.2018 02.10.2018
03/2018 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve č. 03/2018 KZ Elektro s.r.o. 26.09.2018 [PDF, 20 kB] 19.09.2018 27.09.2018 Mandátna zmluva zo dňa 28.02.2018
929/2018 Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Úrad vlády Slovenskej republiky 25.09.2018 [PDF, 1,34 MB] 100000,00 EUR 21.08.2018 19.09.2018
Zmluva o užívaní nehnuteľnosti MUDr. Norbert Kristián, MUDr. Martina Kristiánová 25.09.2018 [PDF, 155 kB] 21.09.2018 26.09.2018
02/2018/OEaMM Kúpna zmluva Ing. Dósa Attila, Mgr. Dósová Alica 20.09.2018 [PDF, 50 kB] 570,00 EUR 20.09.2018 21.09.2018
01/2018/OEaMM Kúpna zmluva Norlek, s.r.o. 20.09.2018 [PDF, 52 kB] 88,00 EUR 20.09.2018 21.09.2018
Zmluva o dielo Ján Baláž 17.09.2018 [PDF, 104 kB] 500,00 EUR 03.09.2018 18.09.2018
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Veréb Gabriel 17.09.2018 [PDF, 50 kB] 17.09.2018 18.09.2018
Zmluva o dielo ImProStat, s.r.o. 14.09.2018 [PDF, 2,24 MB] 9215,55 EUR 14.09.2018 15.09.2018
01-09-2018 Zmluva o dielo KApAR, s.r.o. 13.09.2018 [PDF, 108 kB] 6060,00 EUR 13.09.2018 14.09.2018
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 08.08.2018 COOP - STAV, spol. s r.o. 13.09.2018 [PDF, 49 kB] 10.09.2018 14.09.2018 Zmluva o dielo zo dňa 08.08.2018
02/2018/OEaMM Dohoda o refundácii prevádzkových nákladov Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo 13.09.2018 [PDF, 59 kB] 12.09.2018 14.09.2018
01/2018/OEaMM Dohoda o refundácii prevádzkových nákladov Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo 13.09.2018 [PDF, 59 kB] 12.09.2018 14.09.2018
Zmluva o dodávaní mlieka a mliečnych výrobkov v rámci programu „Školské mlieko“ pre šk. rok 2018/2019 KOLIBA Trade, s.r.o. 10.09.2018 [PDF, 387 kB] 07.09.2018 11.09.2018 Materská škola - Óvoda, Štúrova 1, 986 01 Fiľakovo
Kúpna zmluva Simon-Styl 03.09.2018 [PDF, 105 kB] 28.08.2018 04.09.2018 31.08.2019 ŠJ pri MŠ, Štúrova 1, 986 01 Fiľakovo
Rámcová zmluva PEKÁREŇ spol. s r.o. 03.09.2018 [PDF, 120 kB] 28.08.2018 04.09.2018 31.08.2019 ŠJ pri MŠ, Štúrova 1, 986 01 Fiľakovo
Rámcová kúpna zmluva KOLIBA Trade, s.r.o. 03.09.2018 [PDF, 924 kB] 28.08.2018 04.09.2018 31.08.2019 ŠJ pri MŠ, Štúrova 1, 986 01 Fiľakovo
Kúpna zmluva Jozef Ferencz, MASO-ÚDENINY 03.09.2018 [PDF, 98 kB] 28.08.2018 04.09.2018 31.08.2019 ŠJ pri MŠ, Štúrova 1, 986 01 Fiľakovo
Rámcová kúpna zmluva INMEDIA, spol. s r.o. 03.09.2018 [PDF, 150 kB] 28.08.2018 04.09.2018 31.08.2019 ŠJ pri MŠ, Štúrova 1, 986 01 Fiľakovo
071/181/2018 Rámcová kúpna zmluva AG FOODS SK s.r.o. 03.09.2018 [PDF, 120 kB] 28.08.2018 04.09.2018 31.08.2019 ŠJ pri MŠ, Štúrova 1, 986 01 Fiľakovo
Zmluva o obchodnej spolupráci a o základných obchodných podmienkach dodávok mrazených a iných produktov Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. 03.09.2018 [PDF, 147 kB] 04.07.2018 04.09.2018 31.08.2019 ŠJ pri MŠ, Štúrova 1, 986 01 Fiľakovo
18-120-00291 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu kultúry národnostných menšín 03.09.2018 [PDF, 361 kB] 4000,00 EUR 01.08.2018 04.09.2018
Zmluva o obchodnej spolupráci a o základných obchodných podmienkach dodávok mrazených a iných produktov Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. 03.09.2018 [PDF, 675 kB] 21.08.2018 04.09.2018 31.08.2019 ŠJ pri MŠ, Daxnerova 15, 986 01 Fiľakovo
076/181/2018 Rámcová kúpna zmluva AG FOODS SK s.r.o. 23.08.2018 [PDF, 2,69 MB] 22.06.2018 24.08.2018 31.08.2019 Školská jedáleň pri MŠ, Daxnerova 15, 986 01 Fiľakovo
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 12.06.2018 COOP - STAV, spol. s r.o. 21.08.2018 [PDF, 273 kB] 20.08.2018 22.08.2018 Zmluva o dielo zo dňa 12.06.2018
Zmluva o účinkovaní Vandross Production Kft. 20.08.2018 [PDF, 76 kB] 1270,00 EUR 10.08.2018 21.08.2018
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Rácz Jozef, Ráczová Anna 15.08.2018 [PDF, 59 kB] 15.08.2018 16.08.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o účinkovaní Rajkó Művészegyüttes Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 14.08.2018 [PDF, 32 kB] 08.08.2018 15.08.2018 Zmluva o účinkovaní
Rámcová kúpna zmluva SOLDANUS Group, s.r.o. 13.08.2018 [PDF, 131 kB] 25.07.2018 14.08.2018 31.08.2019 Školská jedáleň pri MŠ - Óvoda, Daxnerova 15, Fiľakovo
Rámcová kúpna zmluva Simon-Styl 13.08.2018 [PDF, 100 kB] 25.07.2018 14.08.2018 31.08.2019 ŠJ pri MŠ - Óvoda Daxnerova 15, Fiľakovo
Rámcová kúpna zmluva KOLIBA Trade, s.r.o. 13.08.2018 [PDF, 1,01 MB] 25.07.2018 14.08.2018 31.08.2019 Školská jedáleň pri Materskej škole - Óvoda, Daxnerova 15, Fiľakovo
Rámcová kúpna zmluva INMEDIA, spol. s r.o. 13.08.2018 [PDF, 6,49 MB] 25.07.2018 14.08.2018 31.08.2019 Materská škola, Daxnerova 15, 986 01 Fiľakovo
Zmluva o spolupráci GASTRONOMY SHOP, s.r.o. 13.08.2018 [PDF, 177 kB] 25.07.2018 14.08.2018 31.08.2019 ŠJ pri MŠ - Óvoda, Daxnerova 15, Fiľakovo
Rámcová zmluva STARVYS, s.r.o. 13.08.2018 [PDF, 555 kB] 28.06.2018 14.08.2018 31.08.2019 ŠJ pri MŠ - Óvoda, Daxnerova 15, Fiľakovo
Zmluva o dielo COOP - STAV, spol. s r.o. 10.08.2018 [PDF, 1,29 MB] 54763,63 EUR 08.08.2018 11.08.2018
Zmluva o účinkovaní Rajkó Művészegyüttes Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 10.08.2018 [PDF, 91 kB] 1000,00 EUR 08.08.2018 11.08.2018
Zmluva o dielo COSTRUO spol. s r.o. 02.08.2018 [PDF, 9 MB] 647988,00 EUR 30.07.2018 03.08.2018
Zmluva o dielo Hradné múzeum vo Fiľakove 30.07.2018 [PDF, 119 kB] 20.07.2018 31.07.2018
801/2017 Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Úrad vlády Slovenskej republiky 24.07.2018 [PDF, 1,46 MB] 200000,00 EUR 02.07.2018 18.07.2018
5190042824 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 24.07.2018 [PDF, 94 kB] 29.06.2018 25.07.2018 31.12.2018
1120978 Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1120978 Energie2, a.s. 23.07.2018 [PDF, 59 kB] 09.07.2018 24.07.2018 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1120978
2018/DC/01/022 Zmluva o dielo STRABAG s.r.o. 13.07.2018 [PDF, 305 kB] 212142,19 EUR 12.07.2018 14.07.2018
SKHU/1601/1.1/267 Zmluva o národnom spolufinancovaní Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 13.07.2018 [PDF, 519 kB] 107783,72 EUR 12.07.2018 14.07.2018
N20160229022D02 Dodatok k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni s kódom ITMS2014+: 312041A136 zo dňa 29.02.2016 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 13.07.2018 [PDF, 81 kB] 06.07.2018 14.07.2018 Zmluva o spolupráci č. N20160229022
MK-2153/2018/1.1 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2018 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 11.07.2018 [PDF, 458 kB] 52000,00 EUR 25.06.2018 05.07.2018 31.12.2018
2148/2018 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2148/2018 EURO - BUILDING, a.s. 09.07.2018 [PDF, 57 kB] 29.06.2018 10.07.2018 Zmluva o dielo č. 2148/2018
0053-PRB/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 04.07.2018 [PDF, 131 kB] 12240,00 EUR 03.07.2018 05.07.2018
0052-PRB/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 04.07.2018 [PDF, 158 kB] 412770,00 EUR 03.07.2018 05.07.2018
600/44/2018 Záložná zmluva Štátny fond rozvoja bývania 29.06.2018 [PDF, 158 kB] 28.06.2018 30.06.2018
ÚV SR - 913/2017 Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Úrad vlády SR 29.06.2018 [PDF, 1,24 MB] 150000,00 EUR 17.05.2018 19.06.2018
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Jozef Tomi, Alica Tomiová 26.06.2018 [PDF, 60 kB] 26.06.2018 27.06.2018
Zmluva na poskytnutie služieb Cassis consult, s.r.o. 21.06.2018 [PDF, 160 kB] 19.06.2018 22.06.2018
Zmluva na výkon stavebného dozoru INPER s.r.o. 21.06.2018 [PDF, 446 kB] 15.06.2018 22.06.2018
1120978 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Energie2, a.s. 19.06.2018 [PDF, 831 kB] 18.06.2018 20.06.2018
Zmluva o dielo COOP - STAV, spol. s r.o. 13.06.2018 [PDF, 1,95 MB] 78661,76 EUR 12.06.2018 14.06.2018
Zmluva o dielo Hradné múzeum vo Fiľakove 12.06.2018 [PDF, 126 kB] 04.06.2018 13.06.2018
600/44/2018 Zmluva o úvere Štátny fond rozvoja bývania 12.06.2018 [PDF, 456 kB] 619150,00 EUR 07.06.2018 13.06.2018
2148/2018 Zmluva o dielo EURO-BUILDING, a.s. 08.06.2018 [PDF, 9,52 MB] 1176497,42 EUR 08.06.2018 09.06.2018
Zmluva o prevádzkovaní Skládky inertného odpadu vo Fiľakove Verejnoprospešné služby Fiľakovo 07.06.2018 [PDF, 64 kB] 25.04.2018 08.06.2018
2018/DC/01/011 Zmluva o dielo STRABAG s.r.o. 04.06.2018 [PDF, 2,6 MB] 744651,18 EUR 14.05.2017 05.06.2018
Zmluva o zriadení vecného bremena Slovak Retail Project Delta k.s. 28.05.2018 [PDF, 89 kB] 03.05.2018 29.05.2018
2/2018/Dzn Dohoda o splátkovom kalendári KLAS, s.r.o. 21.05.2018 [PDF, 66 kB] 12.04.2018 22.05.2018
02/2018/US Kúpna zmluva Malčeková Magdaléna 17.05.2018 [PDF, 38 kB] 17.05.2018 18.05.2018
01/2018/US Kúpna zmluva Komjáthy Karol 17.05.2018 [PDF, 38 kB] 01.02.2018 18.05.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb súvisiaca s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou televíznych programov TV LocAll s.r.o. 14.05.2018 [PDF, 46 kB] 14.05.2018 15.05.2018 Zmluva zo dňa 12.12.2017
01/2018/OEaMM Zmluva o zriadení vecného bremena Ferenc Peter, Mgr. Izolda Ferencová 04.05.2018 [PDF, 52 kB] 04.05.2018 05.05.2018
4419010471 Dodatok č.3 k PZ 4419010471 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 03.05.2018 [PDF, 63 kB] 20.04.2018 04.05.2018 Poistná zmluva č. 4419010471
38469 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 24.04.2018 [PDF, 241 kB] 24.04.2018 25.04.2018
Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v meste Fiľakovo Slovenský futbalový zväz 20.04.2018 [PDF, 233 kB] 28.03.2018 21.04.2018
A8224909 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. 20.04.2018 [PDF, 890 kB] 09.04.2018 21.04.2018
Z-D-2018-000479-00 Zmluva o súhlase na vykonanie preložky elektroenergetického zariadenia Stredoslovenská distribučná, a.s. 19.04.2018 [PDF, 263 kB] 17.04.2018 20.04.2018
2/2018EI Zmluva o dielo Elektro-inžiniering, s.r.o. 19.04.2018 [PDF, 69 kB] 3540,00 EUR 16.04.2018 20.04.2018
180075 odb. Zmluva o dielo Elektroenergetické montáže, s.r.o. 17.04.2018 [PDF, 538 kB] 15291,10 EUR (bez DPH) 17.04.2018 18.04.2018
Zmluva o nájme vozidla Požičko, s.r.o. 13.04.2018 [PDF, 112 kB] 13.04.2018 14.04.2018
15/2018/Dopl. Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu Nezábudka, n.o. 12.04.2018 [PDF, 59 kB] 22.03.2018 13.04.2018
04/2018/Dopl. Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu Nezábudka, n.o. 12.04.2018 [PDF, 58 kB] 10.01.2018 13.04.2018
571/2018-M_ORF Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 29.03.2018 [PDF, 645 kB] 07.02.2018 30.03.2018
Dodatok č.2 k zmluve o dielo Alfa print, s.r.o. 29.03.2018 [PDF, 59 kB] 05.03.2018 30.03.2018 Zmluva o dielo zo dňa 31.03.2017
Partnership contract (Zmluva o partnerstve) Comune di Santa Severina 27.03.2018 [PDF, 669 kB] 07.09.2017 28.03.2018
Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 16.01.2018 Erik Simon - stavebná činnosť 12.03.2018 [PDF, 387 kB] 12.03.2018 13.03.2018 Zmluva o dielo
OPKZP-PO1-SC111-2016-11/07 Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 08.03.2018 [PDF, 522 kB] 06.03.2018 09.03.2018 Zmluva o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 29.4.2005 Všeobecná úverová banka, a.s. 08.03.2018 [PDF, 41 kB] 05.02.2018 09.03.2018
18033266 Zmluva o pripojení - služba GENIUSnet internet FILLECK, s.r.o. 07.03.2018 [PDF, 81 kB] 01.03.2018 08.03.2018
01/2017/OEaMM Dodatok ku Kúpnej zmluve č. 01/2017/OEaMM zo dňa 23.01.2017 Gubányiová Katarína, Szabová Mária, Grichová Alžbeta, Gubányi Štefan, Ing. Konczová Anna 07.03.2018 [PDF, 70 kB] 07.02.2018 08.03.2018 Kúpna zmluva č. 01/2017/OEaMM
13/2018/OEaMM Nájomná zmluva Renáta Taligová 07.03.2018 [PDF, 91 kB] 07.03.2018 08.03.2018
01/2017/OEaMM Kúpna zmluva Gubányiová Katarína, Szabová Mária, Grichová Alžbeta, Gubányi Štefan, Ing. Konczová Anna 07.03.2018 [PDF, 59 kB] 23.01.2017 08.03.2018
03/2018 Mandátna zmluva KZ Elektro s.r.o. 05.03.2018 [PDF, 174 kB] 28.02.2018 06.03.2018
Mandátna zmluva Inper, s.r.o. 02.03.2018 [PDF, 210 kB] 4550,00 EUR 12.02.2018 03.03.2018
Mandátna zmluva Inper, s.r.o. 02.03.2018 [PDF, 210 kB] 4000,00 EUR 08.02.2018 03.03.2018
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Gubalová Janetta 01.03.2018 [PDF, 60 kB] 01.03.2018 02.03.2018
Z-2062017 Dodatok č.1 zmluvy o dielo Ing.arch. Peter Nižňanský 01.03.2018 [PDF, 51 kB] 04.12.2017 02.03.2018 Zmluva o dielo
Z201769705_Z Kúpna zmluva Marián Šupa 28.02.2018 [PDF, 110 kB] 18300,00 EUR 31.01.2018 01.02.2018
Zmluva na výrub drevín Mateusz Bieniek - ARBOR - JOBS 26.02.2018 [PDF, 215 kB] 2600,00 EUR 23.02.2018 27.02.2018
Dodatok č.2 k zmluve o dielo Občianske združenie Rovás 20.02.2018 [PDF, 42 kB] 19.02.2018 21.02.2018 Zmluva o dielo
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služby vo verejnom obstarávaní obstaraj.to, s.r.o. 14.02.2018 [PDF, 55 kB] 24.01.2018 15.02.2018 Zmluva o poskytnutí služby vo verejnom obstarávaní
Dodatok č.1 k zmluve o dielo Občianske združenie Rovás 12.02.2018 [PDF, 52 kB] 06.02.2018 13.02.2018 Zmluva o dielo
Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Lučenec 08.02.2018 [PDF, 816 kB] 8000,00 EUR 13.12.2017 09.02.2018
217016771 Aktualizovaná príloha k zmluve číslo: 217016771 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 07.02.2018 [PDF, 63 kB] 05.02.2018 08.02.2018 Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 217016771
8/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2018 ZO Csemadok 06.02.2018 [PDF, 73 kB] 2100,00 EUR 03.01.2018 07.02.2018
Zmluva o dielo Erik Simon - stavebná činnosť 06.02.2018 [PDF, 1,76 MB] 7915,55 EUR 16.01.2018 07.02.2018
14/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2018 Spoločnosť Pro Futuro 05.02.2018 [PDF, 65 kB] 300,00 EUR 03.01.2018 06.02.2018
13/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2018 OZ FTC Fiľakovo 05.02.2018 [PDF, 67 kB] 90000,00 EUR 03.01.2018 06.02.2018
12/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2018 IN NOVA 05.02.2018 [PDF, 68 kB] 700,00 EUR 03.01.2018 06.02.2018
11/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2018 OZ SLNIENKO 05.02.2018 [PDF, 61 kB] 700,00 EUR 03.01.2018 06.02.2018
10/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2018 Mestská organizácia JDS Fiľakovo 05.02.2018 [PDF, 65 kB] 1000,00 EUR 03.01.2018 06.02.2018
9/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2018 Minorita za všetkých 05.02.2018 [PDF, 65 kB] 500,00 EUR 03.01.2018 06.02.2018
7/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2018 Zápasnícky klub Fiľakovo 05.02.2018 [PDF, 63 kB] 700,00 EUR 03.01.2018 06.02.2018
6/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2018 Spoločnosť PRO GAUDIO 05.02.2018 [PDF, 64 kB] 300,00 EUR 03.01.2018 06.02.2018
5/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2018 OZ Madom 05.02.2018 [PDF, 67 kB] 1500,00 EUR 03.01.2018 06.02.2018
4/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2018 Občianske združenie Fiľakovskí vlci - Füleki Farkasok 05.02.2018 [PDF, 65 kB] 700,00 EUR 03.01.2018 06.02.2018
3/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2018 OZ Mladý umelec 05.02.2018 [PDF, 68 kB] 400,00 EUR 03.01.2018 06.02.2018
2/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2018 Občianske združenie Pro Schola Nostra 05.02.2018 [PDF, 71 kB] 300,00 EUR 03.01.2018 06.02.2018
1/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2018 Extreme Sport Club 05.02.2018 [PDF, 62 kB] 600,00 EUR 03.01.2018 06.02.2018
OPKZP-PO1-SC111-2016-11/07 Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 02.02.2018 [PDF, 583 kB] 296757,00 EUR 30.01.2018 03.02.2018 Zmluva o poskytnutí NFP
01/2018 Oznámenie Poskytovateľa č. 01/2018 Ministerstvo životného prostredia SR 01.02.2018 [PDF, 1,17 MB] 25.01.2018 31.01.2018
Zmluva o poskytnutí služieb CUBS plus, s.r.o. 22.01.2018 [PDF, 163 kB] 16.01.2018 23.01.2018
Zmluva o prenájme Filbyt s.r.o. 19.01.2018 [PDF, 44 kB] 20.12.2017 20.01.2018
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiaca s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou televíznych programov v rámci vysielacieho času televíznej spoločnosti TV LocAll s.r.o. 19.01.2018 [PDF, 180 kB] 12.12.2017 20.01.2018
4419010471 Dodatok č.2 k PZ 4419010471 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 19.01.2018 [PDF, 47 kB] 11.01.2018 20.01.2018 Poistná zmluva č. 4419010471
4419010471 Dodatok č.1 k PZ 4419010471 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 19.01.2018 [PDF, 48 kB] 31.12.2017 20.01.2018 Poistná zmluva č. 4419010471
Zmluva o poskytnutí služby vo verejnom obstarávaní obstaraj.to, s.r.o. 19.01.2018 [PDF, 289 kB] 12.01.2018 20.01.2018
841701 Zmluva o poskytnutí služby - mobilného výkupu papiera a lepenky, kat. č. odpadu: 20 01 01 a jedlých olejov a tukov, kat. č. odpadu: 20 01 25 Brantner Gemer s.r.o. 17.01.2018 [PDF, 169 kB] 20.12.2017 18.01.2018
Subsidy contract / Zmluva o poskytnutí dotácie Prime Minister’s Office of Hungary 15.01.2018 [PDF, 9,58 MB] 10.01.2018 16.01.2018
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí služby HANYX s.r.o. 12.01.2018 [PDF, 62 kB] 10.01.2018 13.01.2018 Zmluva o poskytnutí služby
11/2018/OEaMM Nájomná zmluva IREKO, s.r.o. 12.01.2018 [PDF, 60 kB] 04.01.2018 13.01.2018 31.12.2020
10/2018/OEaMM Nájomná zmluva Regiotel Novohrad s.r.o. 12.01.2018 [PDF, 58 kB] 04.01.2018 13.01.2018 31.12.2020
09/2018/OEaMM Nájomná zmluva Regiotel Fiľakovo s.r.o. 12.01.2018 [PDF, 58 kB] 04.01.2018 13.01.2018 31.12.2020
08/2018/OEaMM Nájomná zmluva Ing. František FAJD 12.01.2018 [PDF, 59 kB] 04.01.2018 13.01.2018 31.12.2020
07/2018/OEaMM Nájomná zmluva Ladislav DEMETER 12.01.2018 [PDF, 57 kB] 04.01.2018 13.01.2018 31.12.2020
06/2018/OEaMM Nájomná zmluva Zuzana Vetráková 12.01.2018 [PDF, 57 kB] 04.01.2018 13.01.2018 31.12.2020
05/2018/OEaMM Nájomná zmluva Zuzana Tankinová 12.01.2018 [PDF, 57 kB] 04.01.2018 13.01.2018 31.12.2020
04/2018 - OEaMM Nájomná zmluva TIMBERLAND, s.r.o. 12.01.2018 [PDF, 44 kB] 500,00 EUR 19.12.2017 13.01.2018 31.12.2018
03/2018 - OEaMM Nájomná zmluva Taxi Servis 1, s.r.o. 12.01.2018 [PDF, 44 kB] 500,00 EUR 19.12.2017 13.01.2018 31.12.2018
02/2018 - OEaMM Nájomná zmluva Tibor Berky – TAXI M1 12.01.2018 [PDF, 44 kB] 1000,00 EUR 19.12.2017 13.01.2018 31.12.2018
01/2018 - OEaMM Nájomná zmluva TAXI Fi s.r.o. 12.01.2018 [PDF, 44 kB] 1000,00 EUR 19.12.2017 13.01.2018 31.12.2018
Zmluva o účinkovaní Show-Tár Műsoriroda Kft. 12.01.2018 [PDF, 51 kB] 836,00 EUR 11.01.2018 13.01.2018
Zmluva o účinkovaní Vojtech Strapko 10.01.2018 [PDF, 48 kB] 250,00 EUR 09.01.2018 11.01.2018
Zmluva o účinkovaní Jozef Botos 10.01.2018 [PDF, 49 kB] 500,00 EUR 09.01.2018 11.01.2018
Zmluva o účinkovaní Gabriel Nagy 10.01.2018 [PDF, 49 kB] 250,00 EUR 09.01.2018 11.01.2018
01/2018 Kúpna zmluva KP REALSTAV s.r.o. 09.01.2018 [PDF, 105 kB] 1089793,13 EUR 09.01.2018 10.01.2018
3229000463 Zaradenie MV do poistnej zmluvy KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 05.01.2018 [PDF, 138 kB] 11.12.2017 06.01.2018
2459000184 Zaradenie MV do poistnej zmluvy havarijného poistenia KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 05.01.2018 [PDF, 89 kB] 24.11.2017 06.01.2018
Zmluva o separovanom zbere komunálneho odpadu ZÓNA s.r.o. 03.01.2018 [PDF, 71 kB] 27.12.2017 04.01.2018 31.12.2020
Zmluva o spolupráci Občianske združenie ZO Csemadok vo Fiľakove 28.12.2017 [PDF, 42 kB] 27.12.2017 29.12.2017
2459000274 Poistná zmluva KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 22.12.2017 [PDF, 229 kB] 21.12.2017 23.12.2017
3229001873 Poistná zmluva KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 22.12.2017 [PDF, 296 kB] 21.12.2017 23.12.2017
4419010471 Poistná zmluva KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 21.12.2017 [PDF, 599 kB] 21.12.2017 22.12.2017
RD - 05/2017 Rámcová dohoda o poskytnutí poistných služieb KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 21.12.2017 [PDF, 236 kB] 21.12.2017 22.12.2017
OPKZP-PO1-SC111-2016-11/07 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 18.12.2017 [PDF, 500 kB] 14.12.2017 19.12.2017 Zmluva o poskytnutí NFP
217016771 Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 18.12.2017 [PDF, 433 kB] 14.12.2017 19.12.2017
ZDU-2017-02084-0179 Zmluva o združenej dodávke elektriny Energy Europe, SE 18.12.2017 [PDF, 403 kB] 04.12.2017 19.12.2017
4419003136 Dodatok č. 14 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 14.12.2017 [PDF, 229 kB] 13.11.2017 15.12.2017 Poistná zmluva č. 4419003136
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 123669 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie uzatvorenej dňa 4. októbra 2017 na projekt: Zníženie energetickej náročnosti budovy MsKs Fiľakovo, s komplexným zateplením strešnej konštrukcie Environmentálny fond 13.12.2017 [PDF, 503 kB] 04.12.2017 05.12.2017 Zmluva č. 123669 08U02
Zmluva o dielo GRIZZLY, s.r.o. 11.12.2017 [PDF, 162 kB] 3950,00 EUR 06.12.2017 12.12.2017
17bpK441007 Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok DOXX Plus DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 07.12.2017 [PDF, 113 kB] 21.11.2017 08.12.2017
Servisná zmluva PLAYSYSTEM servis s.r.o. 05.12.2017 [PDF, 140 kB] 29.11.2017 06.12.2017
Dohoda o ukončení zmluvy PLAYSYSTEM s.r.o. 05.12.2017 [PDF, 30 kB] 28.11.2017 06.12.2017
Dodatok číslo 1 k rámcovej kúpnej zmluve Simon Ondrej 04.12.2017 [PDF, 163 kB] 24.11.2017 05.12.2017 Kúpna zmluva zo dňa 31.08.2017
Školská jedáleň pri MŠ-Óvoda Daxnerova 15 Fiľakovo
Dodatok číslo 1 k rámcovej kúpnej zmluve Simon Ondrej 01.12.2017 [PDF, 121 kB] 24.11.2017 02.12.2017 Kúpna zmluva zo dňa 31.08.2017
Školská jedáleň pri MŠ Štúrova 1 Fiľakovo
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 28.08.2017 COOP - STAV, spol. s r.o. 29.11.2017 [PDF, 52 kB] 19.10.2017 30.11.2017 Zmluva o dielo zo dňa 28.08.2017
Zmluva o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 24.11.2017 [PDF, 190 kB] 23.11.2017 25.11.2017 31.12.2019
06/2017/OEaMM Kúpna zmluva Kelemen Erik, Kelemenová Henrieta 23.11.2017 [PDF, 48 kB] 9000,00 EUR 21.11.2017 24.11.2017
07/2017/OEaMM Kúpna zmluva Ernest Mag 21.11.2017 [PDF, 50 kB] 16.11.2017 22.11.2017
Zmluva o dodávke tepla - Dodatok č. 5 Filbyt s.r.o. Fiľakovo 16.11.2017 [PDF, 57 kB] 14.11.2017 17.11.2017
ZM_SEP-IMRK3-2017-001691 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 15.11.2017 [PDF, 2,1 MB] 201610,80 EUR 09.11.2017 16.11.2017 Miestna občianska poriadková služba Fiľakovo
Zmluva o dielo Občianske združenie Rovás 09.11.2017 [PDF, 155 kB] 07.11.2017 10.11.2017
Partnership contract (Zmluva o partnerstve) Harghita County 09.11.2017 [PDF, 552 kB] 26.10.2017 10.11.2017
PSO 317 Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.11.2017 [PDF, 216 kB] 02.11.2017 07.11.2017
IROP-Z-302021G798-221-10 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 03.11.2017 [PDF, 2 MB] 451203,39 EUR 27.10.2017 04.11.2017 31.12.2028
707/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín Úrad vlády Slovenskej republiky 02.11.2017 [PDF, 512 kB] 10000,00 EUR 03.08.2017 11.10.2017
1120779 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Energie2, a.s. 27.10.2017 [PDF, 197 kB] 20.06.2017 28.10.2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní Zberného dvora vo Fiľakove na ul. Družstevnej č. 50D Verejnoprospešné služby 26.10.2017 [PDF, 85 kB] 24.10.2017 27.10.2017 Zmluva o prevádzkovaní Zberného dvora vo Fiľakove na ul. Družstevnej č. 50D
Zmluva o príležitostnom spoločnom obstarávaní (PSO) Mesto Turany 25.10.2017 [PDF, 80 kB] 21.04.2017 26.10.2017
18/2017/OEaMM Nájomná zmluva Fanita s.r.o. 25.10.2017 [PDF, 81 kB] 19.10.2017 26.10.2017
Z201743503_Z Kúpna zmluva MANNET spol. s r.o. 23.10.2017 [PDF, 111 kB] 31277,77 EUR 08.09.2017 24.10.2017
Z201743509_Z Kúpna zmluva GROSSA NOVA s.r.o. 23.10.2017 [PDF, 109 kB] 42900,00 EUR 08.09.2017 24.10.2017
Z201743506_Z Kúpna zmluva ALBERA Slovensko s.r.o. 23.10.2017 [PDF, 109 kB] 30000,00 EUR 08.09.2017 24.10.2017
683/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín Úrad vlády Slovenskej republiky 23.10.2017 [PDF, 703 kB] 21100,00 EUR 28.07.2017 11.10.2017
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 04.08.2017 COOP - STAV, spol. s r.o. 20.10.2017 [PDF, 58 kB] 19.10.2017 21.10.2017 Zmluva o dielo zo dňa 04.08.2017
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 28.08.2017 COOP - STAV, spol. s r.o. 20.10.2017 [PDF, 630 kB] 19.10.2017 21.10.2017 Zmluva o dielo zo dňa 28.08.2017
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o. 17.10.2017 [PDF, 135 kB] 10.10.2017 18.10.2017
045/4.1MP/2013 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 17.10.2017 [PDF, 233 kB] 12.10.2017 18.10.2017 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 045/4.1MP/2013
123669 08U02 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond 16.10.2017 [PDF, 908 kB] 95000,00 EUR 02.10.2017 17.10.2017
2017/DC/01/032 Zmluva o dielo STRABAG s.r.o. 13.10.2017 [PDF, 197 kB] 77792,74 EUR 05.10.2017 14.10.2017
003/2017 Zmluva o prevode správy majetku štátu Archeologický ústav SAV 12.10.2017 [PDF, 892 kB] 12.10.2017 13.10.2017
Zmluva o zriadení vecného bremena Silicate World, s.r.o. 12.10.2017 [PDF, 51 kB] 02.10.2017 13.10.2017
VO/06/2017/POI Zmluva o poskytnutí služby verejného obstarávania Ing. Jozef Balkó 09.10.2017 [PDF, 332 kB] 06.10.2017 10.10.2017
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 28.07.2017 Nagy Štefan CIMETSTAV 06.10.2017 [PDF, 61 kB] 05.10.2017 07.10.2017 Zmluva o dielo zo dňa 28.07.2017
3229000463 Zaradenie MV do poistnej zmluvy KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 06.10.2017 [PDF, 133 kB] 20.09.2017 07.10.2017
823/2017/UZ Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 823/2017/UZ Všeobecná úverová banka, a.s. 04.10.2017 [PDF, 82 kB] 04.10.2017 05.10.2017 Zmluva o termínovanom úvere č. 823/2017/UZ
Zmluva o prevzatí záväzku a postúpení pohľadávky TV LocAll HD s.r.o. 03.10.2017 [PDF, 53 kB] 22.09.2017 04.10.2017
05/2017/OEaMM Kúpna zmluva a Dohoda o zriadení vecného bremena Ing. Balog Alexander 02.10.2017 [PDF, 65 kB] 29.09.2017 03.10.2017
17/2017 Nájomná zmluva B-EL spol. s r.o. 02.10.2017 [PDF, 216 kB] 11.09.2017 03.10.2017 30.04.2018
Partnership contract (Zmluva o partnerstve) Nagyrozvágy Község Önkormányata 29.09.2017 [PDF, 290 kB] 21.09.2017 30.09.2017
Zmluva o partnerstve Obec Vlachova Lhota 29.09.2017 [PDF, 259 kB] 19.09.2017 30.09.2017
Partnership contract (Zmluva o partnerstve) Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 29.09.2017 [PDF, 221 kB] 19.09.2017 30.09.2017
Zmluva o účinkovaní Zsolt Balog 29.09.2017 [PDF, 49 kB] 19.09.2017 30.09.2017
00316075/000/2017 Servisná zmluva INISOFT s.r.o. SK 26.09.2017 [PDF, 200 kB] 24.08.2017 27.09.2017
020/181/2017 Rámcová kúpna zmluva AG FOODS SK s.r.o. 22.09.2017 [PDF, 153 kB] 19.09.2017 23.09.2017 31.08.2018
Partnership contract (Zmluva o partnerstve) Comune di Penne 20.09.2017 [PDF, 257 kB] 19.09.2017 21.09.2017
Partnership contract (Zmluva o partnerstve) Sociālās inovācijas centrs 20.09.2017 [PDF, 316 kB] 18.09.2017 21.09.2017
Zmluva o partnerstve Stredná odborná škola - Szakközépiskola 20.09.2017 [PDF, 233 kB] 14.09.2017 21.09.2017
Partnership contract (Zmluva o partnerstve) Proactive 20.09.2017 [PDF, 297 kB] 11.09.2017 21.09.2017
1212/2017/D Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Všeobecná úverová banka, a.s. 13.09.2017 [PDF, 115 kB] 12.09.2017 14.09.2017
823/2017/UZ Zmluva o termínovanom úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 13.09.2017 [PDF, 112 kB] 12.09.2017 14.09.2017
Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi KOVOZBER, s.r.o. 13.09.2017 [PDF, 124 kB] 06.09.2017 14.09.2017
Nájomná zmluva Slovak Retail Project Delta k.s. 12.09.2017 [PDF, 1,3 MB] 12.09.2017 13.09.2017
2017/DC/01/019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo STRABAG s.r.o. 12.09.2017 [PDF, 621 kB] 12.09.2017 13.09.2017 Zmluva o dielo č. 2017/DC/01/019
1239000545 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 11.09.2017 [PDF, 110 kB] 161,88 EUR 31.08.2017 12.09.2017 28.02.2018
1239000545 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 11.09.2017 [PDF, 119 kB] 223,50 EUR 31.08.2017 12.09.2017 28.02.2018
04/2017/OEaMM Zmluva o prevode správy majetku mesta Fiľakovo č. 04/2017/OEaMM Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo 11.09.2017 [PDF, 77 kB] 31.08.2017 12.09.2017
01/2017/OEaMM Zmluva o odňatí majetku mesta Fiľakovo č. 01/2017/OEaMM zo správy VPS mesta Fiľakovo Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo 11.09.2017 [PDF, 77 kB] 31.08.2017 12.09.2017
4419003136 Dodatok č. 13 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 11.09.2017 [PDF, 73 kB] 10.08.2017 Poistná zmluva č. 4419003136
07/2017/Dopl. Dodatok č. 1 k zmluve č. 07/2017/Dopl. zo dňa 18.08.2017 Nezábudka, n.o. Fiľakovo 08.09.2017 [PDF, 48 kB] 06.09.2017 09.09.2017
07/2017/Dopl. Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu Nezábudka, n.o. Fiľakovo 08.09.2017 [PDF, 67 kB] 18.08.2017 09.09.2017
Partnership contract (Zmluva o partnerstve) Grad Labin (Mesto Labin) 08.09.2017 [PDF, 1,4 MB] 07.09.2017 09.09.2017
Dodatok č. 1 ku zmluve o dodávaní mlieka a mliečnych výrobkov v rámci programu „Školské mlieko“ KOLIBA Trade, s.r.o. 07.09.2017 [PDF, 76 kB] 31.08.2017 08.09.2017 Školská jedáleň pri MŠ - Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo
Zmluva o dodávaní mlieka a mliečnych výrobkov v rámci programu „Školské mlieko“ KOLIBA Trade, s.r.o. 07.09.2017 [PDF, 391 kB] 31.08.2017 08.09.2017 Školská jedáleň pri MŠ - Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo
Rámcová zmluva PEKÁREŇ spol. s r.o. 07.09.2017 [PDF, 116 kB] 31.08.2017 08.09.2017 31.08.2018 Školská jedáleň pri MŠ - Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo
Rámcová kúpna zmluva INMEDIA, spol. s r.o. 07.09.2017 [PDF, 148 kB] 31.08.2017 08.09.2017 31.08.2018 Školská jedáleň pri MŠ - Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo
Zmluva o obchodnej spolupráci a o základných obchodných podmienkach dodávok mrazených a iných produktov Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. 07.09.2017 [PDF, 209 kB] 31.08.2017 08.09.2017 31.08.2018 Školská jedáleň pri MŠ - Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo
Kúpna zmluva Ondrej Simon - Simon-styl 07.09.2017 [PDF, 103 kB] 31.08.2017 08.09.2017 31.08.2018 Školská jedáleň pri MŠ - Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo
Kúpna zmluva Jozef Ferencz, MASO-ÚDENINY 07.09.2017 [PDF, 104 kB] 31.08.2017 08.09.2017 Školská jedáleň pri MŠ - Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo
OPKZP-PO1-SC111-2016-11/07/48 Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 07.09.2017 [PDF, 395 kB] 06.09.2017 07.09.2017
Rámcová kúpna zmluva Simon Ondrej, Simon-Styl 07.09.2017 [PDF, 197 kB] 31.08.2017 08.09.2017 31.08.2018 Školská jedáleň pri MŠ - Óvoda, Daxnerova 15, Fiľakovo
Rámcová kúpna zmluva Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. 07.09.2017 [PDF, 1,05 MB] 31.08.2017 08.09.2017 31.08.2018 Školská jedáleň pri MŠ - Óvoda, Daxnerova 15, Fiľakovo
Rámcová kúpna zmluva INMEDIA, spol. s r.o. 07.09.2017 [PDF, 1,14 MB] 31.08.2017 08.09.2017 31.08.2018 Školská jedáleň pri MŠ - Óvoda, Daxnerova 15
Rámcová kúpna zmluva STARVYS, s.r.o. 06.09.2017 [PDF, 342 kB] 25.06.2017 07.09.2017 31.08.2018 Školská jedáleň pri MŠ - Óvoda, Daxnerova 15, Fiľakovo
Rámcová kúpna zmluva SOLDANUS Group, s.r.o. 06.09.2017 [PDF, 225 kB] 31.08.2017 07.09.2017 31.08.2018 Školská jedáleň pri MŠ - Óvoda, Daxnerova 15, Fiľakovo
Dohoda o spolupráci Obec Litava, Mesto Lučenec, Mesto Poltár, Mesto Žiar nad Hronom, Obec Stará Kremnička, Obec Mučín, Obec Prenčov, Obec Málinec, Obec Hrušov, Obec Pohorelá, Obec Cerovo, IN Network Slovakia, n.o., Kultúrno-výchovné občianske združenie Láčho drom, Občianske združenie Komunitné centrum menšín 04.09.2017 [PDF, 283 kB] 22.08.2017 05.09.2017
Dodatok č. 1 k rámcovej kúpnej zmluve KOLIBA Trade, s.r.o. 04.09.2017 [PDF, 52 kB] 25.08.2017 05.09.2017 Školská jedáleň pri Materskej škole - Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo
Rámcová kúpna zmluva KOLIBA Trade, s.r.o. 04.09.2017 [PDF, 877 kB] 25.08.2017 05.09.2017 31.08.2018 Školská jedáleň pri Materskej škole - Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo
Dodatok č. 1 k rámcovej kúpnej zmluve KOLIBA Trade, s.r.o. 04.09.2017 [PDF, 53 kB] 25.08.2017 05.09.2017 Školská jedáleň pri Materskej škole - Óvoda, Daxnerova 15, Fiľakovo
Rámcová kúpna zmluva KOLIBA Trade, s.r.o. 04.09.2017 [PDF, 139 kB] 25.08.2017 05.09.2017 31.08.2018 Školská jedáleň pri Materskej škole - Óvoda, Daxnerova 15, Fiľakovo
Zmluva o zabezpečení služieb pri príležitostnom spoločnom obstarávaní (PSO) s použitím vedomostnej ekonomiky, tovaroznalectva a e-aukcií Slovenské centrum obstarávania, o.z. 04.09.2017 [PDF, 309 kB] 22.08.2017 05.09.2017
Zmluva o dielo COOP - STAV, spol. s r.o. 30.08.2017 [PDF, 1,42 MB] 145151,29 EUR 28.08.2017 31.08.2017
Zmluva o prevode vlastníctva bytu a Záložná zmluva na zabezpečenie pohľadávky Renáta Bariová 30.08.2017 [PDF, 60 kB] 28.08.2017 31.08.2017
Zmluva o dielo Ondrej Micsuda 16.08.2017 [PDF, 66 kB] 120,00 EUR 15.08.2017 17.08.2017
Zmluva o dielo Stanislav KYSEL, s.r.o. 15.08.2017 [PDF, 69 kB] 984,00 EUR 31.07.2017 16.08.2017
Zmluva o účinkovaní Zsolt Balog 09.08.2017 [PDF, 48 kB] 40,00 EUR 09.08.2017 10.08.2017
2/2017/Dzn Dohoda o splátkovom kalendári M-MARKET AGRO, s.r.o. 08.08.2017 [PDF, 65 kB] 17.07.2017 09.08.2017
Zmluva o dielo COOP - STAV, spol. s r.o. 07.08.2017 [PDF, 1,27 MB] 30347,26 EUR 04.08.2017 08.08.2017
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve INPER s.r.o. 07.08.2017 [PDF, 48 kB] 30.06.2017 08.08.2017 Mandátna zmluva zo dňa 06.06.2016
Zmluva o vykonaní usporiadateľskej služby Rácz Jozef 03.08.2017 [PDF, 47 kB] 35,00 EUR 28.07.2017 04.08.2017
Zmluva o vykonaní usporiadateľskej služby Dani Peter 03.08.2017 [PDF, 48 kB] 35,00 EUR 28.07.2017 04.08.2017
Zmluva o vykonaní usporiadateľskej služby Baroš Tibor 03.08.2017 [PDF, 51 kB] 35,00 EUR 28.07.2017 04.08.2017
Zmluva o vykonaní usporiadateľskej služby Baroš Tibor 03.08.2017 [PDF, 48 kB] 35,00 EUR 28.07.2017 04.08.2017
Zmluva o účinkovaní Mgr. Vladimír Sendrei /Obč. združenie KVOZ Láčho Drom/ 03.08.2017 [PDF, 66 kB] 400,00 EUR 25.07.2017 04.08.2017
Zmluva o účinkovaní Veronika Svetová 03.08.2017 [PDF, 63 kB] 60,00 EUR 25.07.2017 04.08.2017
Zmluva o účinkovaní Rómsky súbor Slniečko - Khamoro, OZ Únia rómskych materských centier - Poltár 03.08.2017 [PDF, 67 kB] 100,00 EUR 25.07.2017 04.08.2017
Zmluva o účinkovaní Nikoleta Kökényová - Tanečná skupina KC 03.08.2017 [PDF, 62 kB] 100,00 EUR 25.07.2017 04.08.2017
Zmluva o účinkovaní Jan Bendig a Kokavakere Lavutara 03.08.2017 [PDF, 61 kB] 500,00 EUR 25.07.2017 04.08.2017
Zmluva o účinkovaní Ferenc Génya a jeho tanečníci 03.08.2017 [PDF, 63 kB] 100,00 EUR 25.07.2017 04.08.2017
Zmluva o účinkovaní Mgr. Anton Oláh 03.08.2017 [PDF, 65 kB] 100,00 EUR 25.07.2017 04.08.2017
A5205568 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. 02.08.2017 [PDF, 916 kB] 01.08.2017 03.08.2017
Zmluva o dielo Mgr. Michal Šimkovic s.r.o. 01.08.2017 [PDF, 92 kB] 2500,00 EUR 26.07.2017 02.08.2017
Zmluva o dielo Nagy Štefan CIMETSTAV 31.07.2017 [PDF, 1,22 MB] 73085,12 EUR 28.07.2017 01.08.2017
2017/DC/01/019 Zmluva o dielo STRABAG s.r.o. 28.07.2017 [PDF, 333 kB] 176157,95 EUR 28.07.2017 29.07.2017
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo H-COLOR spol. s r.o. 24.07.2017 [PDF, 53 kB] 12.07.2017 25.07.2017
280/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín Úrad vlády Slovenskej republiky 24.07.2017 [PDF, 428 kB] 2000,00 EUR 06.06.2017 25.07.2017
Mandátna zmluva Jozef Lőrincz REG-MAR 24.07.2017 [PDF, 75 kB] 7500,00 EUR 24.07.2017 25.07.2017
55/2017 Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom Zberné suroviny Žilina a.s. 24.07.2017 [PDF, 93 kB] 17.07.2017 25.07.2017
A8478439 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. 20.07.2017 [PDF, 888 kB] 07.07.2017 21.07.2017
A11105656 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. 20.07.2017 [PDF, 838 kB] 07.07.2017 21.07.2017
Zmluva o poskytnutí služby HANYX s.r.o. 20.07.2017 [PDF, 124 kB] 05.06.2017 21.07.2017
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a. s. 17.07.2017 [PDF, 110 kB] 12.06.2017 18.07.2017
Zmluva o zriadení vecného bremena Slovak Retail Project Delta k.s. 17.07.2017 [PDF, 692 kB] 30.03.2017 18.07.2017
N20160127037D01 Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20160127037 v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 17.07.2017 [PDF, 101 kB] 23.06.2017 30.06.2017 Zmluva o spolupráci č. N20160127037
Zmluva o dielo CUBS, s.r.o. 06.07.2017 [PDF, 124 kB] 1690,00 EUR 20.06.2017 07.07.2017
04/2017/OEaMM Kúpna zmluva Občianské združenie Pivničný rad Fiľakovo 03.07.2017 [PDF, 52 kB] 288,00 EUR 30.06.2017 04.07.2017
OU-LC-OKR-2017/006698 - 2 Zmluva o výpožičke majetku štátu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Lučenec 29.06.2017 [PDF, 222 kB] 29.06.2017 30.06.2017
14/2017/OEaMM Nájomná zmluva VIP-konzultant s.r.o. 29.06.2017 [PDF, 81 kB] 27.06.2017 30.06.2017
15/2017/OEaMM Nájomná zmluva Regiotel Fiľakovo s.r.o. 29.06.2017 [PDF, 81 kB] 27.06.2017 30.06.2017
Z-2062017 Zmluva o dielo Ing.arch. Peter Nižňanský 29.06.2017 [PDF, 209 kB] 11150,00 EUR 22.06.2017 30.06.2017
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu 06/2017/Dopl. Nezábudka, n.o. Fiľakovo 26.06.2017 [PDF, 71 kB] 12.06.2017 27.06.2017
OPKZP-PO1-SC111-2016-11/07 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 23.06.2017 [PDF, 2,85 MB] 20.06.2017 24.06.2017 Zmluva o poskytnutí NFP
MK-3460/2017/1.1 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2017 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 23.06.2017 [PDF, 403 kB] 28000,00 EUR 13.06.2017 24.06.2017
37563 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 21.06.2017 [PDF, 249 kB] 3000,00 EUR 20.06.2017 22.06.2017
DOS22140120362-1 Dohoda o splátkach Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 21.06.2017 [PDF, 927 kB] 109896,20 EUR 19.06.2017 22.06.2017
Zmluva o dielo Č & T - okno plus, s.r.o. 19.06.2017 [PDF, 317 kB] 14010,48 EUR 13.06.2017 20.06.2017
2017427 Rámcová kúpna zmluva AQUA PRO, s.r.o. 19.06.2017 [PDF, 539 kB] 01.06.2017 20.06.2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Alfa print, s.r.o. 19.06.2017 [PDF, 52 kB] 09.06.2017 20.06.2017 Zmluva o dielo
Zmluva o dielo Hradné múzeum vo Fiľakove 15.06.2017 [PDF, 244 kB] 13.06.2017 16.06.2017
Zmluva o dielo COOP - STAV, spol. s r.o. 14.06.2017 [PDF, 2,84 MB] 11974,82 EUR 13.06.2017 15.06.2017
Mandátna zmluva Ing. Igor Kubinec 02.06.2017 [PDF, 45 kB] 300,00 EUR 02.06.2017 03.06.2017
Zmluva o dielo Árpád Szajkó 01.06.2017 [PDF, 173 kB] 4456,00 EUR 29.05.2017 02.06.2017
11-12611 Poistná zmluva Union poisťovňa, a.s. 31.05.2017 [PDF, 171 kB] 31.05.2017 01.06.2017
Zmluva o dielo Peter Sáfrány - SAFI 26.05.2017 [PDF, 132 kB] 1713,60 EUR 26.05.2017 27.05.2017
02/2017/OEaMM Kúpna zmluva a dohoda o zriadení vecného bremena Csík Jozef 25.05.2017 [PDF, 69 kB] 28.03.2017 26.05.2017
11/2017 – OEaMM Nájomná zmluva Vlasta Rappiová 25.05.2017 [PDF, 39 kB] 20.04.2017 26.05.2017
2016/DC/01/038 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2016/DC/01/038 STRABAG s. r. o. 22.05.2017 [PDF, 137 kB] 09.02.2017 23.05.2017 Zmluva o dielo zo dňa 09.09.2016
10/2017 - OEaMM Nájomná zmluva A&A&Š s.r.o. 19.05.2017 [PDF, 68 kB] 128,00 EUR (ročne) 20.04.2017 20.05.2017 31.12.2019
13/2017 - OEaMM Nájomná zmluva Jozef Botoš 19.05.2017 [PDF, 67 kB] 84,00 EUR (ročne) 24.04.2017 20.05.2017 31.12.2019
08/2017 - OEaMM Nájomná zmluva Zuzana Gallová 19.05.2017 [PDF, 48 kB] 15,94 EUR (ročne) 20.04.2017 20.05.2017 31.12.2019
MK-3461/2017/1.4 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2017 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 19.05.2017 [PDF, 449 kB] 26000,00 EUR 17.05.2017 20.05.2017
03/2017/OEaMM Kúpna zmluva Filbyt s.r.o. 16.05.2017 [PDF, 50 kB] 24400,00 EUR 16.05.2017 17.05.2017
471/2017 Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku Úrad vlády Slovenskej republiky 15.05.2017 [PDF, 1,06 MB] 10000,00 EUR 11.05.2017 13.05.2017
03/2017/OEaMM Zmluva o prevode správy majetku mesta Fiľakovo Hradné múzeum vo Fiľakove 12.05.2017 [PDF, 62 kB] 28.04.2017 13.05.2017
Zmluva o prevode vlastníctva hnuteľných archeologických nálezov Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 12.05.2017 [PDF, 4,34 MB] 28.04.2017 13.05.2017
2017/0510 Zmluva o dielo EnvIdeal, s.r.o. 10.05.2017 [PDF, 114 kB] 1660,00 EUR 10.05.2017 11.05.2017
Zmluva o dielo C.M.R. Slovakia, s. r.o. 04.05.2017 [PDF, 57 kB] 4788,00 EUR 02.05.2017 05.05.2017
Zmluva o dielo Ing. Tóth Tibor 25.04.2017 [PDF, 75 kB] 600,00 EUR 25.04.2017 26.04.2017
09/2017 - OEaMM Nájomná zmluva Janka Visnyaiová 25.04.2017 [PDF, 49 kB] 20.04.2017 26.04.2017
12/2017 – OEaMM Nájomná zmluva Attila BOLYOŠ – KOVAB 25.04.2017 [PDF, 40 kB] 20.04.2017 26.04.2017
07/2017 - OEaMM Nájomná zmluva Alfréd Barna 25.04.2017 [PDF, 42 kB] 20.04.2017 26.04.2017
06/2017 – OEaMM Nájomná zmluva TIMBERLAND, s.r.o. 25.04.2017 [PDF, 58 kB] 21.03.2017 26.04.2017
05/2017 - OEaMM Nájomná zmluva Taxi Servis 1, s.r.o. 25.04.2017 [PDF, 59 kB] 21.03.2017 26.04.2017
05/2016/OEaMM Kúpna zmluva FILLECK, s.r.o. 25.04.2017 [PDF, 51 kB] 21.09.2016 26.04.2017
Zmluva o dielo Alfa print, s.r.o. 11.04.2017 [PDF, 75 kB] 31.03.2017 12.04.2017 31.03.2019
949644 Zmluva o autokredite VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. 07.04.2017 [PDF, 93 kB] 07.04.2017 08.04.2017
Zmluva o dielo Peter Sáfrány - SAFI 05.04.2017 [PDF, 512 kB] 499,20 EUR 05.04.2017 06.04.2017
Zmluva o postúpení práv a prevode povinností ARDIS, a.s. 05.04.2017 [PDF, 319 kB] 31.03.2017 06.04.2017
Zmluva o dielo H - COLOR spol. s r.o. 30.03.2017 [PDF, 553 kB] 75253,42 EUR 21.03.2017 31.03.2017
121701 Zmluva o poskytnutí služby Brantner Gemer s.r.o. 29.03.2017 [PDF, 124 kB] 28.03.2017 30.03.2017 31.12.2017
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.02.2017 Nagy Štefan CIMETSTAV 28.03.2017 [PDF, 178 kB] 17.03.2017 29.03.2017 Zmluva o dielo zo dňa 28.02.2017
946285 Zmluva o autokredite VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. 28.03.2017 [PDF, 88 kB] 28.03.2017 29.03.2017
6/BB/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Banská Bystrica 22.03.2017 [PDF, 750 kB] 6000,00 EUR 08.03.2017
871/2016/SPU Zmluva o budúcej zmluve o nájme pozemkov Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 15.03.2017 [PDF, 629 kB] 20.12.2016 22.12.2016
6534/2017-M_ORF Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 13.03.2017 [PDF, 462 kB] 24.01.2017 14.03.2017 31.03.2018
Zmluva o dielo Nagy Štefan CIMETSTAV 03.03.2017 [PDF, 556 kB] 4446,00 EUR 28.02.2017 04.03.2017
Z20177014_Z Kúpna zmluva COPY PRINT GROUP, s.r.o. 02.03.2017 [PDF, 109 kB] 554,42 EUR 22.02.2017 03.03.2017
Z2017258_Z Kúpna zmluva AUTO PARK BREZNO, s.r.o. 02.03.2017 [PDF, 118 kB] 43140,00 EUR 10.01.2017 03.03.2017
Z201634949_Z Kúpna zmluva LASER servis, spol. s.r.o. 02.03.2017 [PDF, 66 kB] 384,99 EUR 02.11.2016 03.03.2017
Z201633530_Z Kúpna zmluva Xepap, spol. s r. o. 02.03.2017 [PDF, 64 kB] 232,08 EUR 26.10.2016 03.03.2017
Z201611393_Z Kúpna zmluva Ing. Ľudovít Paulina MIPA 02.03.2017 [PDF, 52 kB] 342,00 EUR 16.05.2016 03.03.2017
Z20169563_Z Kúpna zmluva LASER servis, spol. s.r.o. 02.03.2017 [PDF, 53 kB] 338,77 EUR 27.04.2016 03.03.2017
Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru Denisa Golianová 02.03.2017 [PDF, 36 kB] 03.01.2017 03.03.2017
15/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2017 Fiľakovský cross 22.02.2017 [PDF, 57 kB] 700,00 EUR 04.01.2017 23.02.2017
4021/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov OTP Banka Slovensko, a.s. 21.02.2017 [PDF, 416 kB] 21.02.2017 22.02.2017
Zmluva o dielo Projektcesty, s.r.o. 16.02.2017 [PDF, 42 kB] 16.02.2017 17.02.2017
04/2017/OEaMM Nájomná zmluva Danka Démuthová 14.02.2017 [PDF, 81 kB] 10.02.2017 15.02.2017 14.02.2020
02/2017 - OEaMM Nájomná zmluva TAXI Fi s.r.o. 10.02.2017 [PDF, 59 kB] 23.01.2017 11.02.2017
Zmluva o dielo Marian Mesiarik 10.02.2017 [PDF, 51 kB] 07.02.2017 11.02.2017
03/2017 - OEaMM Nájomná zmluva Tibor Berky - TAXI M1 08.02.2017 [PDF, 59 kB] 23.01.2017 09.02.2017
1239000420 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 07.02.2017 [PDF, 86 kB] 41,03 EUR 31.01.2017 08.02.2017 31.07.2017 Skupinové úrazové poistenie U12
01/2017/OEaMM Nájomná zmluva 19th-Wood, s.r.o. 06.02.2017 [PDF, 59 kB] 10.01.2017 07.02.2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.12.2016 Erik Simon - stavebná činnosť 06.02.2017 [PDF, 164 kB] 18995,73 EUR 06.02.2017 07.02.2017 Zmluva o dielo zo dňa 30.12.2016
2/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2017 ZO Csemadok 03.02.2017 [PDF, 49 kB] 2100,00 EUR 04.01.2017 04.02.2017
819/2016/ODDISM Kúpna zmluva Banskobystrický samosprávny kraj 03.02.2017 [PDF, 195 kB] 3927,40 EUR 30.12.2016 04.02.2017
1/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2017 OZ SLNIENKO 30.01.2017 [PDF, 47 kB] 04.01.2017 31.01.2017
Zmluva o spolupráci pri odchyte a umiestnení túlavých psov OZ Šťastné labky 27.01.2017 [PDF, 68 kB] 01.01.2017 28.01.2017
1601LD003 Zmluva o poskytovaní služieb DATALAN, a.s. 27.01.2017 [PDF, 213 kB] 09.01.2017 28.01.2017
17/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2017 Občianske združenie Pro Schola Nostra 23.01.2017 [PDF, 46 kB] 300,00 EUR 04.01.2017 24.01.2017
16/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2017 OZ Kvapky rosy 23.01.2017 [PDF, 47 kB] 700,00 EUR 04.01.2017 24.01.2017
14/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2017 IN NOVA 23.01.2017 [PDF, 45 kB] 700,00 EUR 04.01.2017 24.01.2017
13/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2017 OZ FTC Fiľakovo 23.01.2017 [PDF, 46 kB] 75000,00 EUR 04.01.2017 24.01.2017
12/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2017 e- Talentum 23.01.2017 [PDF, 45 kB] 650,00 EUR 04.01.2017 24.01.2017
11/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2017 Spoločnosť Pro Futuro 23.01.2017 [PDF, 46 kB] 700,00 EUR 04.01.2017 24.01.2017
10/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2017 OZ Kovosmaltskí zvárači 23.01.2017 [PDF, 46 kB] 450,00 EUR 04.01.2017 24.01.2017
9/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2017 Pivničný rad 23.01.2017 [PDF, 47 kB] 500,00 EUR 04.01.2017 24.01.2017
8/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2017 Občianske združenie KOHÁRY 23.01.2017 [PDF, 48 kB] 700,00 EUR 04.01.2017 24.01.2017
7/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2017 OZ Mladý umelec 23.01.2017 [PDF, 46 kB] 400,00 EUR 04.01.2017 24.01.2017
6/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2017 Rehoľa menších bratov Františkánov 23.01.2017 [PDF, 45 kB] 10000,00 EUR 04.01.2017 24.01.2017
5/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2017 OZ Madom 23.01.2017 [PDF, 46 kB] 1500,00 EUR 04.01.2017 24.01.2017
4/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2017 Spoločnosť PRO GAUDIO 23.01.2017 [PDF, 44 kB] 300,00 EUR 04.01.2017 24.01.2017
3/2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2017 Mestská organizácia JDS Fiľakovo 23.01.2017 [PDF, 48 kB] 700,00 EUR 04.01.2017 24.01.2017
A1794312 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 19.01.2017 [PDF, 773 kB] 03.01.2017 20.01.2017 Ident. kód dodatku: 9754706
25/055/10 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere - Dodatok č. 5 Prima banka Slovensko, a.s. 17.01.2017 [PDF, 60 kB] 17.01.2017 18.01.2017
Zmluva o prenájme reklamnej plochy THORMA Výroba k.s. 16.01.2017 [PDF, 30 kB] 104,68 EUR 13.01.2017 17.01.2017
04/2016 Zmluva o dielo rmk architekti, s.r.o. 13.01.2017 [PDF, 145 kB] 8000,00 EUR 03.01.2017 14.01.2017
Zmluva o reklame Dometic Slovakia, s.r.o. 13.01.2017 [PDF, 39 kB] 09.01.2017 14.01.2017
Zmluva o účinkovaní Tibor Fazekas 12.01.2017 [PDF, 33 kB] 200,00 EUR 12.01.2017 13.01.2017
Zmluva o účinkovaní Otto Nagy 12.01.2017 [PDF, 33 kB] 200,00 EUR 12.01.2017 13.01.2017
Zmluva o účinkovaní Jozef Botos 12.01.2017 [PDF, 33 kB] 400,00 EUR 12.01.2017 13.01.2017
Zmluva o účinkovaní Gabriel Nagy 12.01.2017 [PDF, 33 kB] 200,00 EUR 12.01.2017 13.01.2017
Zmluva o dielo Beáta Mészárosová 09.01.2017 [PDF, 28 kB] 30,00 EUR 09.01.2017 10.01.2017 11.01.2017
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiaca s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou televíznych programov v rámci vysielacieho času televíznej spoločnosti TV LocAll s.r.o. 05.01.2017 [PDF, 131 kB] 14.12.2016 06.01.2017 31.12.2017
USVRK_ZM_USVRK-KUS-2016-001218_2016 Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity uhrádzaná zo štátneho rozpočtu na rok 2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 02.01.2017 [PDF, 332 kB] 12000,00 EUR 19.12.2016 28.12.2016
Zmluva o dielo Erik Simon - stavebná činnosť 02.01.2017 [PDF, 831 kB] 15486,06 EUR 30.12.2016 03.01.2017
00316075 MBR002 Zamestnávateľská zmluva NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. 30.12.2016 [PDF, 235 kB] 19.12.2016 31.12.2016
00316075 Zamestnávateľská zmluva Doplnková dôchodcovská spoločnosť Tatra banky, a.s. 30.12.2016 [PDF, 192 kB] 19.12.2016 31.12.2016
108008559 Zamestnávateľská zmluva - Doplnkové dôchodkové sporenie Spoločnosť AXA d.d.s., a.s. 30.12.2016 [PDF, 131 kB] 15.12.2016 31.12.2016
Záznam o sprostredkovaní finančnej služby BROKERIA - Ladislav Szakó 02.01.2017 [PDF, 944 kB] 12.12.2016 03.01.2017
5190031121 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 02.01.2017 [PDF, 626 kB] 31.10.2016 01.11.2016 30.04.2017
5190031120 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 02.01.2017 [PDF, 620 kB] 30.11.2016 01.12.2016 31.05.2017
Zmluva o vytvorení spoločného dobrovoľného hasičského zboru medzi mestom Fiľakovo a obcou Šíd Obec Šíd 28.12.2016 [PDF, 103 kB] 20.12.2016 29.12.2016
7002-13 Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 7002-13 ARKA - architektonická kancelária, s.r.o. 27.12.2016 [PDF, 277 kB] 05.12.2016 Zmluva o dielo č. 7002-13
OPKZP-PO1-SC111-2016-11/07 Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 27.12.2016 [PDF, 1,04 MB] 20.12.2016 23.12.2016
Dohoda o partnerstve Tempo-Legato Oktatásszervező és Tanácsadó Kft 20.12.2016 [PDF, 328 kB] 26.10.2016 21.12.2016
Kúpna zmluva ARON, spol. s.r.o. 13.12.2016 [PDF, 36 kB] 1200,00 EUR 06.12.2016 14.12.2016
0239000212 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 13.12.2016 [PDF, 146 kB] 54,94 EUR (mesačne) 30.11.2016 14.12.2016 Skupinové úrazové poistenie U2
Zmluva o spolupráci TRIUS FINANCE, s.r.o. 06.12.2016 [PDF, 107 kB] 05.12.2016 07.12.2016
Zmluva o dielo arch-studio s.r.o. 29.11.2016 [PDF, 163 kB] 24222,00 EUR 21.11.2016 30.11.2016
Zmluva o dielo Ing. Zsolt Zsélyi - ARPRO 29.11.2016 [PDF, 162 kB] 6200,00 EUR 21.11.2016 30.11.2016
5117580240 Zmluva o úvere Slovenská sporiteľňa, a. s. 28.11.2016 [PDF, 1,18 MB] 301500,00 EUR 28.11.2016 28.11.2016 Vlastníci bytov a nebytových priestorov Bytového domu súpisné č. 1714
Zmluva o dodávke tepla - Dodatok č. 2 Filbyt s.r.o. Fiľakovo 24.11.2016 [PDF, 40 kB] 21.11.2016 25.11.2016
2016/DC/01/045 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo STRABAG s.r.o. 23.11.2016 [PDF, 261 kB] 07.11.2016 24.11.2016 Zmluva o dielo č. 2016/DC/01/045
Zmluva o spolupráci TRIUS FINANCE, s.r.o. 21.11.2016 [PDF, 128 kB] 11.11.2016 22.11.2016
Zmluva o dielo USD Lučenec s.r.o. 10.11.2016 [PDF, 554 kB] 26459,04 EUR 18.10.2016 11.11.2016
1239000347 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 07.11.2016 [PDF, 74 kB] 95,12 EUR 31.10.2016 30.11.2016 Skupinové úrazové poistenie U12
5190031109 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 07.11.2016 [PDF, 600 kB] 29.09.2016 01.10.2016
Zmluva o poskytovaní administratívnych a asistentských služieb Ott Éva 07.11.2016 [PDF, 79 kB] 330,00 EUR 27.10.2016 08.11.2016
0220160220 Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti Slovak Telekom, a. s. 03.11.2016 [PDF, 151 kB] 02.11.2016 04.11.2016
ZLP-2016-0961 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 20.10.2016 [PDF, 63 kB] 17.10.2016 21.10.2016
Kúpna zmluva STARVYS, s.r.o. 20.10.2016 [PDF, 197 kB] 19.10.2016 21.10.2016 31.08.2017
Kúpna zmluva Simon Ondrej Simon-Styl 20.10.2016 [PDF, 93 kB] 19.10.2016 21.10.2016 31.08.2017
Kúpna zmluva KOLIBA Trade, s.r.o. 20.10.2016 [PDF, 240 kB] 19.10.2016 21.10.2016 31.08.2017
Kúpna zmluva Jozef Ferencz, MÄSO-ÚDENINY 20.10.2016 [PDF, 73 kB] 19.10.2016 21.10.2016 31.08.2017
Rámcová kúpna zmluva INMEDIA, spol. s r.o. 20.10.2016 [PDF, 90 kB] 19.10.2016 21.10.2016 31.08.2017
Rámcová kúpna zmluva INMEDIA, spol. s r.o. 20.10.2016 [PDF, 91 kB] 19.10.2016 21.10.2016 31.08.2017
Rámcová kúpna zmluva INMEDIA, spol. s r.o. 20.10.2016 [PDF, 93 kB] 19.10.2016 21.10.2016 31.08.2017
Rámcová kúpna zmluva INMEDIA, spol. s r.o. 20.10.2016 [PDF, 96 kB] 19.10.2016 21.10.2016 31.08.2017
Kúpna zmluva CBA Slovakia, a.s. 20.10.2016 [PDF, 64 kB] 19.10.2016 21.10.2016 31.08.2017
Zmluva o obchodnej spolupráci Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. 20.10.2016 [PDF, 119 kB] 19.10.2016 21.10.2016 31.08.2017
Zmluva na výrub drevín Patrik DOBROTA 11.10.2016 [PDF, 200 kB] 3550,00 EUR 26.10.2016 12.10.2016
2016/DC/01/045 Zmluva o dielo STRABAG s.r.o. 07.10.2016 [PDF, 395 kB] 89852,92 EUR 07.10.2016 08.10.2016
Dohoda o zmene právneho vzťahu založeného zmluvou o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s., TECTUM, n.o. 06.10.2016 [PDF, 58 kB] 05.10.2016 07.10.2016
9106079503 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.10.2016 [PDF, 53 kB] 05.10.2016 07.10.2016 Zmluva o dodávke plynu č. 9106079503
9106079503 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 06.10.2016 [PDF, 103 kB] 05.10.2016 07.10.2016
1120626 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Energie2, a.s. 06.10.2016 [PDF, 158 kB] 16.09.2016 07.10.2016 31.12.2017
Zmluva o dielo Mgr. Michal Šimkovič 03.10.2016 [PDF, 49 kB] 2098,00 EUR 23.09.2016 04.10.2016
A1374943 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 03.10.2016 [PDF, 755 kB] 20.09.2016 04.10.2016
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 03.10.2016 [PDF, 879 kB] 20.09.2016 04.10.2016
642/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín Úrad vlády Slovenskej republiky 03.10.2016 [PDF, 280 kB] 8000,00 EUR 11.08.2016 04.10.2016
642/2016 Zmluva o prevode dotácie na podporu kultúry národnostných menšín Hradné múzeum vo Fiľakove 29.09.2016 [PDF, 293 kB] 8000,00 EUR 28.09.2016 30.09.2016
113/2016 Zmluva o prevode dotácie na podporu kultúry národnostných menšín Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo 29.09.2016 [PDF, 282 kB] 10600,00 EUR 28.09.2016 30.09.2016
Rámcová kúpna zmluva KOLIBA Trade, s.r.o. 22.09.2016 [PDF, 96 kB] 12.09.2016 23.09.2016 31.08.2017
Rámcová kúpna zmluva INMEDIA, spol. s r.o. 22.09.2016 [PDF, 85 kB] 12.09.2016 23.09.2016 31.08.2017
Kúpna zmluva FIERNO s.r.o. 22.09.2016 [PDF, 84 kB] 12.09.2016 23.09.2016 31.08.2017
181/0109/2016/01 Rámcová kúpna zmluva AG FOODS SK s.r.o. 22.09.2016 [PDF, 82 kB] 12.09.2016 23.09.2016 31.08.2017
Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov KOLIBA Trade, s.r.o. 22.09.2016 [PDF, 384 kB] 02.09.2016 23.09.2016 30.06.2017
Kúpna zmluva Jozef Ferencz, MASO-ÚDENINY 22.09.2016 [PDF, 72 kB] 01.09.2016 23.09.2016 31.08.2017
Kúpna zmluva PEKÁREŇ spol. s r.o. 22.09.2016 [PDF, 81 kB] 23.08.2016 23.09.2016 31.08.2017
Rámcová kúpna zmluva CHRIEN spol. s r.o. 22.09.2016 [PDF, 55 kB] 22.08.2016 23.09.2016 31.08.2017
5117580195 Zmluva o úvere Slovenská sporiteľňa, a. s. 21.09.2016 [PDF, 1,81 MB] 301500,00 EUR 19.09.2016 22.09.2016
216015465 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 21.09.2016 [PDF, 367 kB] 19.09.2016 22.09.2016
216015457 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 21.09.2016 [PDF, 374 kB] 19.09.2016 22.09.2016
216015496 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 21.09.2016 [PDF, 343 kB] 13.09.2016 22.09.2016
216015495 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 21.09.2016 [PDF, 386 kB] 13.09.2016 22.09.2016
ID392DSP10 Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 21.09.2016 [PDF, 1,26 MB] 13.09.2016 22.09.2016
ID392DSP10 Zmluva o poskytovaní služby KERAMON Trade, s.r.o. 21.09.2016 [PDF, 506 kB] 13.09.2016 22.09.2016
113/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín Úrad vlády Slovenskej republiky 19.09.2016 [PDF, 434 kB] 10600,00 EUR 06.09.2016 07.09.2016
Darovacia zmluva OTP Banka Slovensko, a.s. 19.09.2016 [PDF, 67 kB] 150,00 EUR 07.09.2016 20.09.2016
Zmluva o spolupráci Občianske združenie RODNÁ ZEM, SZÜLŐFÖLD Polgári Társulás 19.09.2016 [PDF, 29 kB] 19.09.2016 20.09.2016
1406LD001 Dodatok č. 12016 Datalan, a.s. 19.09.2016 [PDF, 77 kB] 12.09.2016 20.09.2016 Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb č. 1406LD001
Zmluva o prevode vlastníctva bytu a Záložná zmluva na zabezpečenie pohľadávky Gejza Hangonyi 13.09.2016 [PDF, 44 kB] 13.09.2016 14.09.2016
Zmluva o spolupráci KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 12.09.2016 [PDF, 44 kB] 11.08.2016 13.09.2016
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o. 12.09.2016 [PDF, 113 kB] 5400,00 EUR 08.09.2016 13.09.2016
2016/DC/01/038 Zmluva o dielo STRABAG s.r.o. 12.09.2016 [PDF, 884 kB] 99856,48 EUR 09.09.2016 13.09.2016
Zmluva o dielo Štefan Nagy 08.09.2016 [PDF, 666 kB] 7016,66 EUR 08.07.2016
CPBB_ZM-118-2016_2016 Zmluva o krátkodobom nájme nehnuteľnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 05.09.2016 [PDF, 83 kB] 1,00 EUR 12.08.2016
Zmluva o dielo IBG Granit s.r.o. 12.08.2016 [PDF, 30 kB] 1310,00 EUR 11.08.2016 13.08.2016
A9158276 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. 11.08.2016 [PDF, 1,28 MB] 10.08.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A9158276
A9158276 Ukončenie platnosti Dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. 11.08.2016 [PDF, 64 kB] 10.08.2016
Zmluva o zabezpečení služby - Elektronického systému platieb prostredníctvom mobilného telefónu a systému SMS pre úhradu parkovného na území Mesta Fiľakovo Mediatex s.r.o. 09.08.2016 [PDF, 214 kB] 25.07.2016 10.08.2016
Zmluva o diele Mgr. Ernest Lakatoš 09.08.2016 [PDF, 59 kB] 100,00 EUR 02.08.2016 10.08.2016
Zmluva o účinkovaní Združenie za integráciu Rómov na Slovensku 09.08.2016 [PDF, 59 kB] 100,00 EUR 29.07.2016 10.08.2016
Zmluva o účinkovaní Veronika Svetová 09.08.2016 [PDF, 59 kB] 200,00 EUR 29.07.2016 10.08.2016
Zmluva o účinkovaní Puka Károly és zenekara 09.08.2016 [PDF, 56 kB] 600,00 EUR 29.07.2016 10.08.2016
Zmluva o účinkovaní OZ Rómske Hviezdy 09.08.2016 [PDF, 55 kB] 100,00 EUR 29.07.2016 10.08.2016
Zmluva o účinkovaní Adriana Dráfiová 09.08.2016 [PDF, 55 kB] 600,00 EUR 29.07.2016 10.08.2016
Zmluva o dielo Mgr. Michal Šimkovic s.r.o. 08.08.2016 [PDF, 32 kB] 1196,00 EUR 04.07.2016 09.08.2016
Zmluva o dielo Mgr. Michal Šimkovic s.r.o. 08.08.2016 [PDF, 32 kB] 890,00 EUR 04.07.2016 09.08.2016
Zmluva o dielo Bc. Pavel Botoš 08.08.2016 [PDF, 38 kB] 100,00 EUR 08.08.2016 09.08.2016
Zmluva o dielo Ondrej Micsuda 08.08.2016 [PDF, 38 kB] 100,00 EUR 04.08.2016 09.08.2016
SITB-OO2-2015/000041-102 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 02.08.2016 [PDF, 50 kB] 01.08.2016 03.08.2016
Zmluva o dielo Štefan Nagy 29.07.2016 [PDF, 543 kB] 10150,10 EUR 27.07.2016 30.07.2016
Zmluva o dielo REPROSTAV s.r.o. 29.07.2016 [PDF, 574 kB] 7542,62 EUR 18.07.2016 30.07.2016
9106004019 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20.07.2016 [PDF, 146 kB] 20.07.2016 21.07.2016 odberné miesto: bývalá knižnica
9106017322 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20.07.2016 [PDF, 144 kB] 20.07.2016 21.07.2016 odberné miesto: ZUŠ budova A
9106004008 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20.07.2016 [PDF, 149 kB] 20.07.2016 21.07.2016 odberné miesto: Mestský úrad
6300234967 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20.07.2016 [PDF, 151 kB] 20.07.2016 21.07.2016 odberné miesto: ZUŠ budova B
Zmluva o dielo Ivan Markotán 19.07.2016 [PDF, 424 kB] 6236,74 EUR 18.07.2016 20.07.2016
Zmluva o spolupráci TRIUS FINANCE, s.r.o. 15.07.2016 [PDF, 80 kB] 1000,00 EUR (bez DPH) 14.07.2016 16.07.2016
224/2016 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín Úrad vlády Slovenskej republiky 12.07.2016 [PDF, 382 kB] 2000,00 EUR 06.06.2016 21.06.2016
2450000184 Zaradenie MV do poistnej zmluvy havarijného poistenia KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 11.07.2016 [PDF, 34 kB] 06.05.2016 09.05.2016
3229000463 Zaradenie MV do poistnej zmluvy KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 11.07.2016 [PDF, 62 kB] 06.05.2016
0239000175 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 08.07.2016 [PDF, 105 kB] 71,82 EUR 30.06.2016 01.07.2016 31.12.2016 Skupinové úrazové poistenie U2
0239000174 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 08.07.2016 [PDF, 89 kB] 192,90 EUR 30.06.2016 01.07.2016 30.09.2016 Skupinové úrazové poistenie U2
Zmluva o dielo Mgr. art. Alfréd Balázs 01.07.2016 [PDF, 31 kB] 01.07.2016 02.07.2016
ZP-S3011201501/A Zmluva o prevádzke triedeného zberu ENVI - PAK, a.s. 01.07.2016 [PDF, 82 kB] 30.06.2016 02.07.2016
Licenčná zmluva Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 30.06.2016 [PDF, 49 kB] 03.06.2016 08.06.2016
Kúpna zmluva EKOLTECH spol. s r.o. 23.06.2016 [PDF, 42 kB] 16000,00 EUR 17.06.2016 24.06.2016
Zmluva o poskytnutí reklamy EKOLTECH spol. s r.o. 23.06.2016 [PDF, 37 kB] 16000,00 EUR 16.06.2016 24.06.2016 10.06.2018
22016 Zmluva o dielo A.U.R.A. projektová kancelária Banská Bystrica 23.06.2016 [PDF, 49 kB] 300,00 EUR 15.06.2016 24.06.2016
Zmluva o dielo Štefan Nagy 22.06.2016 [PDF, 565 kB] 49810,50 EUR 21.06.2016 23.06.2016
Zmluva o dielo Obnova s.r.o. 10.06.2016 [PDF, 69 kB] 18000,00 EUR 10.06.2016 11.06.2016
Mandátna zmluva INPER, s.r.o. 06.06.2016 [PDF, 175 kB] 600,00 EUR 06.06.2016 07.06.2016
Zmluva o dielo CONSTRUCT, s.r.o. 03.06.2016 [PDF, 1,63 MB] 03.06.2016 04.06.2016
Zmluva o poskytovaní služieb ecol Trade, s.r.o. 01.06.2016 [PDF, 73 kB] 31.05.2016 02.06.2016
Zmluva o spolupráci Mgr. art. Erika Csúz 01.06.2016 [PDF, 31 kB] 100,00 EUR 25.05.2016 02.06.2016
11-12416 Poistná zmluva Union poisťovňa, a.s. 31.05.2016 [PDF, 188 kB] 30.05.2016 01.06.2016
05/2016/OEaMM Kúpna zmluva Janka Botošová 30.05.2016 [PDF, 50 kB] 30.05.2016 31.05.2016
2/2016/Ex Zmluva o pomoci a spolupráci JUDr. Peter Hodermarský 27.05.2016 [PDF, 55 kB] 26.05.2016 28.05.2016
1/2016/Ex Zmluva o pomoci a spolupráci JUDr. Patricius Baďura 25.05.2016 [PDF, 65 kB] 23.05.2016 26.05.2016
Zmluva o spolupráci Andrej Štetka 25.05.2016 [PDF, 29 kB] 50,00 EUR 23.05.2016 26.05.2016
04/2016 Zmluva o dielo arch-studio s.r.o. 24.05.2016 [PDF, 108 kB] 958,00 EUR 17.03.2016 25.05.2016
Zmluva o dielo Gejza Jakab 20.05.2016 [PDF, 24 kB] 130,00 EUR 20.05.2016 21.05.2016
5190025372 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 19.05.2016 [PDF, 100 kB] 13,28 EUR 29.04.2016 01.05.2016 31.10.2016
N20160229022D01 Dodatok k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 18.05.2016 [PDF, 51 kB] 06.05.2016 Zmluva o spolupráci č. N20160229022
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Albrecht Ondrej, Albrechtová Andrea 16.05.2016 [PDF, 45 kB] 12.05.2016 17.05.2016
Zmluva o prevode správy majetku mesta Fiľakovo Základná umelecká škola Fiľakovo 13.05.2016 [PDF, 275 kB] 28.04.2016 14.05.2016
Zmluva o odňatí majetku mesta Fiľakovo zo správy ZUŠ Fiľakovo Základná umelecká škola Fiľakovo 13.05.2016 [PDF, 376 kB] 28.04.2016 14.05.2016
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Nagyová Alžbeta 12.05.2016 [PDF, 44 kB] 05.05.2016 13.05.2016
16/047/3 Zmluva o dielo AÚ na vykonanie archeologického výskumu Archeologický ústav SAV 10.05.2016 [PDF, 106 kB] 06.05.2016
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 06.05.2016 [PDF, 56 kB] 04.05.2016 07.05.2016
0008/2016 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby Syngas, s.r.o. 06.05.2016 [PDF, 124 kB] 28.04.2016 07.05.2016
SC2015/142/Fiľakovo Dodatok č. 1 k zmluve o združených dodávkach zemného plynu č. SC2015/142/Fiľakovo MET Slovakia, a.s. 03.05.2016 [PDF, 121 kB] 18.04.2016 Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2015/142/Fiľakovo
04/2016/OEaMM Kúpna zmluva Ján Trelák, Alena Tóthová, Zsolt Elek 25.04.2016 [PDF, 40 kB] 2075,76 EUR 22.04.2016 26.04.2016
4419003136 Dodatok č. 12 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 25.04.2016 [PDF, 40 kB] 05.04.2016 Poistná zmluva č. 4419003136
Servisná zmluva Playsystem s.r.o. 25.04.2016 [PDF, 77 kB] 29.03.2016 26.04.2016
5190025351 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa 19.04.2016 [PDF, 88 kB] 29.03.2016 01.04.2016 31.09.2016
5190025352 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa 19.04.2016 [PDF, 93 kB] 29.02.2016 01.03.2016 31.08.2016
S3011201501 Zmluva ENVI-PAK a.s. 19.04.2016 [PDF, 160 kB] 12.04.2016 20.04.2016
Darovacia zmluva EKOLTECH spol. s r.o. 18.04.2016 [PDF, 39 kB] 200,00 EUR 14.04.2016 19.04.2016
Zmluva o dielo GRIZZLY s.r.o. 18.04.2016 [PDF, 149 kB] 2160,00 EUR 08.04.2016 19.04.2016
26670 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Dobrovoľná požiarna ochrana SR 15.04.2016 [PDF, 107 kB] 14.04.2016 16.04.2016
1120485 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Energie2, a.s. 15.04.2016 [PDF, 208 kB] 17.03.2016 01.04.2016
02/2016-OEaMM Nájomná zmluva Ing. Lea Uhliariková 11.04.2016 [PDF, 29 kB] 200,00 EUR (ročne) 08.04.2016 12.04.2016
Zmluva o prevádzkovaní Zberného dvora vo Fiľakove na ul. Družstevnej č. 50D Verejnoprospešné služby, Fiľakovo 05.04.2016 [PDF, 176 kB] 04.04.2016 06.04.2016
S3011201501 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ENVI-PAK a.s. 29.03.2016 [PDF, 40 kB] 24.03.2016 30.03.2016
A/513/01/2008 Dodatok č. 3 k zmluve o aktualizácii programov TOPSET Solutions s.r.o. 29.03.2016 [PDF, 28 kB] 16.03.2016 30.03.2016 Zmluva č. A/513/01/2008
01/2016/OEaMM Zámenná zmluva Nadzamová Emília 21.03.2016 [PDF, 43 kB] 10.03.2016 22.03.2016
MK-853/2016/1.4 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2016 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 18.03.2016 [PDF, 252 kB] 24000,00 EUR 14.03.2016
814296031-VB-3-2016 Zmluva o zriadení vecného bremena Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 16.03.2016 [PDF, 292 kB] 870,00 EUR 10.02.2016 17.03.2016
R_5/2016 Zmluva o dielo IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy 16.03.2016 [PDF, 132 kB] 359,68 EUR 15.03.2016 17.03.2016
4122/2016-M_ORF Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 15.03.2016 [PDF, 295 kB] 22.01.2016
Z20164665_Z Kúpna zmluva Ing. Peter Gerši GCTECH 11.03.2016 [PDF, 52 kB] 07.03.2016
16/29/52A/29 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 10.03.2016 [PDF, 334 kB] 24.02.2016 11.03.2016
N20160229022 Zmluva o spolupráci Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 03.03.2016 [PDF, 75 kB] 29.02.2016
03/2016/OEaMM Kúpna zmluva Rombai Róbert 01.03.2016 [PDF, 37 kB] 190,00 EUR 13.01.2016 02.03.2016
Zmluva o odbere a zhodnotení odpadu - druhotných surovín MEPOS s.r.o. 01.03.2016 [PDF, 84 kB] 01.02.2016 02.03.2016
0971/2015/SRŠ Dodatok č. 1/SRŠ k zmluve č. 0971/2015/SRŠ zo dňa 09.12.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 29.02.2016 [PDF, 39 kB] 02.02.2016 Zmluva č. 0971/2015/SRŠ
Nájomná zmluva ARDIS, a.s. 25.02.2016 [PDF, 838 kB] 25.02.2016 26.02.2016
4419003136 Dodatok č. 11 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 23.02.2016 [PDF, 46 kB] 02.02.2016 Poistná zmluva č. 4419003136
4419003136 Dodatok č. 10 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 23.02.2016 [PDF, 48 kB] 01.02.2016 Poistná zmluva č. 4419003136
3229000463 Zaradenie MV do poistnej zmluvy KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 23.02.2016 [PDF, 89 kB] 31.12.2015
Zmluva o dielo Ing. Zsolt ZSÉLYI - ARPRO 11.02.2016 [PDF, 131 kB] 2850,00 EUR 09.02.2016 12.02.2016
07/2015 - OEaMM Nájomná zmluva Ľubomír Krpeľan 10.02.2016 [PDF, 235 kB] 236,00 EUR (ročne) 17.06.2015
Zmluva o dielo na vypracovanie realizačnej dokumentácie na stavbu PROART ateliér, s.r.o. 09.02.2016 [PDF, 222 kB] 4960,00 EUR 30.11.2015 10.02.2016
13/2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2016 OZ Madom 09.02.2016 [PDF, 96 kB] 1500,00 EUR 11.01.2016 10.02.2016
12/2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2016 OZ SLNIENKO 09.02.2016 [PDF, 96 kB] 700,00 EUR 11.01.2016 10.02.2016
11/2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2016 Spoločnosť PRO GAUDIO 09.02.2016 [PDF, 96 kB] 500,00 EUR 11.01.2016 10.02.2016
10/2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2016 OZ FTC Fiľakovo 09.02.2016 [PDF, 97 kB] 74350,00 EUR 11.01.2016 10.02.2016
9/2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2016 Spoločnosť Pro Futuro 09.02.2016 [PDF, 96 kB] 700,00 EUR 11.01.2016 10.02.2016
8/2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2016 Občianske združenie Oppidum Fileck 09.02.2016 [PDF, 100 kB] 700,00 EUR 11.01.2016 10.02.2016
7/2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2016 Szlovákiai Magyar Cserkészövetség - Zväz skautov maďarskej národnosti, 47. zbor Koháry István 09.02.2016 [PDF, 98 kB] 500,00 EUR 11.01.2016 10.02.2016
6/2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2016 Občianske združenie Pro Schola Nostra 09.02.2016 [PDF, 97 kB] 300,00 EUR 11.01.2016 10.02.2016
5/2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2016 Fiľakovský cross 09.02.2016 [PDF, 94 kB] 700,00 EUR 11.01.2016 10.02.2016
4/2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2016 ZO Csemadok 09.02.2016 [PDF, 96 kB] 2100,00 EUR 11.01.2016 10.02.2016
3/2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2016 Mestská organizácia JDS Fiľakovo 09.02.2016 [PDF, 97 kB] 700,00 EUR 11.01.2016 10.02.2016
2/2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2016 IN NOVA 09.02.2016 [PDF, 95 kB] 600,00 EUR 11.01.2016 10.02.2016
1/2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2016 Občianske združenie KOHÁRY 09.02.2016 [PDF, 99 kB] 700,00 EUR 11.01.2016 10.02.2016
Zmluva o dielo na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na stavbu Ing. Tibor Tóth 03.02.2016 [PDF, 221 kB] 11000,00 EUR 01.02.2016 04.02.2016
N20160127037 Zmluva o spolupráci Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 28.01.2016 [PDF, 309 kB] 27.01.2016 29.01.2016
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar ŠEVT, a.s. 22.01.2016 [PDF, 24 kB] 20.01.2016 23.01.2016
02/2016/OEaMM Kúpna zmluva Georgica, s.r.o. 13.01.2016 [PDF, 39 kB] 4794,12 EUR 13.01.2016 14.01.2016
01/2016/OEaMM Kúpna zmluva Agnesa Lukáčová 13.01.2016 [PDF, 36 kB] 9504,00 EUR 13.01.2016 14.01.2016
Zmluva o účinkovaní Szabóová Kornélia 12.01.2016 [PDF, 33 kB] 170,00 EUR 12.01.2016 13.01.2016
4419003136 Dodatok č. 9 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 12.01.2016 [PDF, 778 kB] 30.11.2015 Poistná zmluva č. 4419003136
4419003136 Dodatok č. 8 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 12.01.2016 [PDF, 628 kB] 14.10.2015 Poistná zmluva č. 4419003136
4419003136 Dodatok č. 5 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 12.01.2016 [PDF, 269 kB] 01.11.2014 Poistná zmluva č. 4419003136
4419003136 Dodatok č. 4 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 12.01.2016 [PDF, 148 kB] 20.10.2014 Poistná zmluva č. 4419003136
7002-13 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 7002-13 ARKA - architektonická kancelária, s.r.o. 11.01.2016 [PDF, 57 kB] 29.07.2015 Zmluva o dielo č. 7002-13
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr MADE spol. s r.o. 08.01.2016 [PDF, 144 kB] 22.12.2015 09.01.2016
U2084/2015 Licenčná zmluva MADE spol. s r.o. 08.01.2016 [PDF, 228 kB] 22.12.2015 09.01.2016
1120387 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Energie2, a.s. 07.01.2016 [PDF, 624 kB] 22.12.2015 08.01.2016
1120374 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Energie2, a.s. 07.01.2016 [PDF, 599 kB] 22.12.2015 08.01.2016
SC2015/142/Fiľakovo Zmluva o združených dodávkach zemného plynu MET Slovakia, a.s. 07.01.2016 [PDF, 204 kB] 21.12.2015 08.01.2016
604/2015 Nájomná zmluva Filagro plus, spol s r. o. 07.01.2016 [PDF, 502 kB] 21.12.2015 08.01.2016
KRHZ-BB-1272-42/2015 Zmluva o výpožičke Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 07.01.2016 [PDF, 260 kB] 22.12.2015
Zmluva o účinkovaní Tímea Tomolyová 30.12.2015 [PDF, 33 kB] 360,00 EUR 30.12.2015 31.12.2015
Zmluva o účinkovaní Bc. Pavel Botoš 30.12.2015 [PDF, 33 kB] 140,00 EUR 30.12.2015 31.12.2015
Zmluva o dielo COSTRUO spol. s r.o. 30.12.2015 [PDF, 818 kB] 22680,00 EUR 30.12.2015 31.12.2015
Zmluva o dielo COSTRUO spol. s r.o. 30.12.2015 [PDF, 672 kB] 57588,00 EUR 15.12.2015 31.12.2015
Zmluva o účinkovaní Titusz Tóbisz 28.12.2015 [PDF, 33 kB] 120,00 EUR 31.12.2015
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiaca s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou televíznych programov v rámci vysielacieho času televíznej spoločnosti Štefan Elek - Pdigital štúdio 28.12.2015 [PDF, 586 kB] 07.12.2015 29.12.2015
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Tímea Dos Santos Cardoso 23.12.2015 [PDF, 44 kB] 23.12.2015 24.12.2015
01-10-2015 Zmluva o dielo KApAR, s.r.o. 17.12.2015 [PDF, 145 kB] 4560,00 EUR 09.11.2015 18.12.2015
Zmluva o účinkovaní Mgr. Anton Oláh 16.12.2015 [PDF, 52 kB] 100,00 EUR 15.12.2015 17.12.2015
Zmluva o diele Veronika Svetová 16.12.2015 [PDF, 55 kB] 200,00 EUR 15.12.2015 17.12.2015
Zmluva o diele Mgr. Ernest Lakatoš 16.12.2015 [PDF, 52 kB] 200,00 EUR 15.12.2015 17.12.2015
Zmluva o účinkovaní Balogh Brothers 16.12.2015 [PDF, 54 kB] 100,00 EUR 15.12.2015 17.12.2015
Zmluva o účinkovaní Baloghová Mária 16.12.2015 [PDF, 54 kB] 100,00 EUR 15.12.2015 17.12.2015
0971/2015/SRŠ Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 16.12.2015 [PDF, 458 kB] 58000,00 EUR 26.11.2015 17.12.2015
Z201535635_Z Kúpna zmluva LASER servis, spol. s.r.o. 07.12.2015 [PDF, 54 kB] 379,00 EUR 20.11.2015 08.12.2015
045/4.1MP/2013 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 02.12.2015 [PDF, 390 kB] 30.11.2015 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 045/4.1MP/2013
Zmluva o dodávke tepla - Dodatok č. 2 Filbyt s.r.o. Fiľakovo 02.12.2015 [PDF, 252 kB] 20.11.2015 03.11.2015
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Ing. Ladislav Rácz, Ráczová Marta 26.11.2015 [PDF, 45 kB] 2707,96 EUR 26.11.2015 27.11.2015
Zmluva o prevode vlastníctva bytu František Balázs 26.11.2015 [PDF, 39 kB] 3162,92 EUR 23.11.2015 27.11.2015
Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb Geosense SK s.r.o. 25.11.2015 [PDF, 843 kB] 1500,00 EUR (bez DPH) 10.11.2015 26.11.2015
18 R-PD/2015 Zmluva o dielo C.M.R. Slovakia, s.r.o. 24.11.2015 [PDF, 168 kB] 1320,00 EUR 13.11.2015 25.11.2015
2015/DC/01/017 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo STRABAG s.r.o. 23.10.2015 [PDF, 143 kB] 23.10.2015 Zmluva o dielo č. 2015/DC/01/017
04/2015/OEaMM Kúpna zmluva Pivka Róbert 20.11.2015 [PDF, 52 kB] 14100,00 EUR 20.11.2015 21.11.2015
4300037122 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 19.11.2015 [PDF, 182 kB] 13.11.2015 20.11.2015
4300037121 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 19.11.2015 [PDF, 183 kB] 13.11.2015 20.11.2015
4300037120 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 19.11.2015 [PDF, 180 kB] 13.11.2015 20.11.2015
4300037119 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 19.11.2015 [PDF, 175 kB] 13.11.2015 20.11.2015
4300037118 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 19.11.2015 [PDF, 177 kB] 13.11.2015 20.11.2015
4300037115 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 19.11.2015 [PDF, 178 kB] 13.11.2015 20.11.2015
4300037113 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 19.11.2015 [PDF, 181 kB] 13.11.2015 20.11.2015
4300037108 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 19.11.2015 [PDF, 177 kB] 13.11.2015 20.11.2015
4300037107 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 19.11.2015 [PDF, 182 kB] 13.11.2015 20.11.2015
4300037105 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 19.11.2015 [PDF, 181 kB] 13.11.2015 20.11.2015
4300037102 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 19.11.2015 [PDF, 179 kB] 13.11.2015 20.11.2015
4300037094 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 19.11.2015 [PDF, 178 kB] 13.11.2015 20.11.2015
DZ221101208230102 Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 13.11.2015 [PDF, 428 kB] 12.11.2015 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2211012082301
Zmluva o dielo COSTRUO spol. s r.o. 13.11.2015 [PDF, 509 kB] 59880,00 EUR 10.11.2015 14.11.2015
5190024468 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 11.11.2015 [PDF, 84 kB] 30.10.2015
Z201532210_Z Kúpna zmluva Ing. Peter Gerši GCTECH 11.11.2015 [PDF, 52 kB] 30.10.2015
Zmluva o spolupráci ARDIS, a.s. 10.11.2015 [PDF, 376 kB] 06.11.2015
KRHZ-BB-971/2015 Darovacia zmluva Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 10.11.2015 [PDF, 112 kB] 30.07.2015
1170/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín Úrad vlády Slovenskej republiky 10.11.2015 [PDF, 409 kB] 1200,00 EUR 09.10.2015
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o. 06.11.2015 [PDF, 165 kB] 5400,00 EUR 05.11.2015
09/2015/OEaMM Nájomná zmluva COSTRUO, spol. s r.o. 04.11.2015 [PDF, 260 kB] 08.10.2015 05.11.2015 31.12.2019
08/2015/OEaMM Nájomná zmluva Alžbeta Kováčová 03.11.2015 [PDF, 784 kB] 02.11.2015
Zmluva o obchodnej spolupráci Adria Gold Slovakia, spol. s r.o. 02.11.2015 [PDF, 144 kB] 01.09.2015 31.08.2016 ŠJ pri MŠ - Óvoda Daxnerova 15
Kúpna zmluva KOLIBA Trade, s.r.o. 02.11.2015 [PDF, 67 kB] 30.09.2015 31.08.2016 ŠJ pri MŠ - Óvoda Daxnerova 15
Kúpna zmluva KOLIBA Trade, s.r.o. 02.11.2015 [PDF, 70 kB] 06.10.2015 31.08.2016 ŠJ pri MŠ Stúrova 1
181/0209/2015/01 Rámcová kúpna zmluva AG FOODS SK s.r.o. 02.11.2015 [PDF, 110 kB] 16.10.2015 31.08.2016 ŠJ pri MŠ Stúrova 1
8001240815 Zmluva o pripojení do distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s. 28.10.2015 [PDF, 1 MB]
29/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2015 ZO Csemadok vo Fiľakove 27.10.2015 [PDF, 78 kB] 300,00 EUR 08.10.2015 28.10.2015
28/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2015 ZO Csemadok vo Fiľakove 27.10.2015 [PDF, 77 kB] 300,00 EUR 08.10.2015 28.10.2015
Zmluva o účinkovaní Jókaiho divadlo v Komárne - Komáromi Jókai Színház 23.10.2015 [PDF, 82 kB] 300,00 EUR 07.09.2015
2450000184 Zaradenie MV do poistnej zmluvy havarijného poistenia KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 23.10.2015 [PDF, 105 kB] 29.09.2015
3229000463 Zaradenie MV do poistnej zmluvy KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 23.10.2015 [PDF, 119 kB] 29.09.2015
3229000463 Zaradenie MV do poistnej zmluvy KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 23.10.2015 [PDF, 134 kB] 29.09.2015
3229000463 Zaradenie MV do poistnej zmluvy KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 23.10.2015 [PDF, 121 kB] 29.09.2015
2459000184 Havarijné poistenie motorových vozidiel - Poistná zmluva KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 23.10.2015 [PDF, 227 kB] 24.09.2015
3229000463 Poistná zmluva KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 23.10.2015 [PDF, 488 kB] 24.09.2015
4419003136 Dodatok č. 7 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 23.10.2015 [PDF, 58 kB] 28.09.2015 Poistná zmluva č. 4419003136
Zmluva o vykonaní usporiadateľskej služby Mgr. Tünde Kovácsová 19.10.2015 [PDF, 62 kB] 71,00 EUR 16.10.2015
Zmluva o účinkovaní ZO Csemadok Fiľakovo 19.10.2015 [PDF, 47 kB] 100,00 EUR 07.09.2015
Z2211012082301 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 12.10.2015 [PDF, 5,62 MB] 07.10.2015 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2211012082301
30/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2015 Priatelia FS a DFS Jánošík Fiľakovo 12.10.2015 [PDF, 61 kB] 300,00 EUR 08.10.2015 13.10.2015
27/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2015 Spoločnosť PRO FUTURO 12.10.2015 [PDF, 62 kB] 300,00 EUR 08.10.2015 13.10.2015
26/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2015 Spoločnosť PRO FUTURO 12.10.2015 [PDF, 61 kB] 200,00 EUR 08.10.2015 13.10.2015
24/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2015 Melódia - ženský spevácky zbor Fiľakovo 12.10.2015 [PDF, 66 kB] 300,00 EUR 08.10.2015 13.10.2015
23/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2015 Folklórne združenie Jánošík pri DMS Fiľakovo 12.10.2015 [PDF, 63 kB] 300,00 EUR 01.10.2015 13.10.2015
25/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2015 Mestská organizácia Jednoty dôchodcov 09.10.2015 [PDF, 63 kB] 300,00 EUR 08.10.2015 10.10.2015
2015/DC/01/017 Zmluva o dielo Strabag s.r.o. 09.10.2015 [PDF, 6,39 MB] 617767,75 EUR 09.10.2015 10.10.2015
Zmluva o účinkovaní Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. Maďarsko 09.10.2015 [PDF, 128 kB] 07.09.2015
Zmluva o účinkovaní OZ Zsákszínház Fiľakovo 09.10.2015 [PDF, 63 kB] 07.09.2015
Zmluva o účinkovaní Divadlo Józsefa Kármána Kármán József Színház Lučenec 09.10.2015 [PDF, 67 kB] 07.09.2015
44/2015 Zmluva o umeleckom výkone Divadlo Thália Színház 09.10.2015 [PDF, 109 kB] 30.04.2015
Kúpna zmluva Jozef Ferencz, MASO-ÚDENINY 08.10.2015 [PDF, 104 kB] 02.09.2015 30.06.2016 ŠJ pri MŠ - Óvoda Daxnerova 15
Kúpna zmluva STARVYS, s.r.o. 08.10.2015 [PDF, 26 kB] 31.08.2015 31.08.2016 ŠJ pri MŠ - Óvoda Daxnerova 15
Kúpna zmluva KOLIBA Trade, s.r.o. 08.10.2015 [PDF, 67 kB] 30.09.2015 31.08.2016 ŠJ pri MŠ - Óvoda Daxnerova 15
Rámcová kúpna zmluva INMEDIA, spol. s r.o. 08.10.2015 [PDF, 164 kB] 30.09.2015 30.09.2015 31.08.2016 ŠJ pri MŠ - Óvoda Daxnerova 15
Kúpna zmluva Simon Ondrej, Simon-Styl 08.10.2015 [PDF, 116 kB] 31.08.2015 31.08.2016 ŠJ pri MŠ - Óvoda Daxnerova 15
4419003136 Dodatok č. 6 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 08.10.2015 [PDF, 64 kB] 16.09.2015 Poistná zmluva č. 4419003136
Kúpna zmluva Jozef Ferencz, MASO-ÚDENINY 06.10.2015 [PDF, 103 kB] 02.09.2015 30.06.2016 ŠJ pri MŠ Štúrova 1 Fiľakovo
Kúpno-predajná zmluva PEKÁREŇ spol. s r.o. 06.10.2015 [PDF, 89 kB] 01.09.2015 30.06.2016 ŠJ pri MŠ Štúrova 1 Fiľakovo
Kúpna zmluva CHRIEN spol. s r.o. 06.10.2015 [PDF, 75 kB] 28.08.2015 31.08.2016 Materská škola - ÓVODA, Štúrova 1, 98601 Fiľakovo
Rámcová kúpna zmluva INMEDIA, spol. s r.o. 06.10.2015 [PDF, 153 kB] 30.09.2015 31.08.2016 ŠJ pri MŠ Štúrova 1, Fiľakovo
Kúpna zmluva FIERNO s.r.o. 06.10.2015 [PDF, 90 kB] 30.09.2015 31.08.2016 ŠJ pri MŠ Štúrova 1 Fiľakovo
1677/2015/D Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Všeobecná úverová banka, a.s. 01.10.2015 [PDF, 93 kB] 29.09.2015 02.10.2015
1687/2015/D Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Všeobecná úverová banka, a.s. 01.10.2015 [PDF, 95 kB] 29.09.2015 02.10.2015
1681/2015/D Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Všeobecná úverová banka, a.s. 01.10.2015 [PDF, 91 kB] 29.09.2015 02.10.2015
1086/2015/UZ Zmluva o termínovanom úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 01.10.2015 [PDF, 959 kB] 720000,00 EUR 29.09.2015 02.10.2015
1095/2015/UZ Zmluva o termínovanom úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 01.10.2015 [PDF, 955 kB] 296000,00 EUR 29.09.2015 02.10.2015
1089/2015/UZ Zmluva o termínovanom úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 01.10.2015 [PDF, 991 kB] 252000,00 EUR 29.09.2015 02.10.2015
Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete Slovenský hydrometeorologický ústav 29.09.2015 [PDF, 81 kB] 25.08.2015 30.09.2015
22/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2015 PRO KULTÚRA - Mužský spevácky zbor 25.09.2015 [PDF, 68 kB] 660,00 EUR 10.09.2015 26.09.2015
20/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2015 PRO KULTÚRA - Mužský spevácky zbor 25.09.2015 [PDF, 69 kB] 300,00 EUR 10.09.2015 26.09.2015
A9158276 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a. s. 23.09.2015 [PDF, 629 kB] 22.09.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A9158276
Zmluva o spolupráci TRIUS FINANCE, s.r.o. 22.09.2015 [PDF, 107 kB] 6000,00 EUR 09.09.2015 16.09.2015
A9158276 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 21.09.2015 [PDF, 365 kB] 11.09.2015
Zmluva o účinkovaní Csavar Színház 14.09.2015 [PDF, 51 kB] 500,00 EUR 07.09.2015
21/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2015 Slovenský zväz chovateľov, základná organizácia Fiľakovo 14.09.2015 [PDF, 65 kB] 200,00 EUR 10.09.2015 15.09.2015
Mandátna zmluva o právnom zastupovaní JUDr. Róbert Gombala 02.09.2015 [PDF, 78 kB] 150,00 EUR (mesačne) 31.08.2015 03.09.2015
2015/DC/01/009 Zmluva o dielo STRABAG s.r.o. 27.08.2015 [PDF, 647 kB] 75676,85 EUR 26.08.2015 28.08.2015
045/4.1MP/2013 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 27.08.2015 [PDF, 646 kB] 20.08.2015 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 045/4.1MP/2013
Z201520941_Z Kúpna zmluva LASER servis, spol. s.r.o. 27.08.2015 [PDF, 52 kB] 176,50 EUR 24.08.2015 28.08.2015
02644038206 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 25.08.2015 [PDF, 184 kB] 28,80 EUR 25.08.2015 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
661/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín Úrad vlády Slovenskej republiky 20.08.2015 [PDF, 784 kB] 7200,00 EUR 02.07.2015
01/2015/UaLPS Nájomná zmluva Urbárske a lesné pozemkové spoločenstvo Fiľakovo 18.08.2015 [PDF, 210 kB] 01.07.2015
Z201515758_Z Kúpna zmluva FEREX, s.r.o. 18.08.2015 [PDF, 52 kB] 39480,00 EUR 14.07.2015
Z201515179_Z Kúpna zmluva H-COLOR, spol.s.r.o. 18.08.2015 [PDF, 52 kB] 17499,00 EUR 10.07.2015
Z201515178_Z Kúpna zmluva KRAJSPOL SK, s.r.o. 18.08.2015 [PDF, 52 kB] 3600,00 EUR 10.07.2015
Z201513455_Z Kúpna zmluva Martin Gall - MG COMP 18.08.2015 [PDF, 54 kB] 800,00 EUR 29.06.2015
Z201513451_Z Kúpna zmluva Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO 18.08.2015 [PDF, 53 kB] 2353,00 EUR 29.06.2015
08/2015 Kúpna zmluva COREKTA plus, s.r.o. 18.08.2015 [PDF, 1 MB] 140280,00 EUR 18.08.2015
A8478439 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 04.08.2015 [PDF, 915 kB] 16.04.2015
06/2015 - OeaMM Nájomná zmluva Jozef Botoš ml. 04.08.2015 [PDF, 58 kB] 84,00 EUR (ročne) 09.03.2015
/2015 Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu Národné osvetové centrum 04.08.2015 [PDF, 121 kB] 19.06.2015 15.08.2015
Zmluva o spolupráci TRIUS FINANCE, s.r.o. 04.08.2015 [PDF, 104 kB] 2600,00 EUR 23.07.2015 27.07.2015 31.12.2016
Zmluva o dielo PLAYSYSTEM s.r.o. 30.07.2015 [PDF, 131 kB] 17060,40 EUR 08.07.2015 31.07.2015
Z201515976_Z Kúpna zmluva ŠTÝL EU s.r.o. 29.07.2015 [PDF, 54 kB] 16.07.2015 30.07.2015
Z201515762_Z Kúpna zmluva INTERVIA s.r.o. 29.07.2015 [PDF, 52 kB] 14.07.2015 30.07.2015
1/27/07/2015 Zmluva o dielo CONSTRUCT, s.r.o. 29.07.2015 [PDF, 3,43 MB] 29.07.2015 30.07.2015
Sz/2015/01 Zmluva o verejnom vystúpení komorného folklórneho súboru Szőttes Komorný folklórny súbor Szőttes 24.07.2015 [PDF, 121 kB] 14.01.2015 25.07.2015
0254038205 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 24.07.2015 [PDF, 121 kB] 8,00 EUR 24.07.2015 25.07.2015 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
431150116 Zmluva o inzercii regionPRESS, s.r.o. 22.07.2015 [PDF, 127 kB] 58,03 EUR 21.07.2015 23.07.2015
0254038203 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 16.07.2015 [PDF, 134 kB] 15,60 EUR 16.07.2015 17.07.2015 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
Zmluva na výkon stavebného dozoru INPER, s.r.o. 15.07.2015 [PDF, 172 kB] 1860,00 EUR 13.07.2015 16.07.2015
20084-1/2015-LC Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov Sociálna poisťovňa 13.07.2015 [PDF, 354 kB] 10.07.2015
0254038202 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 03.07.2015 [PDF, 125 kB] 10,80 EUR 03.07.2015 04.07.2015 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich HOOK s.r.o. 01.07.2015 [PDF, 105 kB] 30.06.2015 02.07.2015 odberné miesto: ŠJ pri MŠ Daxnerova
18/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2015 Miestny odbor Matice Slovenskej vo Fiľakove 01.07.2015 [PDF, 51 kB] 700,00 EUR 17.06.2015 02.07.2015
03/2015/OEaMM Kúpna zmluva Šoóšová Agnesa 01.07.2015 [PDF, 200 kB] 6560,00 EUR 30.06.2015 02.07.2015
29/1/2015 COM Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo CONSTRUCT, s.r.o. 30.06.2015 [PDF, 119 kB] 30.06.2015 01.07.2015 Zmluva o dielo č. 29/1/2015 COM
606/460/2008 Záložná zmluva Štátny fond rozvoja bývania 29.06.2015 [PDF, 115 kB] 23.06.2015 30.06.2015
19/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2015 Oppidum Fileck 23.06.2015 [PDF, 50 kB] 700,00 EUR 17.06.2015 24.06.2015
17/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2015 OZ Zsákszinház 19.06.2015 [PDF, 52 kB] 500,00 EUR 17.06.2015 20.06.2015
IV/2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Alfa print, s.r.o. 16.06.2015 [PDF, 43 kB] 08.06.2015 12.06.2015 Zmluva o dielo č. IV/2015
0254043029 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 08.06.2015 [PDF, 134 kB] 21,60 EUR 03.06.2015 09.06.2015 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
0254043028 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 08.06.2015 [PDF, 132 kB] 13,60 EUR 03.06.2015 09.06.2015 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
Zmluva o prenájme softvéru a Licenčná zmluva QBSW, a.s. 02.06.2015 [PDF, 100 kB] 20,00 EUR (mesačne) 18.05.2015 03.06.2015
Zmluva o prenájme veci THORMA Výroba k.s. 27.05.2015 [PDF, 29 kB] 333,33 EUR 27.05.2015 28.05.2015
Zmluva o prenájme reklamnej plochy THORMA Výroba k.s. 27.05.2015 [PDF, 30 kB] 400,00 EUR 26.05.2015 28.05.2015
Z20158153 Zmluvný formulár zákazky OK TREND FIĽAKOVO s.r.o. 27.05.2015 [PDF, 30 kB] 22.05.2015
0254038188 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 26.05.2015 [PDF, 117 kB] 5,60 EUR 26.05.2015 27.05.2015 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
10/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2015 Hradné múzeum vo Fiľakove 25.05.2015 [PDF, 76 kB] 300,00 EUR 22.05.2015 26.05.2015
Z20157564 Zmluvný formulár zákazky Ing. Peter Gerši GCTECH 19.05.2015 [PDF, 30 kB] 15.05.2015
0264042970 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 19.05.2015 [PDF, 143 kB] 27,00 EUR 15.05.2015 20.05.2015 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
0254042969 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 19.05.2015 [PDF, 129 kB] 12,40 EUR 15.05.2015 20.05.2015 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
A8549666 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 18.05.2015 [PDF, 504 kB] 13.05.2015 19.05.2015
814296030-BZVB-3/2015 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 18.05.2015 [PDF, 301 kB] 30.03.2015 19.05.2015
02/2015/OEaMM Kúpna zmluva Gabriel Csomó 14.05.2015 [PDF, 35 kB] 2000,00 EUR 13.05.2015 15.05.2015
0254038179 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 07.05.2015 [PDF, 127 kB] 13,60 EUR 07.05.2015 08.05.2015 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
0254038178 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 07.05.2015 [PDF, 120 kB] 7,60 EUR 07.05.2015 08.05.2015 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
0254038177 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 07.05.2015 [PDF, 119 kB] 2,00 EUR 07.05.2015 08.05.2015 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
OZ-FIL-2015 Zmluva o poskytnutí služby CoMa Consulting, s.r.o. 06.05.2015 [PDF, 148 kB] 4250,00 EUR (bez DPH) 04.05.2015 07.05.2015
0254042957 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 06.05.2015 [PDF, 128 kB] 10,00 EUR 06.05.2015 07.05.2015 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
Z20156152_Z Kúpna zmluva LASER servis, spol. s.r.o. 05.05.2015 [PDF, 53 kB] 571,90 EUR 04.05.2015 06.05.2015
0254041251 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 30.04.2015 [PDF, 114 kB] 1,60 EUR 30.04.2015 01.05.2015 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
0254041250 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 30.04.2015 [PDF, 124 kB] 7,60 EUR 30.04.2015 01.05.2015 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
11/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2015 Fiľakovský cross 28.04.2015 [PDF, 50 kB] 500,00 EUR 23.04.2015 29.04.2015
0254041242 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 27.04.2015 [PDF, 126 kB] 14,00 EUR 27.04.2015 28.04.2015 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
15/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2015 Miestny odbor Matice Slovenskej vo Fiľakove 27.04.2015 [PDF, 51 kB] 80,00 EUR 27.04.2015 28.04.2015
12/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2015 Občianske združenie Pro Schola Nostra 27.04.2015 [PDF, 48 kB] 300,00 EUR 23.04.2015 28.04.2015
9/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2015 Občianske združenie Pro Schola Nostra 27.04.2015 [PDF, 50 kB] 300,00 EUR 23.04.2015 28.04.2015
14/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2015 Melódia - ženský spevácky zbor Fiľakovo 27.04.2015 [PDF, 51 kB] 600,00 EUR 23.04.2015 28.04.2015
10/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2015 Mestské kultúrne stredisko 27.04.2015 [PDF, 51 kB] 350,00 EUR 23.04.2015 28.04.2015
8/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2015 OZ Kovosmaltskí zvárači 27.04.2015 [PDF, 48 kB] 200,00 EUR 23.04.2015 28.04.2015
0264038169 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 24.04.2015 [PDF, 132 kB] 15,60 EUR 24.04.2015 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
13/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2015 Občianske združenie IN-NOVA 24.04.2015 [PDF, 54 kB] 300,00 EUR 23.04.2015 25.04.2015
7/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2015 e-Talentum, n.o. 22.04.2015 [PDF, 45 kB] 300,00 EUR 22.04.2015 23.04.2015
ZD-02/2015 Zmluva o dielo ENVEX s.r.o. 17.04.2015 [PDF, 51 kB] 400,00 EUR 30.03.2015
ZD-01/2015 Zmluva o dielo ENVEX s.r.o. 17.04.2015 [PDF, 48 kB] 1000,00 EUR 30.03.2015
ZD-31-15-04 Zmluva o dielo Geosofting, spol. s r.o. 14.04.2015 [PDF, 76 kB] 5880,00 EUR 30.03.2015
0254041269 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 10.04.2015 [PDF, 126 kB] 10,80 EUR 09.04.2015 11.04.2015 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
IV/2015 Zmluva o dielo Alfa print, s.r.o. 10.04.2015 [PDF, 61 kB] 357,00 EUR (mesačne) 31.03.2015 11.04.2015 31.03.2017
0234041117 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 10.04.2015 [PDF, 131 kB] 10,26 EUR 31.03.2015 01.04.2015 30.09.2015 Skupinové úrazové poistenie U2
Zmluva o výpožičke Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 02.04.2015 [PDF, 97 kB] 31.03.2015
Dohoda o splátkách Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 31.03.2015 [PDF, 392 kB] 32949,64 EUR 16.03.2015
0264041165 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 27.03.2015 [PDF, 113 kB] 4,20 EUR 27.03.2015 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
0264041166 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 27.03.2015 [PDF, 130 kB] 24,60 EUR 27.03.2015 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
Z20152020_Z Kúpna zmluva Ing. Peter Gerši GCTECH 26.03.2015 [PDF, 52 kB] 124,80 EUR 20.03.2015
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej pomoci z.p.o. Geopark Novohrad - Nógrád 19.03.2015 [PDF, 50 kB] 20000,00 EUR 19.03.2015 20.03.2015
01/2015/OEaMM Kúpna zmluva Jozef Lavička 18.03.2015 [PDF, 36 kB] 105,00 EUR 26.02.2015 19.03.2015
220141 Zmluva na dodávku dochádzkového systému FINGERA Innovatrics, s.r.o. 18.03.2015 [PDF, 180 kB] 17.03.2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telekom, a.s. 18.03.2015 [PDF, 127 kB] 12.08.2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telekom, a.s. 18.03.2015 [PDF, 131 kB] 12.08.2014
9100216351 Príloha č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku číslo 9100216351 Stredoslovenská energetika, a.s. 18.03.2015 [PDF, 22 kB] 19.02.2015 Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9100216351
6/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2015 OZ FTC Fiľakovo 17.03.2015 [PDF, 48 kB] 73050,00 EUR 09.03.2015 18.03.2015
Dodatok ku Zmluve na výkon stavebného dozoru INPER, s.r.o. 17.03.2015 [PDF, 40 kB] 17.03.2015
04/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2015 OZ MADOM Fiľakovo 16.03.2015 [PDF, 47 kB] 1500,00 EUR 09.03.2015 17.03.2015
Kúpna zmluva KORAKO plus, s.r.o. 12.03.2015 [PDF, 258 kB] 1676,76 EUR 02.03.2015 13.03.2015
05/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2015 ZO Csemadok vo Fiľakove 11.03.2015 [PDF, 45 kB] 09.03.2015 12.03.2015
7002-13 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 7002-13 ARKA-architektonická kancelária, s.r.o. 11.03.2015 [PDF, 36 kB] 23.02.2015 Zmluva o dielo č. 7002-13
166/2012-IZ-5.0/V Dodatok č. DOD/01 - 2015//166/2012-IZ-5.0/V k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu s kódom ITMS 27120130525 zo dňa 28.06.2012 Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 10.03.2015 [PDF, 66 kB] 24.02.2015 Zmluva o spolupráci č. 166/2012-IZ-5.0/V
DZ221401207370101 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2214012073701 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 09.03.2015 [PDF, 980 kB] 594944,82 EUR 02.03.2015 10.03.2015 Zmluva č. Z2214012073701 o poskytnutí NFP zo dňa 27.08.2014
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 02.03.2015 [PDF, 609 kB] 26.02.2015
B0918123 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 02.03.2015 [PDF, 308 kB] 26.02.2015
19/2015 Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní okresných kôl súťaží a predmetových olympiád v roku 2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 26.02.2015 [PDF, 50 kB] 160,00 EUR 20.02.2015
3/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2015 Občianske združenie Koháry 24.02.2015 [PDF, 53 kB] 700,00 EUR 20.02.2015 25.02.2015
2/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2015 Mestská organizácia Jednoty dôchodcov 24.02.2015 [PDF, 51 kB] 200,00 EUR 20.02.2015 25.02.2015
Zmluva o dielo Peter Ľahký - FreeDOC. Documentaries & Photography 16.02.2015 [PDF, 70 kB] 984,00 EUR (bez DPH) 11.12.2014
Mandátna zmluva Zoltán Anderko - AENEAS 13.02.2015 [PDF, 130 kB] 200,00 EUR (mesačne) 29.12.2014 14.02.2015 neurčito
Z2211012082301 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 09.02.2015 [PDF, 2,19 MB] 504484,14 EUR 02.02.2015 10.02.2015
Zmluva o dielo Mgr. Michal Šimkovic s.r.o. 09.02.2015 [PDF, 48 kB] 2520,00 EUR 22.12.2014 02.02.2015
Dohoda o dodaní materiálu Climb Mount Group Slovakia s.r.o. 05.02.2015 [PDF, 25 kB] 11.12.2014
9100216351 Zmluva o združenej dodávke elektriny Stredoslovenská energetika, a.s. 04.02.2015 [PDF, 110 kB] 18.12.2014
Zmluva o dielo Štefan Nagy 04.02.2015 [PDF, 94 kB] 1440,02 EUR 02.02.2015
035/2015-IZ-4.0/V Zmluva o spolupráci Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 04.02.2015 [PDF, 359 kB] 04.02.2015
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Bogdánová Marta 28.01.2015 [PDF, 36 kB] 26.01.2015
29/1/2015 COM Zmluva o dielo CONSTRUCT s.r.o. 26.01.2015 [PDF, 1,25 MB] 608257,70 EUR 26.01.2015 27.01.2015 Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity v meste Fiľakovo
MK-8491/2014/1.1 Zmluva o prevode vlastníctva bytu a záložná zmluva na zabezpečenie pohľadávky Gabriel Bystroň 19.01.2015 [PDF, 45 kB] 14.01.2015
MK-8491/2014/1.1 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 2014 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 19.01.2015 [PDF, 59 kB] 16.01.2015
Zmluva o dielo PRODIS plus s.r.o. 19.01.2015 [PDF, 55 kB] 2904,00 EUR 19.12.2014
Zmluva o dielo Bird Control s.r.o. 19.01.2015 [PDF, 154 kB] 997,00 EUR 11.12.2014
Zmluva o spolupráci pri odchyte a umiestnení túlavých psov OZ Šťastné labky 16.01.2015 [PDF, 91 kB] 15.01.2015
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiaca s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou televíznych programov v rámci vysielacieho času televíznej spoločnosti Tv LocAll Média s.r.o. 13.01.2015 [PDF, 166 kB] 30.12.2014 31.12.2015
ID285DSP03 Zmluva o poskytovaní služby - Zvýhodnené firemné hovory Anec Tel Fiľakovo, s.r.o. 12.01.2015 [PDF, 408 kB] 22.12.2014
A8224909 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 12.01.2015 [PDF, 841 kB] 18.12.2014
3/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov TECTUM, n.o. 08.01.2015 [PDF, 97 kB] 50,00 EUR (mesačne) 08.01.2015
1/2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2015 Kolkársky oddiel Fiľakovo 08.01.2015 [PDF, 48 kB] 200,00 EUR 05.01.2015 09.01.2015
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve Zoltán Kováč 31.12.2014 [PDF, 23 kB] 500,00 EUR (bez DPH, mesačne) 29.12.2014 01.01.2015
07/2014/OEaMM Kúpna zmluva Ervin Šišák 29.12.2014 [PDF, 57 kB] 13500,00 EUR 22.12.2014 30.12.2014
35/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 ZO Csemadok vo Fiľakove 19.12.2014 [PDF, 64 kB] 1500,00 EUR 19.12.2014 20.12.2014
20712/26120130025 Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 20712/26120130025 Metodicko-pedagogické centrum 10.12.2014 [PDF, 188 kB] 09.09.2014
0264038127 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 10.12.2014 [PDF, 93 kB] 4,80 EUR 10.12.2014 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
01/2014 Zmluva o dielo Ing. Tibor Tóth 10.12.2014 [PDF, 82 kB] 15120,00 EUR 04.09.2014 11.12.2014
34/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 ZO Csemadok vo Fiľakove 05.12.2014 [PDF, 48 kB] 300,00 EUR 01.12.2014 06.12.2014
33/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 Dobrovoľný hasičský zbor mesta Fiľakovo 02.12.2014 [PDF, 48 kB] 30,00 EUR 01.12.2014 03.12.2014
Zmluva o dodávke tepla - Dodatok č. 2 Filbyt s.r.o. 28.11.2014 [PDF, 76 kB] 20.11.2014 29.11.2014 31.12.2015
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o. 26.11.2014 [PDF, 107 kB] 5400,00 EUR 13.11.2014 27.11.2014
0254038124 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 21.11.2014 [PDF, 98 kB] 8,80 EUR 21.11.2014 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
Mandátna zmluva LEGAL TENDER s.r.o. 14.11.2014 [PDF, 67 kB] 7800,00 EUR 12.11.2014 15.11.2014
32/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 Spoločnosť PRO IUVENTUS 14.11.2014 [PDF, 46 kB] 300,00 EUR 06.11.2014 15.11.2014
7708 Zmluva o pripojení - služba GENIUSnet internet FILLECK, s.r.o. 10.11.2014 [PDF, 55 kB] 01.11.2014
Zmluva na výkon stavebného dozoru INPER, s.r.o. 07.11.2014 [PDF, 120 kB] 3600,00 EUR 07.11.2014 08.11.2014
30/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 Csemadok Novohradský oblastný výbor 07.11.2014 [PDF, 49 kB] 165,00 EUR 06.11.2014 08.11.2014
31/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 Melódia - ženský spevácky zbor Fiľakovo 07.11.2014 [PDF, 48 kB] 200,00 EUR 06.11.2014 08.11.2014
MK-8491/2014/1.1 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2014 Minsterstvo kultúry SR 05.11.2014 [PDF, 437 kB] 30.10.2014
Kúpna zmluva KOLIBA Trade, s.r.o. 03.11.2014 [PDF, 33 kB] 29.09.2014
181/14/0831/1 Rámcová kúpna zmluva AG FOODS SK s.r.o. 03.11.2014 [PDF, 84 kB] 31.08.2014 31.08.2015
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 29.10.2014 [PDF, 150 kB] 20.10.2014
A8061169 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 29.10.2014 [PDF, 426 kB] 17.10.2014
A8061169 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 29.10.2014 [PDF, 222 kB] 20.10.2014
0254031506 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 16.10.2014 [PDF, 108 kB] 5,20 EUR 16.10.2014 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
03/2014 - MsKS Nájomná zmluva Mestské kultúrne stredisko 15.10.2014 [PDF, 41 kB] 02.10.2014
9100101762 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15.10.2014 [PDF, 66 kB] 14.10.2014 1.1.2015 odberné miesto: 4100039991
9104454585 Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 15.10.2014 [PDF, 68 kB] 14.10.2014 1.1.2015 odberné miesto: 4100034930
Zmluva o prevode vlastníctva bytu a záložná zmluva na zabezpečenie pohľadávky Iveta Cíferová 09.10.2014 [PDF, 43 kB] 09.10.2014 10.10.2014
1406LD001 Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní služieb Datalan, a.s. 09.10.2014 [PDF, 141 kB] 9270,00 EUR 30.09.2014 10.10.2014
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy Mesto Nitra 08.10.2014 [PDF, 52 kB] 490,00 EUR (1 účastník) 03.10.2014 09.10.2014 Vykonanie odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície
0254031498 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 08.10.2014 [PDF, 103 kB] 18,40 EUR 08.10.2014 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
Kúpna zmluva CHRIEN spol. s r.o. 08.10.2014 [PDF, 47 kB] 29.09.2014 30.06.2015 Materská škola, Štúrova
Kúpno - predajná zmluva INMEDIA spol. s r.o. 08.10.2014 [PDF, 73 kB] 29.09.2014 31.08.2015 Materská škola, Štúrova
Rámcová kúpna zmluva BEATI, s.r.o. 08.10.2014 [PDF, 59 kB] 29.09.2014 31.08.2015 Materská škola, Štúrova
Kúpna zmluva Jozef Ferencz, MASO-ÚDENINY. 08.10.2014 [PDF, 65 kB] 02.09.2014 30.06.2015 Materská škola, Štúrova
Kúpno-predajná zmluva PEKÁREŇ spol. s r.o. 08.10.2014 [PDF, 47 kB] 26.08.2014 30.06.2015 Materská škola, Štúrova
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečovaní mliečnych výrobkov KOLIBA Trade, s.r.o. 08.10.2014 [PDF, 99 kB] 22.08.2014 Materská škola, Štúrova
0254031493 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 03.10.2014 [PDF, 133 kB] 5,20 EUR 02.10.2014 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
292/2014-IZ-4.0/V Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 01.10.2014 [PDF, 914 kB] 30.09.2014 02.10.2014
0254031433 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 01.10.2014 [PDF, 114 kB] 10,00 EUR 01.10.2014 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
05/2014/OEaMM Kúpna zmluva Kelemen Ľudovít 29.09.2014 [PDF, 34 kB] 710,00 EUR 29.09.2014
29/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 Športový klub Powerlifting Fiľakovo 29.09.2014 [PDF, 51 kB] 250,00 EUR 26.09.2014 30.09.2014
28/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 Filadelfia ŠK 29.09.2014 [PDF, 49 kB] 150,00 EUR 26.09.2014 30.09.2014
0254031489 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 25.09.2014 [PDF, 102 kB] 8,40 EUR 25.09.2014 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
2014/6 Zmluva o dielo L - TRADE, s.r.o. 25.09.2014 [PDF, 192 kB] 35502,58 EUR 08.09.2014 08.09.2014 asfaltovanie a úprava MK - ulica Trhová
Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení verejného osvetlenia FIN.M.O.S. a.s. 24.09.2014 [PDF, 159 kB] 16.07.2014
Zmluva o prevode akcií - dodatok č. 2 1. slovenská úsporová, a.s. 24.09.2014 [PDF, 57 kB] 16.07.2014
27/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 Mestská organizácia Jednoty dôchodcov 22.09.2014 [PDF, 49 kB] 300,00 EUR 19.09.2014 23.09.2014
04/2014 Zmluva o dielo OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o. 16.09.2014 [PDF, 106 kB] 8760,23 EUR 25.08.2014 17.09.2014
0254031488 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 12.09.2014 [PDF, 99 kB] 1,60 EUR 12.09.2014 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
01/01/2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo PROMOST s.r.o. 10.09.2014 [PDF, 69 kB] 04.09.2014
20006247389 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu Genertel poisťovňa a.s. 05.09.2014 [PDF, 34 kB] 91,56 EUR 06.11.2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakakia, s.r.o. 05.09.2014 [PDF, 210 kB] 21.08.2014
Mandátna zmluva LEGAL TENDER s.r.o. 04.09.2014 [PDF, 56 kB] 23880,00 EUR 11.06.2014 Kanalizácia a ČOV pre 600 EO mestskej časti Fiľakovo 5
Mandátna zmluva LEGAL TENDER s.r.o. 04.09.2014 [PDF, 56 kB] 7200,00 EUR 11.06.2014 Nájomný bytový dom pre marginalizované rómske komunity, Fiľakovo
Z2214012073701 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 28.08.2014 [PDF, 1,97 MB] 601920,00 EUR 27.08.2014 31.08.2020
0254031483 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 27.08.2014 [PDF, 106 kB] 8,80 EUR 27.08.2014 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
Zmluva o dielo SE GROUPPE s.r.o. 22.08.2014 [PDF, 88 kB] 21.07.2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telekom, a.s. 14.08.2014 [PDF, 118 kB] 19,99 EUR (mesačne) 12.08.2014
26/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 OZ Kovosmaltskí zvárači 13.08.2014 [PDF, 54 kB] 100,00 EUR 12.08.2014 14.08.2014
2014/2 Zmluva o dielo L - TRADE, s.r.o. 06.08.2014 [PDF, 280 kB] 52587,86 EUR 04.08.2014 04.08.2014
25/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 FZ Jánošík pri DMS Fiľakovo 28.07.2014 [PDF, 51 kB] 300,00 EUR 28.07.2014 29.07.2014
24/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 OZ Za Menšinu 28.07.2014 [PDF, 55 kB] 250,00 EUR 16.07.2014 29.07.2014
23/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 OZ MADOM 28.07.2014 [PDF, 56 kB] 150,00 EUR 16.07.2014 29.07.2014
0254031476 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 17.07.2014 [PDF, 252 kB] 2,80 EUR 15.07.2014 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
21/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 Mužský spevácky zbor PRO KULTÚRA 14.07.2014 [PDF, 51 kB] 300,00 EUR 13.06.2014 15.07.2014
0254031474 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 04.07.2014 [PDF, 101 kB] 8,80 EUR 04.07.2014 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
0254031475 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 04.07.2014 [PDF, 90 kB] 28,80 EUR 04.07.2014 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
0264031473 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 04.07.2014 [PDF, 87 kB] 30,00 EUR 04.07.2014 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
22/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 Občianske združenie MLADÝ UMELEC 01.07.2014 [PDF, 52 kB] 200,00 EUR 30.06.2014 02.07.2014
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2014/2015 HOOK, s.r.o. 30.06.2014 [PDF, 83 kB] 27.06.2014 01.07.2014
0254031471 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 27.06.2014 [PDF, 105 kB] 4,80 EUR 27.06.2014 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
25/055/10 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere - Dodatok č. 4 Prima banka Slovensko, a.s. 25.06.2014 [PDF, 85 kB] 25.06.2014 26.06.2014
Nájomná zmluva ARDIS, a.s. 20.06.2014 [PDF, 304 kB] 1,00 EUR 12.06.2014 21.06.2014
Kúpna zmluva ARDIS, a.s. 10.06.2014 [PDF, 138 kB] 48000,00 EUR 31.03.2014 31.03.2014
0264031460 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 05.06.2014 [PDF, 150 kB] 21,60 EUR 05.06.2014 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
Licenčná zmluva k softvéru TML partners s.r.o. 05.06.2014 [PDF, 83 kB] 1228,00 EUR (bez DPH) 12.05.2014 29.05.2014 29.05.2018
A2588691 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 04.06.2014 [PDF, 572 kB] 27.05.2014 27.05.2014 Ident. kód dodatku: 7477561
20/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 Spoločnosť PRO FUTURO 21.05.2014 [PDF, 52 kB] 300,00 EUR 14.05.2014 22.05.2014
0254031458 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 20.05.2014 [PDF, 117 kB] 14,80 EUR 20.05.2014 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
0264031457 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 20.05.2014 [PDF, 108 kB] 21,60 EUR 16.05.2014 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
19/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 OZ Zsákszínház 19.05.2014 [PDF, 50 kB] 200,00 EUR 14.05.2014 20.05.2014
18/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 Občianske združenie Koháry 19.05.2014 [PDF, 53 kB] 350,00 EUR 14.05.2014 20.05.2014
Zmluva na výkon stavebného dozoru OK TREND FIĽAKOVO, s.r.o. 15.05.2014 [PDF, 103 kB] 6185,72 EUR 15.05.2014 16.05.2014
0254031456 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 14.05.2014 [PDF, 126 kB] 11,20 EUR 14.05.2014 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
105/2014py Zmluva Tomáš Plaszky - Divadlo v kufri 13.05.2014 [PDF, 77 kB] 425,00 EUR 13.05.2014
17/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 Mužský spevácky zbor PRO KULTÚRA 13.05.2014 [PDF, 53 kB] 300,00 EUR 02.05.2014 14.05.2014
20004/26120130025 Zmluva o účasti na projekte Metodicko-pedagogické centrum 13.05.2014 [PDF, 238 kB] 09.04.2014
20712/26120130025 Zmluva o účasti na projekte Metodicko-pedagogické centrum 13.05.2014 [PDF, 317 kB] 03.04.2014
Mandátna zmluva LEGAL TENDER s.r.o. 13.05.2014 [PDF, 56 kB] 100,00 EUR (bez DPH) 31.03.2014 31.03.2014
A5415484 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 12.05.2014 [PDF, 326 kB] 24.04.2014 24.04.2014 Ident. kód dodatku: 7413942
A5415484 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 12.05.2014 [PDF, 327 kB] 24.04.2014 24.04.2014 Ident. kód dodatku: 7413943
A2588691 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 12.05.2014 [PDF, 330 kB] 24.04.2014 24.04.2014 Ident. kód dodatku: 7413917
A1829583 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 12.05.2014 [PDF, 309 kB] 24.04.2014 24.04.2014 Ident. kód dodatku: 7413927
A1794312 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 12.05.2014 [PDF, 330 kB] 24.04.2014 24.04.2014 Ident. kód dodatku: 7413846
A1374943 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 12.05.2014 [PDF, 330 kB] 24.04.2014 24.04.2014 Ident. kód dodatku: 7414866
A1374943 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 12.05.2014 [PDF, 328 kB] 24.04.2014 24.04.2014 Ident. kód dodatku: 7414865
A1374943 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 12.05.2014 [PDF, 338 kB] 24.04.2014 24.04.2014 Ident. kód dodatku: 7414834
A1374943 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 12.05.2014 [PDF, 331 kB] 24.04.2014 24.04.2014 Ident. kód dodatku: 7414863
A1373451 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 12.05.2014 [PDF, 314 kB] 24.04.2014 24.04.2014 Ident. kód dodatku: 7414931
A1373451 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 12.05.2014 [PDF, 327 kB] 24.04.2014 24.04.2014 Ident. kód dodatku: 7414932
A1373451 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 12.05.2014 [PDF, 327 kB] 24.04.2014 24.04.2014 Ident. kód dodatku: 7414933
A1373451 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s. 12.05.2014 [PDF, 327 kB] 24.04.2014 24.04.2014 Ident. kód dodatku: 7414934
834237 Návrh poistnej zmluvy Allianz - Slovenská poiťovňa, a.s. 12.05.2014 [PDF, 78 kB] 53,74 EUR (mesačne) 12.05.2014
834237 Zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. 12.05.2014 [PDF, 132 kB] 12.05.2014
Zmluva o dielo SE GROUPPE s.r.o. 12.05.2014 [PDF, 91 kB] 100,00 EUR (bez DPH) 17.04.2014 13.05.2014
0264031454 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 09.05.2014 [PDF, 100 kB] 18,00 EUR 09.05.2014 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
0254031455 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 09.05.2014 [PDF, 136 kB] 4,00 EUR 09.05.2014 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
3/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 Občianske združenie Pro Schola Nostra 09.05.2014 [PDF, 52 kB] 300,00 EUR 04.04.2014 10.05.2014
16/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 Športový klub Powerlifting Fiľakovo 06.05.2014 [PDF, 54 kB] 200,00 EUR 02.05.2014 07.05.2014
8005070414 Zmluva o pripojení SPP - distribúcia, a.s. 06.05.2014 [PDF, 320 kB] 16.04.2014 28.04.2014
15/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 OZ Rómov Fiľakova 24.04.2014 [PDF, 52 kB] 250,00 EUR 16.04.2014 25.04.2014
13/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 OZ Pro Gaudio 23.04.2014 [PDF, 51 kB] 200,00 EUR 16.04.2014 24.04.2014
14/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 OZ Kovosmaltskí zvárači 17.04.2014 [PDF, 51 kB] 250,00 EUR 16.04.2014 18.04.2014
0254031451 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 17.04.2014 [PDF, 109 kB] 11,60 EUR 17.04.2014 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
11/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 Fiľakovský cross 16.04.2014 [PDF, 47 kB] 600,00 EUR 04.04.2014 17.04.2014
03/2014/OEaMM Kúpna zmluva Štefan Mag 14.04.2014 [PDF, 35 kB] 120,00 EUR 11.04.2014 15.04.2014
0234031449 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 14.04.2014 [PDF, 84 kB] 84,30 EUR 31.03.2014 01.04.2014 31.05.2014 Skupinové úrazové poistenie U2
7/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 Zväz skautov maďarskej národnosti, 47. Zbor Istvána Koháryho II. 14.04.2014 [PDF, 49 kB] 600,00 EUR 04.04.2014 15.04.2014
12/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 OZ MADOM 10.04.2014 [PDF, 52 kB] 1525,00 EUR 09.04.2014 11.04.2014
10/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 OZ MADOM 10.04.2014 [PDF, 52 kB] 600,00 EUR 04.04.2014 11.04.2014
5/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 FTC Fiľakovo 10.04.2014 [PDF, 53 kB] 650,00 EUR 04.04.2014 11.04.2014
4/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 Občianske združenie IN-NOVA 10.04.2014 [PDF, 53 kB] 350,00 EUR 04.04.2014 11.04.2014
8/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 Mestské kultúrne stredisko 10.04.2014 [PDF, 48 kB] 350,00 EUR 04.04.2014 11.04.2014
164/2014 Zmluva "Complete" o poskytovaní služieb elektronického monitoring Commander Systems, s.r.o. 09.04.2014 [PDF, 281 kB] 26.03.2014
9/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 Melódia - ženský spevácky zbor Fiľakovo 09.04.2014 [PDF, 53 kB] 600,00 EUR 04.04.2014 10.04.2014
6/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 Občianske združenie Koháry 07.04.2014 [PDF, 53 kB] 150,00 EUR 04.04.2014 08.04.2014
4/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 Oppidum Fileck 07.04.2014 [PDF, 53 kB] 600,00 EUR 04.04.2014 08.04.2014
0234031446 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 07.04.2014 [PDF, 107 kB] 174,42 EUR 31.03.2014 01.04.2014 30.09.2014 Skupinové úrazové poistenie U2
A/513/01/2008 Dodatok č. 3 ku zmluve č. A/513/01/2008 TOPSET Solutions s.r.o. 01.04.2014 [PDF, 29 kB] 27.03.2014 02.04.2014
0264031445 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 31.03.2014 [PDF, 102 kB] 25,20 EUR 28.03.2014 29.03.2014 29.03.2014 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.02.2013 Ing. Angela Vargová - VA PROJEKT 17.03.2014 [PDF, 38 kB] 13.03.2014 18.03.2014 Zmluva o dielo zo dňa 20.02.2013
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 26.03.2010 Ing. Otto Maroši - FIRETECH 17.03.2014 [PDF, 35 kB] 13.03.2014 18.03.2014 Zmluva o dielo zo dňa 26.03.2010
Zmluva o dielo Ing. Otto Maroši - FIRETECH 17.03.2014 [PDF, 44 kB] 424,83 EUR 26.03.2010
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 25.03.2010 Ing. Tóth Norbert 17.03.2014 [PDF, 36 kB] 10.03.2014 18.03.2014 Zmluva o dielo zo dňa 25.03.2010
Zmluva o dielo Ing. Tóth Norbert 17.03.2014 [PDF, 125 kB] 279,65 EUR 25.03.2010
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o. 07.03.2014 [PDF, 153 kB] 4500,00 EUR (bez DPH) 28.02.2014 08.03.2014
2/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 Mestská organizácia Jednoty dôchodcov 07.03.2014 [PDF, 55 kB] 150,00 EUR 06.03.2014 08.03.2014
9 Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní okresných kôl súťaží a predmetových olympiád v roku 2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Banská Bystrica, odbor školstva 03.03.2014 [PDF, 49 kB] 21.02.2014 24.02.2014 31.12.2014
Kúpna zmluva Slovenská republika, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky - správca majetku štátu 28.02.2014 [PDF, 172 kB] 11350,00 EUR 17.12.2013 01.03.2014
02/2014/OEaMM Kúpna zmluva Ľubomír Krpeľan 25.02.2014 [PDF, 41 kB] 21400,00 EUR 20.02.2014
Zmluva o dielo SE GROUPPE s.r.o. 21.02.2014 [PDF, 87 kB] 17.02.2014 22.02.2014
0254031435 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 21.02.2014 [PDF, 92 kB] 16,00 EUR 21.02.2014 22.02.2014 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
01/01/2014 Zmluva o dielo PROMOST s.r.o. 19.02.2014 [PDF, 148 kB] 18000,00 EUR 14.02.2014
02/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Fiľakovské Kováče v roku 2014 Obec Fiľakovské Kováče 31.01.2014 [PDF, 69 kB] 29.01.2014 01.02.2014
Zmluva o zriadení vecného bremena ARDIS, a.s. 30.01.2014 [PDF, 74 kB] 30.01.2014
01/2014/OEaMM Kúpna zmluva Marta Molnárová 29.01.2014 [PDF, 43 kB] 10255,44 EUR 20.01.2014 30.01.2014
A/513/01/2008 Dodatok č. 2 ku zmluve č. A/513/01/2008 TOPSET Solutions s.r.o. 29.01.2014 [PDF, 43 kB] 29.01.2014 30.01.2014
Kúpna zmluva Štefan Majoroš - M.K.TRADE 28.01.2014 [PDF, 59 kB] 513,45 EUR 21.01.2014 29.01.2014
Kúpna zmluva Štefan Majoroš - M.K.TRADE 28.01.2014 [PDF, 66 kB] 1717,33 EUR 21.01.2014 29.01.2014
940/2011/UZ Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 940/2011/UZ Všeobecná úverová banka, a.s. 17.01.2014 [PDF, 480 kB] 16.01.2014 Zmluva o termínovanom úvere č. 940/2011/UZ
01/2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2014 OZ FTC Fiľakovo 14.01.2014 [PDF, 50 kB] 73050,00 EUR 09.01.2014 15.01.2014
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Telefónica Slovakia, s.r.o. 13.01.2014 [PDF, 124 kB] 01.10.2014
Zmluva o poskytovaní technickej služby Szajko Arpad 13.01.2014 [PDF, 58 kB] 10.01.2014
4419003136 Poistná zmluva KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 09.01.2014 [PDF, 138 kB] 30.12.2013 10.01.2014
10/2013 Rámcová dohoda o poskytnutí poistných služieb KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 09.01.2014 [PDF, 201 kB] 10.01.2014
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou televíznych programov v rámci vysielacieho času televíznej spoločnosti TV LocAll, s.r.o. 03.01.2014 [PDF, 107 kB] 600,00 EUR (mesačne) 02.01.2014 04.01.2014
045/4.1MP/2013 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 23.12.2013 [PDF, 732 kB] 19.12.2013 24.12.2013
Dohoda o zrušení prílohy č.4 a uzatvorení novej prílohy č.4 obchodnej zmluvy č. 206201231 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 18.12.2013 [PDF, 84 kB] 16.12.2013
226209 Zmluva o postúpení práv a povinností odberateľa z uzavretej zmluvy č. 206201231 zo dňa 8.1.2013 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 18.12.2013 [PDF, 130 kB] 16.12.2013
DOD/01 - 2013//166/2012-IZ-5.0/V Dodatok k Zmluve o spolupráci v rámci projektu Terénna sociálna práca v obciach s kódom ITMS 27120130525 zo dňa 28.06.2012 Fond sociálneho rozvoja 17.12.2013 [PDF, 95 kB] 10.12.2013 01.01.2014 Zmluva o spolupráci č. 166/2012-IZ-5.0/V
11/2013/OEaMM Kúpna zmluva Edita Szabová 16.12.2013 [PDF, 36 kB] 460,00 EUR 11.12.2013 17.12.2013
206201231 Príloha č. 20 k obchodnej zmluve č. 206201231 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 12.12.2013 [PDF, 86 kB] 10.12.2013
226209 Zmluva o postúpení práv a povinností odberateľa z uzavretej zmluvy č. 206201231 zo dňa 8.1.2013 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 12.12.2013 [PDF, 131 kB] 10.12.2013
31/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2013 Kolkársky oddiel Fiľakovo 10.12.2013 [PDF, 106 kB] 200,00 EUR 09.12.2013 11.12.2013
30/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2013 ZO Csemadok vo Fiľakove 09.12.2013 [PDF, 108 kB] 300,00 EUR 03.12.2013 10.12.2013
2/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2013 DATABO 02.12.2013 [PDF, 108 kB] 80,00 EUR 02.12.2013 03.12.2013
28/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2013 ZO Csemadok vo Fiľakove 29.11.2013 [PDF, 112 kB] 500,00 EUR 27.11.2013 30.11.2013
10/2013/OEaMM Kúpna zmluva Ľudovít Rozgonyi 27.11.2013 [PDF, 37 kB] 700,00 EUR 26.11.2013 28.11.2013
09/2013/OEaMM Kúpna zmluva Ondrej Mács 27.11.2013 [PDF, 37 kB] 525,00 EUR 26.11.2013 28.11.2013
07/2013/OEaMM Kúpna zmluva Ľudovít Kelemen 27.11.2013 [PDF, 37 kB] 710,00 EUR 26.11.2013 28.11.2013
08/2013/OEaMM Kúpna zmluva Marian Albert 27.11.2013 [PDF, 36 kB] 505,00 EUR 26.11.2013 28.11.2013
06/2013/OEaMM Kúpna zmluva Csaba Nagy 27.11.2013 [PDF, 37 kB] 710,00 EUR 26.11.2013 28.11.2013
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Illéš Norbert, Illéšová Tímea 18.11.2013 [PDF, 45 kB] 2504,19 EUR 18.11.2013 19.11.2013
0254031417 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 18.11.2013 [PDF, 289 kB] 10,40 EUR 15.11.2013 16.11.2013 16.11.2013 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
243/2013 Zmluva o dielo KAMTEL, spol. s r.o. 07.11.2013 [PDF, 173 kB] 3578,40 EUR 04.11.2013 08.11.2013
27/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2013 Csemadok Novohradský oblastný výbor 06.11.2013 [PDF, 113 kB] 165,00 EUR 04.11.2013 05.11.2013
Rámcová kúpna zmluva BEATI, s.r.o. 30.10.2013 [PDF, 160 kB] 02.09.2013 01.09.2013 31.08.2014 ŠJ pri MŠ Štúrova
26/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2013 Mestská organizácia Jednoty dôchodcov 23.10.2013 [PDF, 112 kB] 150,00 EUR 22.10.2013 24.10.2013
25/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2013 FTC Fiľakovo 22.10.2013 [PDF, 114 kB] 350,00 EUR 21.10.2013 23.10.2013
Kúpna zmluva Jozef Ferencz, MASO-ÚDENINY 21.10.2013 [PDF, 128 kB] 02.09.2013 30.06.2014 Školská jedáleň pri MŠ Štúrova
Kúpna zmluva STARVYS, s.r.o. 17.10.2013 [PDF, 51 kB] 31.08.2013 01.09.2013 31.08.2014 Školská jedáleň pri MŠ Daxnerova
Kúpna zmluva Simon Ondrej, Simon-Styl 17.10.2013 [PDF, 133 kB] 02.09.2013 02.09.2013 30.08.2014 Školská jedáleň pri MŠ Daxnerova
Kúpna zmluva Jozef Ferencz, MASO-ÚDENINY 17.10.2013 [PDF, 131 kB] 02.09.2013 30.06.2014 Školská jedáleň pri MŠ Daxnerova
Kúpna zmluva CBA Slovakia s.r.o. 17.10.2013 [PDF, 103 kB] 02.09.2013 02.09.2013 30.08.2014 Školská jedáleň pri Materskej škole, Fiľakovo, Daxnerova 15
Kúpna zmluva CHRIEN spol. s r.o. 17.10.2013 [PDF, 88 kB] 02.09.2013 01.09.2013 30.06.2014 Školská jedáleň pri MŠ-ÓVODA Daxnerova
Dodatok č.1 ku Kúpno-predajnej zmluve zo dňa 2.9.2013 INMEDIA, spol. s r.o. 17.10.2013 [PDF, 39 kB] Kúpno-predajná zmluva zo dňa 2.9.2013
Kúpno-predajná zmluva INMEDIA, spol. s r.o. 17.10.2013 [PDF, 155 kB] 02.09.2013 02.09.2013 30.08.2014 Školská jedáleň pri MŠ Daxnerova
2013/DC/01/012 Zmluva o dielo STRABAG s.r.o. 17.10.2013 [PDF, 68 kB] 47987,21 EUR 16.10.2013 16.10.2013 Vrchná stavba - ulica Mládežnícka, Fiľakovo
0254034089 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 14.10.2013 [PDF, 284 kB] 8,80 EUR 11.10.2013 12.10.2013 12.10.2013 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Zoltán Váradi 08.10.2013 [PDF, 37 kB] 5459,68 EUR 08.10.2013 09.10.2013
Kúpna zmluva KOLIBA Trade, s.r.o. 07.10.2013 [PDF, 157 kB] 02.09.2013
13/181/0831/1 Rámcová kúpna zmluva AG FOODS SK s.r.o. 07.10.2013 [PDF, 183 kB] 31.08.2013 31.08.2013 31.08.2014
Kúpna zmluva CHRIEN spol. s r.o. 07.10.2013 [PDF, 180 kB] 01.09.2013 30.06.2014
Rámcová kúpna zmluva BEATI, s.r.o. 07.10.2013 [PDF, 143 kB] 01.09.2013 01.09.2013 31.08.2014 ŠJ pri MŠ Štúrova
Kúpno-predajná zmluva INMEDIA, spol. s r.o. 07.10.2013 [PDF, 204 kB] 02.09.2013 02.09.2013 30.08.2014 Školská jedáleň pri MŠ Štúrova
Kúpno-predajná zmluva PEKÁREŇ spol. s r.o. 07.10.2013 [PDF, 181 kB] 01.09.2013 30.06.2014
Zmluva na výrub drevín Igor Zbyňovec 02.10.2013 [PDF, 58 kB] 26.09.2013 03.10.2013
Dodatok č. 1 k „Nájomnej zmluve zo dňa 06.05.2009“ Ing. Lea Uhliariková 24.09.2013 [PDF, 31 kB] 24.09.2013 Nájomná zmluva zo dňa 06.05.2009
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Oľga Pélyová 23.09.2013 [PDF, 47 kB] 3838,73 EUR 18.09.2013
7011-13 Zmluva o dielo na zhotovenie ÚPN - O Fiľakovo - Zmeny a doplnky č. 6 ARKA-architektonická kancelária, Košice spol. s r.o. 13.09.2013 [PDF, 75 kB] 3840,00 EUR 03.09.2013 03.09.2013
24/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2013 Občianske združenie Rodná zem - Szülőföld Polgári Társulás 13.09.2013 [PDF, 38 kB] 150,00 EUR 13.09.2013 14.09.2013
173/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín Úrad vlády Slovenskej republiky 11.09.2013 [PDF, 390 kB] 6000,00 EUR 23.05.2013
Zmluva o dielo Ivan Ádám - Stavebné práce 11.09.2013 [PDF, 39 kB] 1620,00 EUR 07.09.2013
Zmluva o dielo Róbert Schneider 05.09.2013 [PDF, 46 kB] 12000,00 EUR 05.09.2013 05.09.2013
05/2013/OEaMM Kúpna zmluva Aron, spol. s r.o., Vojtech Balázs, Csilla Balázsová, Ladislav Kovács, Gabriela Kovácsová, Ervín Šimon 02.09.2013 [PDF, 40 kB] 1810,00 EUR 08.07.2013 03.09.2013
185/2006/02 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 185/2006/02 o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku mesta Fiľakovo Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 28.08.2013 [PDF, 50 kB] 27.08.2013 29.08.2013
185/2006/02 Zmluva o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku mesta Fiľakovo Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 28.08.2013 [PDF, 158 kB] 01.12.2006 01.11.2006 neurčito
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Eva Berkyová 27.08.2013 [PDF, 39 kB] 791,55 EUR 01.07.2013
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Róbert Znám, Marcela Známová 27.08.2013 [PDF, 44 kB] 3486,39 EUR 23.05.2013
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Katarína Molnárová 27.08.2013 [PDF, 42 kB] 407,67 EUR 26.04.2013
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Miroslav Sokolt 27.08.2013 [PDF, 44 kB] 2532,43 EUR 18.03.2013
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Alžbeta Illéšová 27.08.2013 [PDF, 44 kB] 3483,56 EUR 22.02.2013
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Vojtech Oláh 27.08.2013 [PDF, 39 kB] 394,83 EUR 02.01.2013
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Balogová Szabóová Katarína 27.08.2013 [PDF, 44 kB] 3484,98 EUR 24.10.2012
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Štefan Tomolya 27.08.2013 [PDF, 44 kB] 3482,15 EUR 15.10.2012
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Eva Bencsiková 27.08.2013 [PDF, 45 kB] 3873,76 EUR 15.10.2012
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Ladislav Bari 27.08.2013 [PDF, 44 kB] 2504,19 EUR 27.09.2012
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Andrea Bariaková, Gabriel Benčik 27.08.2013 [PDF, 45 kB] 3396,03 EUR 20.09.2012
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Mária Tóthová 27.08.2013 [PDF, 44 kB] 3453,92 EUR 18.09.2012
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Július Elek 27.08.2013 [PDF, 43 kB] 3393,20 EUR 13.09.2012
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Mgr. Marián Bozó, Mgr. Dana Bozóová 27.08.2013 [PDF, 44 kB] 3486,39 EUR 10.09.2012
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Milena Tóthová 27.08.2013 [PDF, 44 kB] 3461,45 EUR 04.09.2012
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Štefan Bencsík, Hedviga Bencsíková 27.08.2013 [PDF, 44 kB] 3378,14 EUR 27.08.2012
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Manuela Ostrihoňová 27.08.2013 [PDF, 44 kB] 3482,15 EUR 17.07.2012
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Miroslav Tóth 27.08.2013 [PDF, 44 kB] 3461,45 EUR 16.07.2012
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Alica Pisárová 27.08.2013 [PDF, 44 kB] 3482,15 EUR 22.06.2012
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Ladislav Fízeľa 27.08.2013 [PDF, 43 kB] 3489,21 EUR 15.06.2012
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Tibor Šimon 27.08.2013 [PDF, 45 kB] 2813,81 EUR 12.06.2012
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Jiřina Nociarová 27.08.2013 [PDF, 44 kB] 2501,37 EUR 12.06.2012
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Mgr. Štefan Ujpál, Mgr. Jarmila Ujpálová 27.08.2013 [PDF, 44 kB] 3393,20 EUR 06.06.2012
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Dušan Ungvarský, Pavlína Ungvarská 27.08.2013 [PDF, 44 kB] 3507,10 EUR 04.06.2012
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Alexander Mihályi, Katarína Mihályiová 27.08.2013 [PDF, 44 kB] 3482,15 EUR 31.05.2012
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Alfréd Bari, Alžbeta Bariová 27.08.2013 [PDF, 44 kB] 3486,39 EUR 31.05.2012
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Monika De Almeidová 27.08.2013 [PDF, 42 kB] 3388,97 EUR 29.05.2012
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Rudolf Schneider 27.08.2013 [PDF, 43 kB] 3380,50 EUR 26.04.2012
23/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2013 Folklórne združenie Jánošík pri DMS vo Fiľakove 23.08.2013 [PDF, 53 kB] 300,00 EUR 21.08.2013 24.08.2013
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Andrea Molnárová 21.08.2013 [PDF, 43 kB] 3390,38 EUR 15.08.2013 22.08.2013
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Július Oláh, Margita Oláhová 21.08.2013 [PDF, 43 kB] 587,96 EUR 24.07.2013 22.08.2013
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Štefan Szabó 21.08.2013 [PDF, 38 kB] 372,09 EUR 19.07.2013 22.08.2013
Z-027/2013/MI Licenčná zmluva IURA EDITION spol. s r.o. 19.08.2013 [PDF, 76 kB] 285,60 EUR (licencia) + 357,60 EUR (aktualizácia) 02.08.2013 20.08.2013 neurčito programové vybavenie Automatizovaný Systém Právnych Informácií
Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov KOLIBA Trade, s.r.o. 01.08.2013 [PDF, 243 kB] 19.07.2013 02.08.2013 neurčito dodávka mliečnych výrobkov pre MŠ Štúrova
01/2013/OEaMM Dodatok č.1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č. 01/2013/OEaMM zo dňa 17. júna 2013 Marta Molnárová 16.07.2013 [PDF, 31 kB] 16.07.2013 Zmluva č. 01/2013/OEaMM
22/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2013 DATABO 11.07.2013 [PDF, 55 kB] 200,00 EUR 10.07.2013 12.07.2013
21/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2013 OZ MADOM 11.07.2013 [PDF, 56 kB] 200,00 EUR 10.07.2013 12.07.2013
25/055/10 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) - Dodatok č. 3 Prima banka Slovensko, a.s. 10.07.2013 [PDF, 61 kB] 09.07.2013 dodatok k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 25/055/10 zo dňa 13.07.2010
Zmluva o dielo JCS, s.r.o. 09.07.2013 [PDF, 100 kB] 250,00 EUR 03.07.2013 09.07.2013
11K441025 Dodatok č. 1 k zmluve č. 11K441025 o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta uzavretej dňa 27.1.2011 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.07.2013 [PDF, 234 kB] 01.07.2013 01.07.2013 Zmluva č. 11K441025
13M507009 Dohoda o dodávkach výrobkov a tovarov a Dohoda o poskytovaní služieb DOXX MINERÁL s.r.o. 04.07.2013 [PDF, 212 kB] 26.06.2013 26.06.2013
0254031402 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 03.07.2013 [PDF, 105 kB] 4,40 EUR 03.07.2013 08.07.2013 08.07.2013 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
0264031401 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 03.07.2013 [PDF, 100 kB] 6,60 EUR 03.07.2013 09.07.2013 09.07.2013 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
0254031400 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 03.07.2013 [PDF, 104 kB] 13,20 EUR 03.07.2013 10.07.2013 12.07.2013 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
02/2013/US Kúpna zmluva Alžbeta Farkašová 01.07.2013 [PDF, 25 kB] 331,94 EUR 01.07.2013
04/2013/OEaMM Kúpna zmluva Botoš Pavel, Botošová Viola 01.07.2013 [PDF, 36 kB] 475,00 EUR 28.06.2013 02.07.2013
01/2013/US Kúpna zmluva Helena Simčuvová 01.07.2013 [PDF, 25 kB] 331,94 EUR 27.02.2013
0254031395 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 01.07.2013 [PDF, 153 kB] 8,40 EUR 28.06.2013 29.06.2013 29.06.2013 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
0254031394 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 01.07.2013 [PDF, 259 kB] 5,20 EUR 27.06.2013 29.06.2013 29.06.2013 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
01/2013/OEaMM Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy Marta Molnárová 01.07.2013 [PDF, 66 kB] 10255,44 EUR 17.06.2013
0264031310 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 21.06.2013 [PDF, 252 kB] 2,40 EUR 21.06.2013 22.06.2013 22.06.2013 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
0264031308 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 21.06.2013 [PDF, 273 kB] 21.06.2013 21.06.2013 23.06.2013 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
20/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2013 Mužský spevácky zbor PRO KULTÚRA 18.06.2013 [PDF, 156 kB] 200,00 EUR 17.06.2013 19.06.2013
19/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2013 Mužský spevácky zbor PRO KULTÚRA 18.06.2013 [PDF, 157 kB] 350,00 EUR 17.06.2013 19.06.2013
0264031389 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 13.06.2013 [PDF, 208 kB] 37,80 EUR 13.06.2013 14.06.2013 16.06.2013 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
18/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2013 Oppidum Fileck 04.06.2013 [PDF, 140 kB] 250,00 EUR 04.06.2013 05.06.2013
16/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2013 OZ Zsákszinház 31.05.2013 [PDF, 162 kB] 200,00 EUR 27.05.2013 01.06.2013
17/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2013 OZ MADOM 28.05.2013 [PDF, 151 kB] 350,00 EUR 27.05.2013 29.05.2013
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2013/2014 HOOK, s.r.o. 27.05.2013 [PDF, 201 kB] 23.05.2013 Školská jedáleň pri MŠ Štúrova
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2013/2014 HOOK, s.r.o. 24.05.2013 [PDF, 173 kB] 23.05.2013 Školská jedáleň pri MŠ Daxnerova
ZD-31-13-01 Zmluva o dielo Geosofting spol. s r.o. 23.05.2013 [PDF, 413 kB] 7800,00 EUR 15.03.2013 Vypracovanie projektovej dokumentácie „Terénne úpravy - Lom Chrastie I Fiľakovo"
0254031369 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 22.05.2013 [PDF, 250 kB] 10,80 EUR 22.05.2013 24.05.2013 24.05.2013 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
0264031368 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 22.05.2013 [PDF, 223 kB] 21,00 EUR 22.05.2013 25.05.2013 25.05.2013 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
026 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 22.05.2013 [PDF, 345 kB] 5,40 EUR 17.05.2013 18.05.2013 18.05.2013 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
15/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2013 Melódia - ženský spevácky zbor 20.05.2013 [PDF, 146 kB] 280,00 EUR 17.05.2013 18.05.2013
14/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2013 OZ Kvapky rosy 15.05.2013 [PDF, 150 kB] 200,00 EUR 14.05.2013 16.05.2013
13/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2013 OZ MADOM 14.05.2013 [PDF, 151 kB] 150,00 EUR 14.05.2013 15.05.2013
Zmluva o poskytnutí reklamy LASTMEDIA, s.r.o. 13.05.2013 [PDF, 119 kB] 1000,00 EUR 10.05.2013 14.05.2013 10.05.2014
12/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2013 Spoločnosť PRO FUTURO 30.04.2013 [PDF, 55 kB] 620,00 EUR 29.04.2013 01.05.2013
10/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2013 Občianske združenie Pro Schola Nostra 29.04.2013 [PDF, 54 kB] 150,00 EUR 12.04.2013 30.04.2013
03/2013 Zmluva o dielo INPER s.r.o. 26.04.2013 [PDF, 83 kB] 828,00 EUR 23.04.2013 Odborný posudok pre ďalšiu prípravu a finančné zabezpečenie odstránenia havarijného stavu konštrukcií objektov.
4/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2013 Zväz skautov maďarskej národnosti, 47. Zbor Istvána Koháryho II. 25.04.2013 [PDF, 50 kB] 100,00 EUR 12.04.2013 26.04.2013
3/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2013 Zväz skautov maďarskej národnosti, 47. Zbor Istvána Koháryho II. 25.04.2013 [PDF, 51 kB] 100,00 EUR 12.04.2013 26.04.2013
9/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2013 Melódia - ženský spevácky zbor Fiľakovo 23.04.2013 [PDF, 53 kB] 660,00 EUR 12.04.2013 24.04.2013
5/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2013 Fiľakovský cross 22.04.2013 [PDF, 49 kB] 600,00 EUR 12.04.2013 23.04.2013
0109001738 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Komunálna poisťovňa, a.s. 18.04.2013 [PDF, 746 kB] 91,60 EUR (ročne) 12.04.2013 13.04.2013 neurčito
11/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2013 Mestská organizácia Jednoty dôchodcov 16.04.2013 [PDF, 48 kB] 200,00 EUR 12.04.2013 17.04.2013
8/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2013 Občianske združenie Koháry 15.04.2013 [PDF, 51 kB] 660,00 EUR 12.04.2013 16.04.2013
7/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2013 Oppidum Fileck 15.04.2013 [PDF, 51 kB] 660,00 EUR 12.04.2013 16.04.2013
6/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2013 INFO ROM 15.04.2013 [PDF, 48 kB] 600,00 EUR 12.04.2013 16.04.2013
0254031358 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 11.04.2013 [PDF, 187 kB] 4,00 EUR 11.04.2013 13.04.2013 13.04.2013 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
0254031357 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 11.04.2013 [PDF, 202 kB] 9,60 EUR 11.04.2013 12.04.2013 12.04.2013 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
3/§50j/2013 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 08.04.2013 [PDF, 355 kB] 20.03.2013 09.04.2013
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Július Bozó 08.04.2013 [PDF, 34 kB] 1500,00 EUR 13.03.2013
0264031355 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 28.03.2013 [PDF, 174 kB] 26,40 EUR 28.03.2013 30.03.2013 30.03.2013 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
R_47/2013 Zmluva o dielo IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy 27.03.2013 [PDF, 192 kB] 641,93 EUR 25.03.2013 28.03.2013 neurčito aplikačné programové vybavenie
02/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2013 Mestské kultúrne stredisko 20.03.2013 [PDF, 155 kB] 350,00 EUR 20.03.2013 21.03.2013
01/2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2013 OZ FTC Fiľakovo 20.03.2013 [PDF, 128 kB] 66240,00 EUR 19.03.2013 21.03.2013
606/1130/2000 Záložná zmluva Štátny fond rozvoja bývania 18.03.2013 [PDF, 173 kB] 21.02.2013
Dohoda o zabezpečení, realizácii a financovaní obvodného kola chemickej olympiády v roku 2013 Obvodný úrad Banská Bystrica, odbor školstva 07.03.2013 [PDF, 129 kB] 26.02.2013 01.03.2013 31.12.2013
Zmluva o dielo Architektonické štúdio ATRIUM s.r.o. 06.03.2013 [PDF, 113 kB] 4800,00 EUR 25.02.2013 07.03.2013
Kúpna zmluva Štefan Majoroš - M.K.TRADE 04.03.2013 [PDF, 140 kB] 8601,10 EUR 15.02.2013 05.03.2013 dodávka výpočtovej techniky pre projekt
7002-13 Zmluva o dielo na zhotovenie návrhu ÚPN zóny - Fiľakovo centrum, Zmeny a doplnky 2013 ARKA-architektonická kancelária, s.r.o. 27.02.2013 [PDF, 164 kB] 7176,00 EUR 22.02.2013 22.02.2013
Zmluva o odbere a zhodnotení odpadu - druhotných surovín MEPOS s.r.o. 27.02.2013 [PDF, 217 kB] 21.01.2013 01.02.2013 31.12.2013
Zmluva o dielo Ing. Angela Vargová - VA PROJEKT 21.02.2013 [PDF, 154 kB] 950,00 EUR 20.02.2013 zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
5720056977 Poistná zmluva Generali Slovensko poisťovňa, a.s. 13.02.2013 [PDF, 1,19 MB] 196,00 EUR 07.02.2013 08.02.2013 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
382/2012/SRP Dodatok č.1 k zmluve č. 382/2012/SRP o ochrane majetku alebo osoby prostredníctvom zabezpečovacieho systému Patrol & Guard s.r.o. 12.02.2013 [PDF, 101 kB] 29.01.2013 01.02.2013 neurčito Zmluva č. 382/2012/SRP
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou televíznych programov v rámci vysielacieho času televíznej spoločnosti TV LocAll - Bernarda Šípošová - Štúdio Beta 11.02.2013 [PDF, 188 kB] 11.02.2013 11.02.2013 31.12.2013
Kolektívna zmluva na rok 2013 z. o. Odborového zväzu SLOVES pri MsÚ, MsKS, VPS Fiľakovo, Nezábudka, n.o. a Hradnom múzeu vo Fiľakove 01.02.2013 [PDF, 193 kB] 31.01.2013 01.02.2013 31.12.2013
1999/2013-M_ORF Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 31.01.2013 [PDF, 279 kB] 205920,00 EUR 10.01.2013
Mandátna zmluva Mader Miroslav 31.01.2013 [PDF, 181 kB] 500,00 EUR 21.12.2012 neurčito
028/4021/12SU Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti OTP Banka Slovensko, a.s. 24.01.2013 [PDF, 213 kB] 13.12.2012
A/513/01/2008 Dodatok č. 1 ku zmluve č. A/513/01/2008 TOPSET Solutions s.r.o. 23.01.2013 [PDF, 95 kB] 23.01.2013 24.01.2013
A/513/01/2008 Zmluva o aktualizácii programov TOPSET Solutions s.r.o. 23.01.2013 [PDF, 268 kB] 30.06.2008 30.06.2008 neurčito
KZ 01/2013 Kúpna zmluva Filleck, s.r.o. 23.01.2013 [PDF, 47 kB] 2527,00 EUR 03.01.2013
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Vojtech Oláh 23.01.2013 [PDF, 39 kB] 394,83 EUR 02.01.2013
Zmluva o dodávke tepla Filbyt, s.r.o. 22.01.2013 [PDF, 104 kB] 02.01.2013 neurčito
Zmluva o dielo Vodoinštalatérske a kúrenárske práce, maloobchodná a veľkoobchodná činnosť - Tibor Erdélyi 21.01.2013 [PDF, 85 kB] 7800,00 EUR 07.01.2013 07.01.2013 31.01.2013 Rekonštrukcia plynovej kotolne a príprava TÚV štadión FTC Fiľakovo
Zmluva o podpore kultúrnych aktivít OZ MADOM vo Fiľakove OZ MADOM 14.01.2013 [PDF, 37 kB] 1525,00 EUR 04.01.2013 04.01.2013
Zmluva o podpore kultúrnych aktivít ZO Csemadok vo Fiľakove ZO Csemadok vo Fiľakove 10.01.2013 [PDF, 42 kB] 1525,00 EUR 07.01.2013 07.01.2013
3491711043 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 10.01.2013 [PDF, 51 kB] 70,55 EUR 27.12.2012
BBRSC/02227/2012 LC Nájomná zmluva Banskobystrický samosprávny kraj 07.01.2013 [PDF, 144 kB] 132,00 EUR 04.12.2012 19.12.2012 19.12.2013 prenájom nehnuteľnosti
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Štefan Mag, Tímea Magová 02.01.2013 [PDF, 45 kB] 3368,26 EUR 20.11.2012
2012/DC/01/021 Zmluva o dielo STRABAG s.r.o. 19.12.2012 [PDF, 139 kB] 10927,81 EUR 03.12.2012 Obnova asfaltového krytu ulica Sládkovičova Fiľakovo SO-2 spevnené plochy a parkoviská pri bytovom dome Sládkovičova č. 12-14-16-18
2012/DC/01/020 Zmluva o dielo STRABAG s.r.o. 19.12.2012 [PDF, 144 kB] 17263,99 EUR 03.12.2012 Obnova asfaltového krytu ulica Sládkovičova Fiľakovo SO-1 spevnené plochy a parkoviská pri bytovom dome Sládkovičova č. 1-3-5
382/2012/SRP Zmluva o ochrane majetku alebo osoby prostredníctvom zabezpečovacieho systému Patrol & Guard s.r.o. 19.12.2012 [PDF, 180 kB] 39,60 EUR (mesačne) 30.10.2012 neurčito Ochrana objektu napojením na pult centrálnej ochrany bezpečnostnou službou pre MŠ Daxnerova
0254031244 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 19.12.2012 [PDF, 139 kB] 6,00 EUR 12.12.2012 12.12.2012 12.12.2012 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
1 Zmluva č. 1 o refundácii časti mzdy zamestnancov v rámci Operačného programu Vzdelávanie Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Lajosa Mocsáryho 05.12.2012 [PDF, 67 kB] 26.11.2012 01.10.2012 30.09.2014
0254031336 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 28.11.2012 [PDF, 96 kB] 1,20 EUR 28.11.2012 28.11.2012 28.11.2012 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
0254031335 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 28.11.2012 [PDF, 111 kB] 14,40 EUR 28.11.2012 01.12.2012 01.12.2012 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
04/2012/OEaMM Kúpna zmluva CUPI TRANS, s.r.o. 20.11.2012 [PDF, 38 kB] 6168,75 EUR 19.11.2012
01/2012/OEaMM Zmluva o zriadení vecného bremena CUPI TRANS, s.r.o. 20.11.2012 [PDF, 45 kB] 50,00 EUR (ročne) 19.11.2012
KZ 03/2012 Kúpna zmluva Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť 19.11.2012 [PDF, 176 kB] 4314,00 EUR 23.10.2012
0264031193 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 14.11.2012 [PDF, 92 kB] 4,80 EUR 14.11.2012 16.11.2012 16.11.2012 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
315/2012-4220-3100 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb Ministerstvo hospodárstva SR 12.11.2012 [PDF, 947 kB] 24.10.2012 Prístupová komunikácia k spoločnosti DOMETIC SLOVAKIA, s.r.o.
Dohoda o cene Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 09.11.2012 [PDF, 52 kB] 59,52 EUR 06.10.2012 vypracovanie nájomnej zmluvy k stavbe: "Prístupová komunikácia k spoločnosti Dometic Slovakia, s.r.o."
0254031324 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 09.11.2012 [PDF, 106 kB] 12,40 EUR 09.10.2012 10.11.2012 10.11.2012 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
B-2011/0721-037828860 Darovacia zmluva Ústav informácií a prognóz školstva 07.11.2012 [PDF, 92 kB] 3765,16 EUR 14.06.2012 Predmet darovacej zmluvy: výpočtová technika, softvérové vybavenie a odborná literatúra
Zmluva o poskytnutí spluúčasti na projekte s názvom "Moderný svet, moderný život, moderná škola" Základná škola s vyučujúcim jazykom maďarským - alapiskola, Mládežnícka 7 06.11.2012 [PDF, 39 kB] 11298,47 EUR 29.10.2012
Zmluva o poskytnutí spluúčasti na projekte s názvom "Pripravovať budúcnosť znamená vytvárať súčasnosť" Základná škola Farská Lúka 1598/64A 06.11.2012 [PDF, 38 kB] 10371,53 EUR 29.10.2012
0234031192 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 06.11.2012 [PDF, 83 kB] 396,83 EUR 15.10.2012 15.10.2012 30.04.2013 Skupinové úrazové poistenie U2
001/185974/12-001/000 Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti Všeobecná úverová banka, a.s. 11.10.2012 [PDF, 132 kB] 11.10.2012 11.10.2012
0254029014 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 10.10.2012 [PDF, 101 kB] 3,20 EUR 05.10.2012 06.10.2012 06.10.2012 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
Mandátna zmluva Mgr. Anna Šimková 08.10.2012 [PDF, 49 kB] 08.10.2012 09.10.2012 30.09.2014
Zmluva o refundácii mzdových nákladov Základná škola s VJM Lajosa Mocsáryho 04.10.2012 [PDF, 47 kB] 01.10.2012 01.10.2012 30.09.2014
Nájomná zmluva Základná škola s VJM Lajosa Mocsáryho 04.10.2012 [PDF, 44 kB] 2600,00 EUR 01.10.2012 01.10.2012 30.09.2014
Kúpna zmluva CBA Slovakia s.r.o. 01.10.2012 [PDF, 54 kB] 28.09.2012 28.09.2012 neurčito dodávka potravinárskeho tovaru pre MŠ Daxnerova
Kúpno-predajná zmluva INMEDIA spol. s r.o. 01.10.2012 [PDF, 74 kB] 05.09.2012 05.09.2012 31.08.2013 dodávka potravinárskeho tovaru pre MŠ Daxnerova
Kúpna zmluva Jozef Ferencz, MASO-ÚDENINY 01.10.2012 [PDF, 93 kB] 03.09.2012 30.06.2013 predaj potravinárskych výrobkov pre MŠ Daxnerova
Kúpna zmluva Tatranská mliekareň a.s. 01.10.2012 [PDF, 87 kB] neurčito mliečne výrobky pre MŠ Daxnerova
Kúpna zmluva Simon Ondrej, Simon-Styl 01.10.2012 [PDF, 115 kB] 01.09.2012 neurčito dodávanie potravinárskeho tovaru, ovocia a zeleniny pre MŠ Daxnerova
Kúpna zmluva STARVYS, s.r.o. 01.10.2012 [PDF, 29 kB] 30.08.2012 01.09.2012 31.08.2013 pekárenské výrobky pre MŠ Daxnerova
Kúpna zmluva CHRIEN spol. s r.o. 01.10.2012 [PDF, 40 kB] 21.08.2012 01.09.2012 30.06.2013 dodávka potravín pre MŠ Daxnerova
0234029919 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 28.09.2012 [PDF, 360 kB] 58,14 EUR 27.09.2012 01.11.2012 31.04.2013 Skupinové úrazové poistenie U2
Kúpno-predajná zmluva PEKÁREŇ spol. s r.o. 28.09.2012 [PDF, 53 kB] 03.09.2012 03.09.2012 30.06.2013 dodávka pekárenských výrobkov pre MŠ Štúrova
Kúpna zmluva KOLIBA Trade, s.r.o. 28.09.2012 [PDF, 40 kB] 03.09.2012 dodávka tovaru pre MŠ Štúrova
Kúpna zmluva Jozef Ferencz, MASO-ÚDENINY 28.09.2012 [PDF, 93 kB] 03.09.2012 03.09.2012 30.06.2013 predaj potravinárskych výrobkov pre MŠ Štúrova
Kúpno-predajná zmluva INMEDIA spol. s r.o. 28.09.2012 [PDF, 79 kB] 03.09.2012 03.09.2012 31.08.2013 dodávka potravinárskeho tovaru pre MŠ Štúrova
Rámcová kúpna zmluva BEATI, s.r.o. 28.09.2012 [PDF, 70 kB] 03.09.2012 01.09.2012 31.08.2013 dodávka ovocia, zeleniny a potravín pre MŠ Štúrova
Rámcová kúpna zmluva AG FOODS SK s.r.o. 28.09.2012 [PDF, 67 kB] 03.09.2012 03.09.2012 31.08.2013 dodávka tovaru (potravín) pre MŠ Štúrova
Kúpna zmluva CHRIEN spol s r.o. 28.09.2012 [PDF, 42 kB] 21.08.2012 01.09.2012 30.06.2013 dodávka mrazených potravín pre MŠ Štúrova
0264031172 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 28.09.2012 [PDF, 97 kB] 19,20 EUR 28.09.2012 28.09.2012 28.09.2012 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
0234031170 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 27.09.2012 [PDF, 99 kB] 13,68 EUR 26.09.2012 01.10.2012 31.10.2012 Skupinové úrazové poistenie U2
0254031157 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 14.09.2012 [PDF, 52 kB] 14.09.2012 15.09.2012 15.09.2012 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
0254029911 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 07.09.2012 [PDF, 91 kB] 8,00 EUR 06.09.2012 08.09.2012 08.09.2012 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2012/2013 HOOK, s.r.o. 07.09.2012 [PDF, 85 kB] 04.09.2012 08.09.2012 Školská jedáleň pri MŠ Daxnerova 15, Fiľakovo
Rámcová zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich HOOK, s.r.o. 07.09.2012 [PDF, 96 kB] 04.09.2012 08.09.2012 Školská jedáleň pri MŠ Daxnerova 15, Fiľakovo
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2012/2013 HOOK, s.r.o. 07.09.2012 [PDF, 82 kB] 04.09.2012 08.09.2012 Školská jedáleň pri MŠ Štúrova 1, Fiľakovo
Rámcová zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich HOOK, s.r.o. 07.09.2012 [PDF, 91 kB] 04.09.2012 08.09.2012 Školská jedáleň pri MŠ Štúrova 1, Fiľakovo
0264029011 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 03.09.2012 [PDF, 137 kB] 5,40 EUR 01.09.2012 01.09.2012 01.09.2012 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
dodatok č.1 Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 940/2011/UZ Všeobecná úverová banka, a.s. 27.08.2012 [PDF, 70 kB]
0264029903 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 20.08.2012 [PDF, 90 kB] 10,20 EUR 17.08.2012 20.08.2012 20.08.2012 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
01/2012 Zmluva o dielo Ing. Tibor Tóth 14.08.2012 [PDF, 90 kB] 3500,00 EUR 13.08.2012 spracovanie projektovej dokumentácie stavby: Komunitné centrum - Fiľakovo
18/2012 Zmluva o dielo Renovia s.r.o. 14.08.2012 [PDF, 48 kB] 30312,01 EUR 08.08.2012 08.08.2012 prístupová komunikácia k spoločnosti DOMETIC Slovakia, s.r.o.
0254028999 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 20.07.2012 [PDF, 219 kB] 18,00 EUR 20.07.2012 21.07.2012 21.07.2012 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
810/2012/ODDRHA Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2012 Banskobystrický samosprávny kraj 13.07.2012 [PDF, 82 kB] 500,00 EUR 13.07.2012 doplnenie výbavy Mažoretiek
Zmluva o uverejnení reklamy Ing. Eva Stieranková Agentúra ES 12.07.2012 [PDF, 28 kB] 200,00 EUR 21.06.2012 31.10.2012 uverejnenie informácií o meste Fiľakovo v publikácii
25/055/10 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) Dodatok č. 2 Prima banka Slovensko, a.s. 11.07.2012 [PDF, 62 kB] 11.07.2012 dodatok k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 25/055/10 zo dňa 13.07.2010
Zmluva o pôžičke Filbyt, s.r.o. 10.07.2012 [PDF, 25 kB] 60000,00 EUR 29.06.2012 poskytnutie pôžičky
01/2012/OEaMM Kúpna zmluva Telek Csaba 09.07.2012 [PDF, 35 kB] 305,00 EUR 06.06.2012 predaj nehnuteľnosti
166/2012-IZ-5.0/V Zmluva o spolupráci Fond sociálneho rozvoja 29.06.2012 [PDF, 211 kB] 28.06.2012 29.06.2012 31.10.2015 terénna sociálna práca TSP
6409 Zmluva o pripojení WLAN GENIUSnet online FILLECK, spol. s r.o. 12.01.2011 [PDF, 208 kB] 01.01.2009 01.01.2009
0254028995 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 26.06.2012 [PDF, 88 kB] 2,00 EUR 26.06.2012 27.06.2012 27.06.2012 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
0264028992 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 20.06.2012 [PDF, 88 kB] 30,00 EUR 20.06.2012 22.06.2012 23.06.2012 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Dometic Slovakia s.r.o. 16.06.2012 [PDF, 110 kB] 921,30 EUR 15.06.2012 17.06.2012
0254028988 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 14.06.2012 [PDF, 86 kB] 4,00 EUR 14.06.2012 15.06.2012 15.06.2012 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
15/2012 Nájomná zmluva Mária Čomorová 12.06.2012 [PDF, 58 kB] 283,10 EUR (mesačne) 07.06.2012 01.06.2012 neurčito prenájom nehnuteľnosti
0264028984 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 12.06.2012 [PDF, 177 kB] 16,20 EUR 09.06.2012 09.06.2012 09.06.2012 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
1/2012 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Martin Lacko 04.06.2012 [PDF, 102 kB] 2310,00 EUR (bez DPH) 09.05.2012 31.12.2012
0254028982 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 01.06.2012 [PDF, 89 kB] 3,20 EUR 01.06.2012 02.06.2012 02.06.2012 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
0254028981 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 30.05.2012 [PDF, 89 kB] 23,20 EUR 30.05.2012 31.05.2012 01.06.2012 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
8037/2012-I/81 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 28.05.2012 [PDF, 168 kB] 171600,00 EUR 14.05.2012 22.05.2012 31.12.2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov Nezábudka, n.o. 22.05.2012 [PDF, 48 kB] 0,33 EUR (mesačný nájom) 21.05.2012 31.12.2022
0254028980 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 21.05.2012 [PDF, 91 kB] 10,00 EUR 21.05.2012 22.05.2012 22.05.2012 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
0264028979 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 21.05.2012 [PDF, 88 kB] 21,60 EUR 18.05.2012 20.05.2012 20.05.2012 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
0264028978 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 21.05.2012 [PDF, 90 kB] 13,20 EUR 18.05.2012 19.05.2012 19.05.2012 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
0234028977 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 21.05.2012 [PDF, 86 kB] 13,68 EUR 30.04.2012 01.05.2012 31.10.2012 Skupinové úrazové poistenie U2
0234028976 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 21.05.2012 [PDF, 85 kB] 20,52 EUR 30.03.2012 01.04.2012 30.09.2012 Skupinové úrazové poistenie U2
0264028975 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 11.05.2012 [PDF, 114 kB] 12,00 EUR 11.05.2012 13.05.2012 13.05.2012 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
Zmluva o dielo GEORGICA, s.r.o. 24.04.2012 [PDF, 37 kB] 5865,00 EUR 17.04.2012 18.04.2012 23.04.2012 dodávka palivového dreva pre žiadateľov
Zmluva o dodávke leteckých digitálnych fotografií Milan Paprčka - Cassovia Books 23.04.2012 [PDF, 43 kB] 119,00 EUR 30.03.2012 30.03.2012 30.07.2012
0264028973 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 19.04.2012 [PDF, 98 kB] 16,20 EUR 19.04.2012 22.04.2012 22.04.2012 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
0264028972 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 19.04.2012 [PDF, 99 kB] 22,20 EUR 19.04.2012 20.04.2012 20.04.2012 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
0234028971 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 17.04.2012 [PDF, 99 kB] 48,84 EUR 30.03.2012 01.04.2012 30.09.2012 Skupinové úrazové poistenie U2
01/2012 Zmluva na vyhotovenie výkonov inžiniersko-projektových činností Ing. Zsolt ZSÉLYI - ARPRO 17.04.2012 [PDF, 30 kB] 10.04.2012 vypracovanie projektovej dokumentácie
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve ARDIS, a.s. 04.04.2012 [PDF, 408 kB] 28.03.2012 05.04.2012 do uzatvorenia dohodnutej kúpnej zmluvy predaj nehnuteľností, pozemkov
0234028959 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 04.04.2012 [PDF, 112 kB] 75,58 EUR 23.03.2012 01.04.2012 30.09.2012 Skupinové úrazové poistenie U2
0254028966 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 03.04.2012 [PDF, 100 kB] 10,40 EUR 03.04.2012 04.04.2012 04.04.2012 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
91/16/2012 Zmluva o poskytnutí peňažného daru Združenie miest a obcí Slovenska 02.04.2012 [PDF, 33 kB] 200,00 EUR 01.04.2012 01.04.2012 účelovo viazaný dar na nákup spacích vakov a diek
0264028962 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 30.03.2012 [PDF, 99 kB] 23,40 EUR 30.03.2012 31.03.2012 31.03.2012 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
0254028960 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 29.03.2012 [PDF, 114 kB] 9,60 EUR 28.03.2012 28.03.2012 28.03.2012 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
91/2012-4220-3100 Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo hospodárstva SR 13.03.2012 [PDF, 173 kB] 72000,00 EUR 28.02.2012 01.03.2012 Prístupová komunikácia k spoločnosti DOMETIC SLOVAKIA, s.r.o.
0254028958 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 13.03.2012 [PDF, 96 kB] 8,40 EUR 13.03.2012 13.03.2012 13.03.2012 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
6/2012 Nájomná zmluva Verejnoprospešné služby Fiľakovo 13.03.2012 [PDF, 77 kB] 13.03.2012 01.04.2012 neurčito
Darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena Mária Fogašová 12.03.2012 [PDF, 44 kB] 08.03.2012 nehnuteľnosť - byt
Zmluva o dielo Ladislav Vass 05.03.2012 [PDF, 38 kB] 7497,43 EUR 02.03.2012 vyspravenie omietky a náter fasády ZŠ Lajosa Mocsáryho s VJM, Farská lúka 64/B, Fiľakovo
0234028955 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 01.03.2012 [PDF, 98 kB] 120,64 EUR 27.02.2012 01.03.2012 31.03.2012 Skupinové úrazové poistenie U2
0254028957 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 29.02.2012 [PDF, 92 kB] 12,40 EUR 29.02.2012 29.02.2012 29.02.2012 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
24/2012 Zmluva o vykonávaní zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2012 Materská škola - Óvoda 16.02.2012 [PDF, 52 kB] 486,20 EUR (bez DPH) 08.02.2012 01.01.2012 31.12.2012 zber komunálneho odpadu v roku 2012
23/2012 Zmluva o vykonávaní zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v roku 2012 Školská jedáleň pri MŠ 16.02.2012 [PDF, 54 kB] 486,20 EUR (bez DPH) 08.02.2012 01.01.2012 31.12.2012 zber komunálneho odpadu v roku 2012
05/2012 Nájomná zmluva Anec Tel Fiľakovo, s.r.o. 08.02.2012 [PDF, 43 kB] 330,00 EUR (ročne) 12.01.2012 10.01.2012 09.01.2015 prenájom časti pozemku
04/2012-OSMMDaP Nájomná zmluva Spoločenstvo vlastníkov bytov a n.p. Daxnerova - Bottova 08.02.2012 [PDF, 29 kB] 125,27 EUR (mesačne) 02.01.2012 01.01.2012 31.12.2012 prenájom nebytových priestorov
03/2012 Nájomná zmluva Hradné múzeum vo Fiľakove 08.02.2012 [PDF, 48 kB] 133,00 EUR (mesačne) 02.01.2012 01.01.2012 neurčito prenájom miesností v budove Vigada
02/2012 Nájomná zmluva Mária Csomorová 08.02.2012 [PDF, 59 kB] 5976,00 EUR 02.01.2012 01.01.2012 neurčito prenájom nehnuteľnosti
01/2012 Nájomná zmluva Vlasta Rappiová 08.02.2012 [PDF, 28 kB] 266,40 EUR 02.01.2012 02.01.2012 neurčito prenájom nehnuteľnosti
Návrh zmluvy o spolupráci Bernarda Šípošová - ŠTÚDIO Beta 06.02.2012 [PDF, 37 kB] 416,50 EUR (mesačne) 06.02.2012 01.01.2012 31.12.2012 produkcia televíznych programov - Tv LocAll
0254028954 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 02.02.2012 [PDF, 100 kB] 3,20 EUR 02.02.2012 04.02.2012 04.02.2012 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
1/2012 Zmluva o dielo INPER s.r.o. 01.02.2012 [PDF, 75 kB] 3420,00 EUR 31.01.2012 výmena okien na viacúčelovom objekte Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove
Zmluva o dielo Bc. Stanislav Varga 01.02.2012 [PDF, 39 kB] 100,00 EUR (bez DPH) 26.01.2012 26.01.2012 31.01.2012 projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
281/2011/1201/1 Rámcová kúpna zmluva AG FOODS SK s.r.o. 12.12.2011 [PDF, 309 kB] 01.12.2011 01.12.2011 30.06.2012
Kúpna zmluva Koliba a.s. 12.12.2011 [PDF, 33 kB] 01.09.2011 30.06.2012
Kúpna zmluva Jozef Ferencz, MASO-ÚDENINY 12.12.2011 [PDF, 50 kB] 01.09.2011 30.06.2012 potravinárske výrobky
Kúpno-predajná zmluva INMEDIA spol. s r.o. 12.12.2011 [PDF, 76 kB] 01.09.2011 30.06.2012 dodávka potravinárskeho tovaru, mlieka a mliečnych výrobkov
Kúpna zmluva SUPRAVIA TRADE s.r.o. 12.12.2011 [PDF, 55 kB] 31.08.2011 01.09.2011 31.08.2012 dodávanie potravinárskeho tovaru, ovocia a zeleniny
Kúpno-predajná zmluva PEKÁREŇ spol. s r.o. 12.12.2011 [PDF, 43 kB] 31.08.2011 30.06.2012 pekárenské výrobky
Kúpna zmluva CHRIEN spol. s r.o. 12.12.2011 [PDF, 33 kB] 30.08.2011 01.09.2011 30.06.2012 mrazená hydina, zelenina, ryby, mrazené potraviny
5751/2011 Kúpna zmluva Tatranská mliekareň a.s. 12.12.2011 [PDF, 89 kB] 03.10.2011 01.09.2011 31.08.2012 mlieko a mliečne výrobky
Kúpna zmluva CBA Slovakia s.r.o. 12.12.2011 [PDF, 55 kB] 16.09.2011 01.09.2011 31.08.2012 tovar potravinárskeho sortimentu
Kúpna zmluva Jozef Ferencz, MASO-ÚDENINY 12.12.2011 [PDF, 51 kB] 01.09.2011 30.06.2012 potravinárske výrobky
Kúpna zmluva INMEDIA spol. s r.o. 12.12.2011 [PDF, 68 kB] 01.09.2011 31.08.2012 dodávka potravinárskeho tovaru, mlieka a mliečnych výrobkov
Kúpna zmluva STARVYS s.r.o. 12.12.2011 [PDF, 21 kB] 30.08.2011 01.09.2011 31.08.2012 pekárenské výrobky
Kúpna zmluva CHRIEN spol. s r.o. 12.12.2011 [PDF, 32 kB] 30.08.2011 01.09.2011 30.06.2012 mrazená hydina, zelenina, ryby, mrazené potraviny
Kúpna zmluva Simon Ondrej, Simon-Styl 12.12.2011 [PDF, 74 kB] 01.08.2011 01.09.2011 31.08.2012 potravinársky tovar, ovocie a zelenina
04/2011/OSMMDaP Kúpna zmluva Marta Molnárová 13.09.2011 [PDF, 39 kB] 10255,44 EUR 13.09.2011 14.09.2011 nehnuteľnosť
05/2011/OSMMDaP Kúpna zmluva Danyiová Hermína 12.12.2011 [PDF, 35 kB] 1530,00 EUR 12.12.2011 13.12.2011 nehnuteľnosť zastavané plochy a nádvoria o výmere 426 m2
Zmluva o dielo RENOVIA, s.r.o. 01.12.2011 [PDF, 39 kB] 89762,95 EUR 01.12.2011 01.12.2011 výstavba miestnej komunikácie
0254028908 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 30.11.2011 [PDF, 145 kB] 9,60 EUR 30.11.2011 30.11.2011 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
Kúpna zmluva ARDIS, a.s. 28.11.2011 [PDF, 124 kB] 1008,00 EUR 28.11.2011 29.11.2011 zastavané plochy a nádvoria
04/2011/OSMMDaP Kúpna zmluva CSEMADOK základná organizácia 02.11.2011 [PDF, 39 kB] 1500,00 EUR 27.10.2011 27.10.2011 predaj hnuteľného majetku - detské ihrisko
0254028946 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 05.11.2011 [PDF, 91 kB] 9,60 EUR 04.11.2011 05.11.2011 05.11.2011 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
0254028945 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 25.01.2011 [PDF, 90 kB] 3,20 EUR 04.11.2011 05.11.2011 05.11.2011 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
0264028944 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 26.10.2011 [PDF, 123 kB] 4,80 EUR 26.10.2011 28.10.2011 28.10.2011 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
0264028942 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 21.10.2011 [PDF, 91 kB] 4,20 EUR 21.10.2011 22.10.2011 22.10.2011 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
dodatok č. 1 Dodatok ku Kúpnej zmluve č. 03/2011/OSMMDaP Združená ZO OZ KOVO pri spol. s r.o. 18.10.2011 [PDF, 45 kB] 18.10.2011 18.10.2011
0234028941 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 30.09.2011 [PDF, 101 kB] 709,65 EUR 30.09.2011 01.10.2011 29.02.2012 Skupinové úrazové poistenie U2
940/2011/UZ Zmluva o termínovanom úvere Všeobecná úverová banka, a.s. 13.09.2011 [PDF, 100 kB] 220000,00 EUR 13.09.2011 13.09.2011 úver za účelom financovania investičných akcií Mesta Fiľakovo
1492/2011/D Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Všeobecná úverová banka, a.s. 13.09.2011 [PDF, 103 kB]
Mandátna zmluva Zoltán Kováč 01.09.2011 [PDF, 91 kB] 650,00 EUR (mesačne bez DPH) 31.08.2011 01.09.2011 doba neurčitá činnosti ohľadom elektrickej energie
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Július Esztergomi 17.08.2011 [PDF, 34 kB] 5500,00 EUR 17.08.2011 17.08.2011
0254028938 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 02.09.2011 [PDF, 87 kB] 2,80 EUR 02.09.2011 03.09.2011 03.09.2011 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
0254028937 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 02.09.2011 [PDF, 87 kB] 14,00 EUR 02.09.2011 03.09.2011 03.09.2011 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
Zmluva o dielo Ivan Markotán 22.08.2011 [PDF, 71 kB] 14278,37 EUR 22.08.2011 22.08.2011 07.10.2011 stavebné práce MŠ Daxnerova Fiľakovo - izolácia strechy
Zmluva o dielo Ivan Markotán 22.08.2011 [PDF, 68 kB] 18152,91 EUR 22.08.2011 22.08.2011 07.10.2011 stavebné práce MŠ Štúrova Fiľakovo - izolácia strechy
13/2011 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2011 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality Obvodný úrad Banská Bystrica 10.08.2011 [PDF, 114 kB] 6000,00 EUR 27.07.2011 27.07.2011 monitorovací kamerový systém
03/2011/OSMMDaP Kúpna zmluva Združená ZO OZ KOVO pri spol. s r.o. 08.08.2011 [PDF, 41 kB] 160000,00 EUR 03.08.2011 09.08.2011 kúpa nehnuteľnosti
03/2011/US Kúpna zmluva Nagyová Alžbeta 29.07.2011 [PDF, 23 kB] 331,94 EUR 28.07.2011 Urnové miesto
02/2011/US Kúpna zmluva Mederi František 28.06.2011 [PDF, 23 kB] 331,94 EUR 27.06.2011 Urnové miesto
01/2011/US Kúpna zmluva MUDr. Csizmadiová Lívia 19.03.2011 [PDF, 23 kB] 331,94 EUR 18.03.2011 Urnové miesto
dodatok č. 1 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) 25/055/10 Dexia banka Slovensko a.s. 15.07.2011 [PDF, 63 kB] 14.07.2011 16.07.2011 dodatok k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere zo dňa 13.07.2011
0254028856 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 16.07.2011 [PDF, 112 kB] 6,40 EUR 15.07.2011 24.07.2011 24.07.2011 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
0254028854 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 16.07.2011 [PDF, 94 kB] 36,00 EUR 15.07.2011 18.07.2011 22.07.2011 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby Ardis, a.s. 06.07.2011 [PDF, 145 kB] 1,00 EUR 06.07.2011 07.07.2011
Zmluva o prevode vlastníctva bytu Irena Kováčová 31.05.2011 [PDF, 40 kB] 202,84 EUR 31.05.2011 31.05.2011
2011-419 Licenčná zmluva Geodis Slovakia, s.r.o. 04.06.2011 [PDF, 230 kB] 2346,00 EUR 27.05.2011 03.06.2011 Súhlas na použitie účelových digitálnych farebných ortofotomáp
Zmluva - folklórny festival Festcompass Ltd 25.07.2011 [PDF, 47 kB] 25.07.2011 11.08.2011 15.08.2011
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 14.06.2011 [PDF, 141 kB] 1,00 EUR 14.06.2011 15.06.2011
03/2011/OSMMDaP Kúpna zmluva Michal Golian 25.05.2011 [PDF, 41 kB] 2311,96 EUR 25.05.2011 25.05.2011 predaj nehnuteľnosti
02/2011/OSMMDaP Kúpna zmluva M-Market, a.s. 17.05.2011 [PDF, 36 kB] 13859,99 EUR 17.05.2011 18.05.2011 predaj nehnuteľnosti
PKZP-K40006/10.00 Zmluva o prevode vlastníctva Slovenský pozemkový fond 01.01.2011 [PDF, 43 kB] 1729,95 EUR 15.11.2010 kúpa pozemkov
0254028923 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 09.06.2011 [PDF, 91 kB] 10,80 EUR 09.06.2011 11.06.2011 11.06.2011 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
0254028922 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 09.06.2011 [PDF, 92 kB] 16,80 EUR 09.06.2011 10.06.2011 11.06.2011 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
0264024882 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 09.06.2011 [PDF, 88 kB] 14,40 EUR 09.06.2011 12.06.2011 12.06.2011 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
dodatok č. 1 Dodatok k zmluve o dielo pre projekt: Vytvorenie centra enviromentálnej výchovy - revitalizácia Mestského parku vo Fiľakove SENSIM, s.r.o. 07.06.2011 [PDF, 36 kB] cena 07.06.2011 08.06.2011
Zmluva o zabezpečení audítorských a overovacích prác v roku 2010 Audit Alliance, s.r.o. 16.05.2011 [PDF, 156 kB] 1732,00 EUR 16.05.2011
0264028828 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 27.05.2011 [PDF, 120 kB] 4,20 EUR 27.05.2011 28.05.2011 28.05.2011 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
Zmluva o bežnom účte pre príjem dotácií samospráv Dexia Banka Slovensko, a.s. 03.03.2011 [PDF, 61 kB] 03.03.2011 03.03.2011
Zmluva o bežnom účte pre príjem dotácií samospráv Dexia Banka Slovensko, a.s. 03.03.2011 [PDF, 58 kB] 03.03.2011 03.03.2011
čislo Zmluva o bežnom účte pre príjem dotácií samospráv Dexia Banka Slovensko, a.s. 03.03.2011 [PDF, 61 kB] 03.03.2011 03.03.2011
Zmluva o OTP Premium konte OTP Banka Slovensko, a.s. 04.05.2011 [PDF, 30 kB] 04.05.2011 04.05.2011
Zmluva o dielo Beneton s.r.o. 13.04.2011 [PDF, 83 kB] 1980,00 EUR 13.04.2011 31.12.2011
0264024898 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 20.04.2011 [PDF, 142 kB] 25,20 EUR 20.04.2011 25.04.2011 25.04.2011 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v zahraničí CR2
0254024892 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 07.04.2011 [PDF, 110 kB] 2,80 EUR 07.04.2011 09.04.2011 09.04.2011 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR
Zmluva o dielo Ivan Ádám 01.04.2011 [PDF, 45 kB] 26993,08 EUR 31.03.2011 31.03.2011 30.04.2011 stavebné práce na objekte: Telocvičňa FTC
D Z221401203620101 Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2214012036201 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 24.03.2011 [PDF, 876 kB] 24.03.2011
075021034 Zmluva o vykonaní prác Drevospiš K+B, spol. s r.o. 24.03.2011 [PDF, 83 kB] 0,00 EUR 24.03.2011 25.03.2011 25.04.2011 Výrub drevnej hmoty, odstránenie koreňov, odvoz drevnej hmoty
R_30/2011 Zmluva o dielo IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy 15.03.2011 [PDF, 87 kB] 606,08 EUR 15.03.2011 16.03.2011 neurčito aplikačné programové vybavenie
555017 Zmluva o uverejnení reklamnej propagácie v Cestovnom lexikóne SR 2011 Astor Slovakia, s.r.o. 25.02.2011 [PDF, 107 kB] 166,00 EUR 25.02.2011 25.02.2011
0254024875 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 18.02.2011 [PDF, 144 kB] 9,60 EUR 18.02.2011 19.02.2011 19.02.2011 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
0254024873 Poistná zmluva KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 14.02.2011 [PDF, 115 kB] 7,60 EUR 14.02.2011 14.02.2011 14.02.2011 Združené cestovné poistenie účastníkov hromadných zájazdov v tuzemsku CR1
Zmluva o dielo Občianske združenie Rodná zem 15.02.2011 [PDF, 72 kB] 132,78 EUR 15.02.2011 vyhotovenie informačného panelu
11K441025 Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 28.01.2011 [PDF, 84 kB] 27.01.2011
Dodatok č.2 Dodatok č.2 ku Zmluve o dielo č. 001/2010 a k dodatku č.1 Styl-Bau spol. s r.o. 07.01.2011 [PDF, 43 kB] 07.01.2011
Zmluva o komisnom predaji Zdeněk Wolf 08.01.2011 [PDF, 55 kB] 08.01.2011 01.01.2011
Nájomná zmluva Ing. Lea Uhliarikova 01.01.2011 [PDF, 163 kB] 150,00 EUR (mesačne) 06.05.2009 01.01.2009 31.12.2018
0234024866 Poistná zmluva - Skupinové úrazové poistenie U2 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. 01.01.2011 [PDF, 174 kB] 95,76 EUR 01.01.2011 01.01.2011 31.03.2011
01/2011-OSMMDaP Nájomná zmluva uzavretá v zmysle § 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Spoločenstvo vlastníkov bytov a n.p. Daxnerova-Bottova 01.01.2011 [PDF, 30 kB] 125,27 EUR (mesačne) 29.12.2010 01.01.2011 31.12.2011
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiaca s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou televíznych programov v rámci vysielacieho času televíznej spoločnosti uzatvorená podla § 261 odst. 2 a § 269 odst. 2 zákona c. 513/1991 Zb. Bernarda Šípošová - Štúdio Beta /TV Locall/ 12.01.2011 [PDF, 58 kB] 416,50 EUR (mesačne) 12.01.2011 01.01.2011 31.12.2011